Filofej
14369

Pápež Eucharistie,milovaný syn Márie

Sv.Ján Pavol II prihováraj sa v Nebi u nášho Pána,zvlášť za chorých a trpiacich!
Janina .Ludmila and 3 more users like this.
Janina .Ludmila likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
Peter(skala) likes this.
markus55 likes this.
Filofej
Jeho láska ku Slovensku bola veľká. Nikdy nezabudnem na jeho tri návštevy a na jeho poslednú v Bratislave, keď sa k nám prihovoril :
"Milovaný slovenský národ!"
Úplne nás zelektrizoval!