lv.news
20

EKSKLUZĪVI: Amazones sinodes apustuliskais aicinājums ir nenovēršams, tajā paziņo par “jauniem …

Kardināls Klūdio Hummess, Amazones sinodes galvenais referents, 13. janvāra vēstulē (redzama zemāk) visiem diecēzes bīskapiem paziņoja, ka Francisks gatavojas publicēt Amazones sinodes apustulisko …