Umývanie nôh

Vo chvíli, keď mu majú byť vyrvaní tí, ktorých miluje, chce podať najvyšší dôkaz lásky. Miloval ich neprestajne od tej chvíle, ako sú s ním; miloval ich všetkých, aj Judáša. Miloval ich láskou, ktorá…More
Vo chvíli, keď mu majú byť vyrvaní tí, ktorých miluje, chce podať najvyšší dôkaz lásky. Miloval ich neprestajne od tej chvíle, ako sú s ním; miloval ich všetkých, aj Judáša.
Miloval ich láskou, ktorá prevyšuje všetku lásku, láskou, ktorá bola taká veľká, že ju niekedy ani nevedeli pojať do svojich malých sŕdc. Ale teraz, keď má od nich odísť a stretne sa s nimi len vtedy, keď bude premenený a povýšený nad ľudskú prirodzenosť, prúdi všetok jeho dosiaľ neprejavený cit prúdom smutnej nežnosti. Pri tejto večeri, kde je On gazdom, chce byť k svojim priateľom dobrotivejší ako otec a poníženejší ako sluha. Je kráľom a poníži sa k povinnosti otroka. Je učeníkom a stavia sa pod učeníkov. Je Božím synom a príjme úlohu najopovrhovanejšieho medzi ľuďmi; je pravým, a pokľakne pred najnižšími, ako by bol posledný.
Toľko ráz povedal im, pyšným a žiarlivým, že pán má slúžiť svojím sluhom, že Syn človeka prišiel, aby slúžil, že prví majú byť poslednými. Ale tieto slová sa dosiaľ nestali podstatou ich …More