vi.news
16

Vô tội: Cựu quan chức cao cấp của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin trắng án

Apatolic Signatura, tòa án tối cao của Giáo hội, đã tha bổng cho Cha Hermann Geissler vào ngày 15 tháng 5 về các cáo buộc "lạm dụng", theo herder.de đưa tin. Những lời dối trá chống lại Geissler chủ …