Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego stworzony został świat?

53. Dlaczego stworzony został świat? Świat został stworzony dla chwały Bożej; Bóg chciał w ten sposób ukazać swą miłość, dobroć i piękno. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, w Chrystusie, …
mk2017 likes this.