Ostrik
5922

Naučte se Otčenáš

Naučte se Otčenáš Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské teologické…
Caesar
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
Zedad
Modlitba Otče náš, tu nás naučil náš Vykupitel, Pán Ježíš Kristus.
Přítel
Rád se modlím Otčenáš. S touto modlitbou vstávám a chodím spát.
Ostrik
V modlitbě Otčenáš prosíme Boha: buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Přijímejte proto Boží vůli s pokorou. Nemodlíte se přeci, aby byla vaše vůle na zemi. Milujte Boha a ne mamon! 🤗
Ostrik
J 14:6 :Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

J 8:32 :Poznáte pravdu (KRISTA) a pravda (KRISTUS) vás vysvobodí.

1J 2:4 :Kdo říká: ‚ Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda (KRISTUS) v něm není.

Naučte se myslet ve správných souvislostech.
😇