Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
templumchristi.pl

Sheen o edukacji seksualnej | Templum Christi

· ekscerpcje z innych źródeł · Jakkolwiek u początków wiedza jest warunkiem miłości, w późniejszych etapach miłość może powodować wzrost wiedzy. Mąż …
... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka
Cyt. ojcowie i matki żyjący w szczęśliwych małżeństwach, nie mówią o seksie z innymi. Ich wiedza stała się miłością, nie muszą o niej paplać...