vi.news
63

Người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mất tôn giáo của mình [giống "người Công giáo"]

51% người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tự mô tả họ là "sùng đạo" vào năm ngoái, so với 55% vào mười năm trước - một nghiên cứu của Konda đã chỉ ra. Đồng thời, số người vô thần đã tăng từ 2% tới 5%, trong khi …