vi.news
23

Linh mục: Giám mục Úc được phép trở thành người tự do

Cha Kerry Costigan, một linh mục đã nghỉ hưu của giáo phận Toowoomba, tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục Úc đã cho phép người Công giáo trở thành "thành viên Tam điểm ở Úc". Costigan đã là thành viên …