lt.news
53

Pranciškus vėl kalbėjosi su savo išpažinėju Eugenio Scalfari

„Prieš kelias dienas telefonu kalbėjau su mūsų Popiežiumi Pranciškumi“, – antibažnyčios žurnalistas Eugenio Scalfari rašo tinklalapyje Repubblica.it (sausio 16 d.). Scalfari paskambino Pranciškui …