vi.news
39

Giáo phận dựng lên đền thờ "Rosa Mistica", từ chối công nhận sự hiện thân

Giám mục của Brescia Pierantonio Tremolada, Ý, được xây dựng tại Đền thờ Thánh Maria của "Maria Rosa Mistica - Madre della Chiesa" (Bông hồng huyên bí Mary - Đức mẹ của Giáo hội) ở Montichiari. Ba …