Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a naplnená obava

Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku vo Fatime v roku 1917 boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom pred takmer 70 000 ľuďmi. Táto výzva Panny Márie na pokánie, spojená so zobrazením veľkého …
BernadettaJaMalinka
DRUHÉ ČÍTANIE

Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

(Lib. 4, 6, 3. 5. 6. 7: SCh 100, 442. 446. 448-454)

Zjavenie Syna je pravda o Otcovi

Nik nemôže poznať Otca bez Božieho Slova, čiže bez Synovho zjavenia, a ani Syna bez Otcovej priazne. Otcovu priazeň však dovŕšil Syn: Otec posiela, Syn je poslaný a prichádza. A Otca, ktorý je pre nás neviditeľný a nevymedziteľný, poznáva jeho …More
DRUHÉ ČÍTANIE

Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

(Lib. 4, 6, 3. 5. 6. 7: SCh 100, 442. 446. 448-454)

Zjavenie Syna je pravda o Otcovi

Nik nemôže poznať Otca bez Božieho Slova, čiže bez Synovho zjavenia, a ani Syna bez Otcovej priazne. Otcovu priazeň však dovŕšil Syn: Otec posiela, Syn je poslaný a prichádza. A Otca, ktorý je pre nás neviditeľný a nevymedziteľný, poznáva jeho vlastné Slovo a hoci je nevysloviteľný, ono nám ho vyslovuje. A zasa naopak: iba Otec poznáva svoje Slovo. Aj jedno, aj druhé zjavil Pán. A preto Syn svojím zjavením zjavuje pravdu o Otcovi. Lebo zjavenie Syna je pravda o Otcovi: veď skrze Slovo sa zjavuje všetko.

A Otec na to zjavil Syna, aby sa skrze neho zjavil všetkým a tých, čo mu veria, spravodlivo prijal do neporušiteľnej, večnej blaženosti (ale veriť mu znamená plniť jeho vôľu).

A tak skrze samo stvorenie Slovo zjavuje Boha Stvoriteľa, skrze svet Pána a Pôvodcu sveta, skrze dielo Umelca, ktorý ho vytvoril, a skrze Syna toho Otca, ktorý Syna splodil. A toto všetci síce podobne vyslovujú, ale nie podobne veria. Aj skrze zákon a prorokov Slovo podobne ohlasovalo seba i Otca a všetok ľud podobne počúval, ale nie všetci podobne uverili. A Otec sa ukázal skrze ono Slovo, ktoré sa stalo viditeľným a hmatateľným, hoci mu neverili všetci podobne; ale všetci videli v Synovi Otca. Veď to neviditeľné u Syna je Otec a viditeľné u Otca je Syn.

Syn v službe Otcovi zdokonaľuje všetko od začiatku až do konca a bez neho nik nemôže poznať Boha. Lebo pravda o Otcovi je Syn, pravda o Synovi je v Otcovi a skrze Syna sa zjavila. A preto Pán povedal: „Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a tí, ktorým to Syn zjaví.“ (porov. Mt 11,27) To „zjaví“ nebolo povedané iba do budúcnosti, akoby Slovo začalo zjavovať Otca až vtedy, keď sa narodilo z Márie, ale vzťahuje sa všeobecne na celý čas. Syn je od počiatku pri svojom stvorení a zjavuje Otca všetkým, ktorým chce, kedy chce a ako chce Otec. A preto vo všetkom a skrze všetko je jeden Boh Otec, jedno Slovo, Syn, jeden Duch a jedna spása pre všetkých, čo v neho veria.

RESPONZÓRIUM

Jn 1, 18; Mt 11, 27b

Boha nikto nikdy nevidel. * Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Nik nepozná Otca, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. * Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
acer
Záměr II.vat.sněmu byl dobrý, ale v praxi byl většinou mnoha katolíky nepochopen a zneužíván k mnoha povrchním změnám, a s těmito povrchními změnami se věřící potýkají dodnes.
acer
Opatřte si dokumenty 2.VK, a uvidíte, že křesťany a ostatní věřící i nevěřící stvořil jeden Bůh, ale neříká se, že křesťané a ostatní náb. mají stejnou víru. To by bylo bludné. Strašné je však to, že tyto bludy tvrdí spousta katolíků, včetně duchovních osob a ti se se v tomto svém relativismu falešně odvolávají na 2.VK. Já také jsem velmi na pozoru před tím, co který katolík tvrdí, a modlím se …More
Opatřte si dokumenty 2.VK, a uvidíte, že křesťany a ostatní věřící i nevěřící stvořil jeden Bůh, ale neříká se, že křesťané a ostatní náb. mají stejnou víru. To by bylo bludné. Strašné je však to, že tyto bludy tvrdí spousta katolíků, včetně duchovních osob a ti se se v tomto svém relativismu falešně odvolávají na 2.VK. Já také jsem velmi na pozoru před tím, co který katolík tvrdí, a modlím se za zachování své čisté víry a obrácení bloudících.
BernadettaJaMalinka
Veď si prečítajte bludy v Nostra eatate, ako tá akože katolícka cirkev nezavrhuje nič čo je sväté a pravdivé v týchto pohanských nabozenstvach, chce s úctou zhliadat na demonske praktiky v ich okultizme a caroch a že v každom náboženstve je lúč Pravdy..
Toto nieje vytvor Ducha Svätého ale lož priamo z pekla.