Tesa
1199

Một đỉnh núi lén lút của cảnh Chúa giáng sinh Vatican năm nay

Một đỉnh núi lén lút của cảnh Chúa giáng sinh Vatican năm nay, tại Quảng trường Thánh Phêrô, được làm hoàn toàn bằng cát. Lễ khánh thành chính thức là chiều mai.
Léon Trương likes this.