Nhà thờ bốc cháy

Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsGemigvkqvk