Slovo otce patriarchy Eliáše na třetí neděli paschální*

„Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi …
Rapture and one more user like this.
Rapture likes this.
Zedad likes this.