Blah. Emmerichová prorokovala: Budou zahnáni všichni špatní biskupové

Str.110. Tam jsem spatřila zase jiný obraz. Spatřila jsem nad chrámem svatou Pannu a kolem ní apoštoly a biskupy. Dole jsem spatřila veliká procesí a slavnosti. Vidělа jsem, že byli zahnáni všichn…
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Mates5485 likes this.