buba
14942.2K

1000 ROCNE KRALOVSTVO

Toto kralovstvo nastane pocas Panovho druheho prichodu,kedy sa zaroven obnovi nebo i zem a zostupi nebeske mesto Novy Jeruzalem. Niektori ludia si zle vysvetluju vyznam 1000 rocneho kralovstva na …
Padlo tady níže slovo Matěna, Matěnovský komplex od registrace Barbarin. Slušelo by se připomenout tohoto pána: www.christnet.eu/…/proc_jsem_se_ro…

A ono je vcelku smutné, když aktivní laici nenaleznou zázemí v Církvi a jejich potenciál je vytěsněn. Stali jsme se za roky línými a pohodlnými, zbytnělými a anonymními. Konzumujeme co je předloženo a neumíme s tím pracovat. A to je živná půda pro …More
Padlo tady níže slovo Matěna, Matěnovský komplex od registrace Barbarin. Slušelo by se připomenout tohoto pána: www.christnet.eu/…/proc_jsem_se_ro…

A ono je vcelku smutné, když aktivní laici nenaleznou zázemí v Církvi a jejich potenciál je vytěsněn. Stali jsme se za roky línými a pohodlnými, zbytnělými a anonymními. Konzumujeme co je předloženo a neumíme s tím pracovat. A to je živná půda pro sektáře, nostalgiky s tzv. novými pořádky a internet přináší i negativní potenciál pletichářů všeho druhu, viď Barbarine :)
Segal
Manipulant samomluvný. ®🛃♻🚯
Mám Vás rád kluci b8111 a Stylito. Umíte totiž hezky a věcně argumentovat. A to je fakt OK. Díky!
b8111
Ok. Rozumíme si.
Kallistratos likes this.
b8111
buba: Prosím Tě krátký dotaz. Ty jsi mi zmazal komentáře ohledně Matesa? Stačí krátká odpověď" ano, ne....
Samson1
1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Zjevení Janovo 20 >

2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
4 Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. -
5 Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. -
6 To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.
7 Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře
8 a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.
Stylita and 2 more users like this.
Stylita likes this.
Mates5485 likes this.
b8111 likes this.
b8111
Děkuji stylito za poslech, ani já jsem nelenil a snažil se dohledávat. A zase ten lidský faktor, jak před mnoha lety, že nemáš jistotu, jak to vlastně je. Někteří míchají Emer. s Varováním, druzí Varování zpochybňují. Další zpochybňují Emer., když ji blahořečil synkretický, nedůvěryhodný papež Pavel 2. Vzniká potom otázka, proč ji blahořečily tak pozdě, když proces začal v roce 1892. Pak …More
Děkuji stylito za poslech, ani já jsem nelenil a snažil se dohledávat. A zase ten lidský faktor, jak před mnoha lety, že nemáš jistotu, jak to vlastně je. Někteří míchají Emer. s Varováním, druzí Varování zpochybňují. Další zpochybňují Emer., když ji blahořečil synkretický, nedůvěryhodný papež Pavel 2. Vzniká potom otázka, proč ji blahořečily tak pozdě, když proces začal v roce 1892. Pak zjistíš, že snad údajně kvůli nevěrohodnosti toho, kdo je zapisoval, její knihy nemusí být důvěryhodné, ale zároveň je církev doporučuje číst, atd….Do toho další vizionáři. Pak je tu Hečl, atd, kteří vysvětlují zjevení jinak a církev to schvaluje, atd,atd…..Mileranismus nepočítaje…..Kněží mluví jinak…
b8111
Prosím, ať si to nikdo nevykládá zle, vůbec nechci snižovat Emerichovou, ani nikoho, je to pouze úvaha, čeho se má člověk držet, když co člověk, to jiný názor.
One more comment from b8111
b8111
Pak je potom hodně asi o povaze jednotlivce, že vlastně člověk hledá, co mu pasuje, aspoň tak mě to připadá. CHYBÍ MI ROZHODNÉ A JASNÉ UŽ KONEČNĚ VYJÁDŘENÍ CÍRKVE. Za chvíli mi bude 60 let let a pořad stejný problém. Církev se vyhýbá určitým tématům a vyhýbala. Samozřejmě z hlediska spásy, to „gro“ je jinde. Mám se soustředit na život, který žiji teď!
Kallistratos likes this.
Samson1
b8111 Co Lazar, ten už zapáchal, Gloria Polo, Taťána Belousová, nějak jim to změnilo život a svědčí, jak by dopadly, kdyby pokračovaly ve stávajícím způsobu života. Je to jako miliony jiných soukromých zjevení. Pro ně to znamenalo změnu života a svědčí, že za životem po smrti je pokračování, ale ke šťastné věčnosti se musí též něco dělat, hlavně něco nedělat směrem k hříchu. Některým by byly …More
b8111 Co Lazar, ten už zapáchal, Gloria Polo, Taťána Belousová, nějak jim to změnilo život a svědčí, jak by dopadly, kdyby pokračovaly ve stávajícím způsobu života. Je to jako miliony jiných soukromých zjevení. Pro ně to znamenalo změnu života a svědčí, že za životem po smrti je pokračování, ale ke šťastné věčnosti se musí též něco dělat, hlavně něco nedělat směrem k hříchu. Některým by byly konečná stanice peklo a oni dostali novou šanci, není to skvělé. Dokonce i kněz, který by jinak skončil v pekle. JInak věříme, přestože jsme neviděli, protože je to učení církve.
b8111 likes this.
b8111
Asi tak, nějak.
Stylita
Je to tak, že spisovatel si možná některé věci přibásnil. Nevíme, kde končí zjevení A.K. Emmerichové a kde spisovatel, jež to sepsal na základě vyprávění, použil svoje domněnky. Přesto je to cenná kniha. A na druhou stranu jde jen o soukromé vize, tedy nikdo není nucen jim věřit. Vše podstatné je v Písmu svatém. Slyšel jsem, že bylo uskutečněno několik archeologických objevů na základě knih …More
Je to tak, že spisovatel si možná některé věci přibásnil. Nevíme, kde končí zjevení A.K. Emmerichové a kde spisovatel, jež to sepsal na základě vyprávění, použil svoje domněnky. Přesto je to cenná kniha. A na druhou stranu jde jen o soukromé vize, tedy nikdo není nucen jim věřit. Vše podstatné je v Písmu svatém. Slyšel jsem, že bylo uskutečněno několik archeologických objevů na základě knih popisující ty vize.
Jde-li o archeologické objevy, prosím konkrétní data. Děkuji.
Stylita
třeba toto:

Meryemana – Dům Panny Marie

Meryemana je významná turistická atrakce s pozoruhodnou historií. Podle tradice cestovala Panna Maria se sv. Janem do Efezu, kde také zemřela. Zdejší hlavní budova pochází z byzantského období (6. století), ale jeho spojení s Marií započalo až v 19. století po návštěvě německé řeholnice A.K. Emmerichová, který dala přesný popis polohy a vzhledu domu v …More
třeba toto:

Meryemana – Dům Panny Marie

Meryemana je významná turistická atrakce s pozoruhodnou historií. Podle tradice cestovala Panna Maria se sv. Janem do Efezu, kde také zemřela. Zdejší hlavní budova pochází z byzantského období (6. století), ale jeho spojení s Marií započalo až v 19. století po návštěvě německé řeholnice A.K. Emmerichová, který dala přesný popis polohy a vzhledu domu v Efezu, ve kterém prý Panna Maria žila a zemřela. V roce 1891 na základě tohoto popisu objevil francouzský kněz ruiny malého kostela, který evidentně patřil ke klášteru, a ten je dnes uctívaný jako dům Panny Marie. Zdejší kaple je maličká a je nutné pamatovat na to, že místo bývá často přelidněné kvůli autobusovým výpravám. Na místě se nachází také malá „studna přání“, kde je zvykem uvázat kousek látky a přitom si něco přát.

Místo: 8 km od Efezu

zdroj: skveladovolena.com/hlavni-atrakce-selcuku-a-efezu/

Kdysi jsem slyšel, že i v Jeruzalemě měl probíhat výzkum podle údajů v knize. Bohužel si více nepamatuji.
Dík, je to asi milé místo: www.youtube.com/watch

Na stranu druhou se ve mne bouří onen člověk logiky, který chce mít jistoty a jistotu .... A tedy jak se to objevilo, na základě jakého přesného popisu, za jakých okolností, jak přesný byl popis u K. Emmerichové, aby nedošlo k záměně s jinými stavbami, jak přesná byla lokace.... Archeologický průzkum, nálezy, atd. atd.

Stejně tak jak spolehli…More
Dík, je to asi milé místo: www.youtube.com/watch

Na stranu druhou se ve mne bouří onen člověk logiky, který chce mít jistoty a jistotu .... A tedy jak se to objevilo, na základě jakého přesného popisu, za jakých okolností, jak přesný byl popis u K. Emmerichové, aby nedošlo k záměně s jinými stavbami, jak přesná byla lokace.... Archeologický průzkum, nálezy, atd. atd.

Stejně tak jak spolehlivé byly svědectví K. Emmerichové, je něco pravdivé a něco spíše obecná vize? Lze rozsoudit její slova na základě pravda/nepravda a nebo je to spíše řeč obrazů, které nemají konkrétní výklad a tedy to vede ke spekulacím ohledně dějin církve, papežství... a zakládá to půdu pro domněnky? Lze tedy její poselství brát jako osobní obraz, vnitřní náhled skutečností? Nelze to brát jako "průvodce po cestách" a nebo přesnou chronologii událostí? Proč jsem vystaveni nejistotě?

Má takovým zjevením katolík/křesťan věřit a nebo je spíše brát jako naprosto okrajová? Proč někdy přehnaná úcta ke svatým, ostatkům, různé zaříkávání, různé "využití" modliteb, i různá osobní svědectví a místa zjevení i "zjevení" jsou schopna u prostých lidí občas převrstvit to nejdůležitější z čeho křesťan žije a tedy z víry v Krista, smíření, mše svaté, eucharistie... ? Proč člověk tolikrát žádá HMATATELNOST ? A nejde jen o domek, ale i různé oltáříčky svatým, amulety, kult předků... Se vším se Církev více či méně potýkala v historii, u pohanských národů, občas v Jižní Americe, občas se vyskytuje jistá synkreze, která žádá vidět, cítit, zažít, držet .... Jen si kladu tuto otázku a chápu, že je to trochu mimo domek - Meryemana :)
Stylita
Kallistratos
Odpovím takto: Kdo má víru, tak mu ji čtení Hořkého umučení a dalších knih ohledně blah. Emmerichové nevezme. Přesto je třeba mít na paměti, že to není Písmo svaté. I bez knih Emmerichové se člověk pomocí Písma a pomoci Boží může dobrat k pravdě a tím pádem i ke Kristu.
Kallistratos likes this.
b8111
Matesovi: Protože v reinkarnaci nevěřím, odmítám brát KLINICKOU SMRT, jako výpovědní důkaz o nebi a pekle. Nikdo totiž zaručeně neví, čemu se umírající člověk otvírá, tedy kdo na něj působí. Může to být podobné tomu, čemu se lidé otvírají při meditacích.
b8111
Matesovi, bajzovi:
Honem si dvě milé „telátka“ rudé vzteky sedněte k PC a napište DALŠÍ LEŽ:
B8111 medituje, což je typické sektářům...…
Hoši, bohužel zklamu Vás, meditace odmítám. MÁTE TO KLUCI TĚŽKÉ, KDYŽ BLUDAŘI, HONÍ BLUDAŘE A NECHCOU LOVIT MEZI SEBOU!!!
Kallistratos likes this.
b8111
MOJE ODPOVĚĎ Matesovi: S reinkarnací měli zkušenosti někteří lidé, kteří prožili klinickou smrt. A o tom je 3 kniha R. Modyho. Z tohoto důvodu a více debat s kněžími, jsme dospěli k názoru, že klinická
smrt a s ní spojené zážitky, nejsou důvěryhodnými důkazy o Bohu a nebi.
R. Mody v předchozích 2 knihách psal o zkušenostech kl. mrtvých s nebem a peklem.
b8111
Bohumilo, najdi si toto téma níže. To je bingo typicky " nezralých" mladých kluků.
Rychlejší jazyk, než rozum. Výsledek: hromada lží, pomluv, a pak teprve / snad občas naskočí mozek /. To ponocování, by jim měli rodiče zakázat.
TOTÁLNÍ HERETICI, TO MUSÍ MÍT CÍRKEV RADOST, AŽ SE NAPLNO PROJEVÍ.....
b8111
Už to nezralí heretici smazali, hrdinové dnešní doby, skrytí za PC.
One more comment from b8111
b8111
Bohumilo zdravím a přeji hezký večer.
b8111
A - PŮVODNĚ JSEM NAPSAL V DISKUZI matesovi
3-
O klinické smrti, víš prd. Přečti si 3 knihu R. Moodyho, kde už mluví Ti, co prožili klinickou smrt, o převtělování do zvířat. Jsou to věci, které zavání duchařinou. Toto téma jsem dlouho studoval, vyhledával lidi co prožili klinickou smrt, včetně mého dědy,atd. Ale je pravdou, že mě to dovedlo k víře.
b8111
B - Reakce Matesa:
To si riadnu blbosť napísal si sa aspoň ukázal na jake hlúposti veríš,že do zvierat dovoľ sa mi zasmiať si sektár aj tvoje prirovnanie jehovistov a ďalších podvodníkov. Ja tiež končím trepeš nezmysly takže tak si mimo človek. Že do zvierat si popierač právd aj čo sa týka svedectiev som vedel,že na mňa to hráš ….
Kallistratos likes this.
Stylita
Poslední soud nastane ve chvíli Kristova slavného návratu. Jen Otec zná jeho hodinu a den; on sám rozhodne, kdy má přijít. Skrze svého Syna Ježíše tehdy pronese své konečné slovo nad celými dějinami. Poznáme poslední smysl celého díla stvoření a celé ekonomie spásy a pochopíme obdivuhodné cesty, po kterých Boží prozřetelnost vedla každou věc k jejímu poslednímu cíli. Poslední soud ukáže, že Boží …More
Poslední soud nastane ve chvíli Kristova slavného návratu. Jen Otec zná jeho hodinu a den; on sám rozhodne, kdy má přijít. Skrze svého Syna Ježíše tehdy pronese své konečné slovo nad celými dějinami. Poznáme poslední smysl celého díla stvoření a celé ekonomie spásy a pochopíme obdivuhodné cesty, po kterých Boží prozřetelnost vedla každou věc k jejímu poslednímu cíli. Poslední soud ukáže, že Boží spravedlnost vítězí nad všemi nespravedlnostmi spáchanými jeho tvory a že Boží láska je silnější než smrt.
Poselství posledního soudu volá k obrácení, pokud Bůh ještě lidem dává „dobu příhodnou, den spásy“ (2 Kor 6,2). Vnuká svatou Boží bázeň. Podněcuje k úsilí o spravedlnost Božího království. Hlásá „blaženou naději“ (Tit 2,13) na návrat Pána, který „přijde v onen den, aby došel slávy ve svých věřících a aby na sebe soustředil obdiv u všech, kdo víru přijali (2 Sol 1,10).
Na konci času dojde Boží království své plnosti. Po všeobecném soudu budou spravedliví navždy kralovat s Kristem, oslaveni na těle i na duchu, a i samotný vesmír bude obnoven: „Církev … bude dovršena teprve v nebeské slávě, až přijde čas, kdy bude všechno obnoveno. Pak bude s lidským pokolením dokonale v Kristu obnoven celý svět, který je těsně spojen s člověkem a jeho prostřednictvím dosahuje svého cíle.“
Tuto tajemnou obnovu, která přemění lidstvo i svět, nazývá Písmo svaté „novým nebem a novou zemí“ (2 Petr 3,13). Konečně se uskuteční Boží úmysl, „že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi“ (Ef 1,10).
V tomto novém vesmíru, v nebeském Jeruzalémě, bude Bůh přebývat mezi lidmi. „Setře jim každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo“ (Zj 21,4).

Katolický Katechismus-§ 1040-1044
b8111
Takto ŘKcírkev učila a učí eschatologii o přicházejícím Božím království. K problematice 1000 království a spoutání satana /Zj. 20/se nevyjadřuje. V průběhu dějin se objevili čtyři principy přístupu ke knize Zjevení. Neznám všechny, ale vím, že učí, že k spoutání satana nedošlo a vidí jej v budoucnosti.
b8111
Někteří zde z diskutujících mají problémy s pochopením Ježíšových výroků o Nové zemi, přicházejícím Božím království, které je mezi námi a kap. Zj.20, kde se mluví o 1000 království na které všichni teprve čekáme Viz. kat. čl. 669,670, atd....., atd....
b8111 KC učí ,že ku spútaniu satana došlo po Kristovej vykupiteľaskej smrti na kríži,keď zostúpil do najhlbších končín zeme (do šeolu,do pekiel).
Dokazujú to aj Kristove slová "Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von" Jan 12:31. Pán Ježiš vám presne ukazuje kedy sa to stalo,ale bludárom je to zastreté.

Tiež to bolo ukázané svätej Anne Kataríne Emmerichovej…
More
b8111 KC učí ,že ku spútaniu satana došlo po Kristovej vykupiteľaskej smrti na kríži,keď zostúpil do najhlbších končín zeme (do šeolu,do pekiel).
Dokazujú to aj Kristove slová "Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von" Jan 12:31. Pán Ježiš vám presne ukazuje kedy sa to stalo,ale bludárom je to zastreté.

Tiež to bolo ukázané svätej Anne Kataríne Emmerichovej a je to zapísané v jej knihe Umučenie Krista.
Mates5485 likes this.
b8111
Nazdar bajza a spol.

Hoši já nevím co máte za Písma Sv., ale já čtu ve třech Biblích pouze toto: J12,31 - " Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven."/ale, ani slovo o svázání satana /. Nepoužíváte snad doufám písma Svědků Jeh.?
No, ale já taky né. Můžete mi napsat, jaký překlad používáte? Děkuji.
b8111
Hoši, ale já jsem chtěl citaci Jan 12: 31 a né Mat. 10. Protože vy tam údajně máte psané něco o svázání satana. Milenarismus je blud, plně souhlasím.
b8111 To,čo je v Písme len stručne,faktograficky zaznamenané ,Boh svojej cirkvi neskôr zjavil v plnosti cez svojich svätých. Ako napríklad sputnanie Lucifera ukázal vo videniach sv.Anne Kataríne Emmerichovej. Včera to tu vložila prefotené "apredsasatočí",tak čítaj ty apologét :)
Mates5485 likes this.
b8111
Hoši, těď v míru, bez emocí. Já jsem se právě nikdy nesetkal s tímto názorem bl. Anne Kataríne Emmerichovej, že se počítá, či váže svázání satana a hození do propasti, 1000 království /viz. Zj.20 / od smrti Krista. A jsem z toho překvapen. Nechci se s Vámi tedy o něco přít, spíše bych prosil o informace.
b8111
Ukázku od apredsasatoci jsem četl. Mám 3 otázky:
1- Je tato úvaha / hození satana do propasti, 1000 království/církevně schválena a můžete to dokladovat? Zajímá mě oficiální postoj ŘKC PŘED 2 VAT. KONC.
2- Je někde tato úvaha zahrnuta do výuky ŘKC před 2. vat. koncilem a po něm?

Protože, např. co vložil Mates na glorii od Hečla Zjevení S. Jana/ je církevně schváleno a je před 2 vat. koncilem / …More
Ukázku od apredsasatoci jsem četl. Mám 3 otázky:
1- Je tato úvaha / hození satana do propasti, 1000 království/církevně schválena a můžete to dokladovat? Zajímá mě oficiální postoj ŘKC PŘED 2 VAT. KONC.
2- Je někde tato úvaha zahrnuta do výuky ŘKC před 2. vat. koncilem a po něm?

Protože, např. co vložil Mates na glorii od Hečla Zjevení S. Jana/ je církevně schváleno a je před 2 vat. koncilem / vsouvá tyto události do budoucího času, a nemyslím si, že je to plně mileranismus.

Jak potom tomu má člověk rozumět? Další problém je, že církev vždy učila o zničení ohněm staré země a nebe, ale rovněž i o jejich obnově. /jak před 2 vat. koncilem, tak po něm/.
3- Takže církev učila před 2 vat. konc. ohledně zničení země bludy?
Děkuji za odpověď.
Stylita
b8111
Informace o spoutání satana cca 10-11 minuta, je to namluvená kniha
www.proglas.cz/…/2012-04-07-19-0…
Je to z knihy Hořké umučení
Kapitola Vstoupil do pekel
Mates5485 likes this.
b8111
Krupic. kaše: napsal jsi to velmi hezky a výstižně. Nemyslím si ale, že tohle řeší začínající křesťan, spíše naopak. Mě právě mrzí nejednota, agresivita, která pramení z neznalosti a církev v mnoha věcech mlčí. Přitom má být učitelka.
Každopádně klobouk dolů a ještě jednou děkuji za Tvůj přístup a názor. Přeji hezký den.
Kallistratos likes this.
Mates5485
Mame svedectva (klinická smrť),sny ľudí, svätcov,proroctva iba práve a treba rozlišovať, ktorý mali videnie všetkého čo Boh ponúkol a dal im aby svedčili ľudom a rozšírili pravdu. Kto uveri je blahoslavení aj keď nevidel a pravdu našiel.
b8111
Krup. kaše: Né, v pohodě, já Ti plně rozumím, i já jsem konvertoval v mládí. Ať se daří.
Mates5485
Len nech b8111 nešíri veľké bludy čo mody rozprava po svete schizmatické učenie a new age čo sa deje po smrti atď.
b8111
Krup. kaše: S přátelstvím nemám problém, ba naopak. I přesto, že každý můžeme mít trocha jinačí odpovědi na určité teologické otázky. A taky pevně věřím, že v dobách konce se všichni poctivě smýšlející křesťané sjednotí na základě Božích pravd. Vznikne ostatek Božího lidu, vedený Sv. duchem. Už nebude katolík, pravoslavný, protestant - odpadnou tradice. Sjednotí se Ti, kdo zachovávají Boží přik…More
Krup. kaše: S přátelstvím nemám problém, ba naopak. I přesto, že každý můžeme mít trocha jinačí odpovědi na určité teologické otázky. A taky pevně věřím, že v dobách konce se všichni poctivě smýšlející křesťané sjednotí na základě Božích pravd. Vznikne ostatek Božího lidu, vedený Sv. duchem. Už nebude katolík, pravoslavný, protestant - odpadnou tradice. Sjednotí se Ti, kdo zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. Zj 12,17 TEHDA NEBUDE ČAS ŘEŠIT A HÁDAT SE Z HLEDISKA VĚČNOSTI O BLBOSTI. Vždyť co my víme o Bohu, akorát zde o Něm koktáme. Je to můj pohled, na základě mého studia, a Tvůj, pokud máš jiný, Ti rozhodně nechci vyvracet. Přeji hezký večer.
b8111
Krup. kaše: Prosím Tě, nemyslím synkretismus, NWO, NEW AGE, to tvrdě odmítám. Mluvím o návratu ryzího křesťanství z dob prvotní církve za doby apoštolů.
Mates5485
Mame znamenia na nebi a na zemi a v akej dobe žijeme a všetko sa záčina naplňovať a žijeme v posledných časoch.
Mates5485
Zasvätení chrám postavene ľudskými rukami v Jeruzaleme pre antikrista aj to je znamenie čo prichádza a žijeme v dobe apokalypsy.
7 more comments from Mates5485
Mates5485
Mal som plno snov posledne 5 roky veľa o veľkej celosvetovej vojne, kde som videl a počul neskutočnú hrôzu aj občianske nepokoje. Počas veľkej vojny samé lietadla,tanky,vojaci a normálne som prechádzal cez plno mŕtvol a jak mňa a iných zajali aj silne bomby vybuchovať. V jednom sne blízko ako keby 1-2 kilometre a hneď nato tlaková ohlušujúca vlna, kde všetci utekali aj ja až ma zastihla a …More
Mal som plno snov posledne 5 roky veľa o veľkej celosvetovej vojne, kde som videl a počul neskutočnú hrôzu aj občianske nepokoje. Počas veľkej vojny samé lietadla,tanky,vojaci a normálne som prechádzal cez plno mŕtvol a jak mňa a iných zajali aj silne bomby vybuchovať. V jednom sne blízko ako keby 1-2 kilometre a hneď nato tlaková ohlušujúca vlna, kde všetci utekali aj ja až ma zastihla a nakoniec som sa prebudil spotení a vystrašení ako keby skutočne. V jednom sne som videl dva slnka neviem čo to malo znamenať.
Mates5485
V niektorých som videl úplnú tmu cez deň a temnotu aj v ďalších a to je zaujímavé v ďalšom,že sme boli neviem kto,ale veľa ľudia aj ja v chráme sme boli či čo to bolo a som videl krásny bohostánok ako keď Pater pio slúžil omšu a kňazov,ktorý máju ako pri tridentskej omši šaty a vonku tma tiež deň bol,ale vyzeralo to ako noc a silný vietor neskutočný fúkal a hluk a zvláštne zvuky a zlo bolo citiť …More
V niektorých som videl úplnú tmu cez deň a temnotu aj v ďalších a to je zaujímavé v ďalšom,že sme boli neviem kto,ale veľa ľudia aj ja v chráme sme boli či čo to bolo a som videl krásny bohostánok ako keď Pater pio slúžil omšu a kňazov,ktorý máju ako pri tridentskej omši šaty a vonku tma tiež deň bol,ale vyzeralo to ako noc a silný vietor neskutočný fúkal a hluk a zvláštne zvuky a zlo bolo citiť a jeden povedal nepozeraj sa tam lebo ta to pohlti alebo zomrieš,ale modli sa k Bohu už neviem presne. Možno to prirovnať čo nás čáka 3 dni a 3 noci temnoty neviem asi hej.
Mates5485
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
pred 3 minútami
Len tak zo zvedavosti by som vám teraz položil otázku, čo si myslíte o tomto človeku; je reálny alebo ide o výmysel:
vimeo.com/101346808
(keď budete mať niekedy na pozretie čas, odpoveď nesúri.)

New age falošný mesiáš aj cela ta cestaksobe modernistické nwo cely kanál falošný. Veľký pozor preč od toho. Ako môžeš niečo také vkladať ?
Mates5485
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
pred 3 minútami
Je aj napísane vystúpia mnohí falošní proroci a kristovia aj boli aj sú pozor na nich.
Mates5485
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
pred 3 minútami
To že si videl vonkajší svet v tme, znamená že si videl duchovnú realitu...
A ten čo ti povedal aby si sa nedíval na svetské zlo, bol myslím si tvoj anjel sprievodca po tvojej pravici.

To neviem nemám nato odpoveď som ešte nenašiel a možno máš pravdu a stále to vidím ako keby sa mi to snívalo dnes alebo včera.
Mates5485
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
pred 6 minútami
Dal si mi sem veci ako malému chlapcovi a ja už to mám dávno za sebou, veď som katolíkom takmer 30 rokov.
Chcel som len vedieť čo si myslíte o Majtreyovi, či nie to isté čo si myslím o ňom ja, že v tom videu spomínajú Antikrista.

Však dobre ja viem,že nie si male decko len som chcel aby bola pointa v tom,že sú to poslovia antikrista a dláždia …More
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
pred 6 minútami
Dal si mi sem veci ako malému chlapcovi a ja už to mám dávno za sebou, veď som katolíkom takmer 30 rokov.
Chcel som len vedieť čo si myslíte o Majtreyovi, či nie to isté čo si myslím o ňom ja, že v tom videu spomínajú Antikrista.

Však dobre ja viem,že nie si male decko len som chcel aby bola pointa v tom,že sú to poslovia antikrista a dláždia cestu preňho aby bolo veľa ludi oklamaných skôr aby nevedeli rozlíšiť skutočného mesiáša Ježiša Krista od hlavného antikrista ( lucifera ) bude to človek a on bude politického spektra a mať veľkú moc. Toto čo niekto učí,že bude mať podobu nášho Ježiša Krista to je blud - podoba iba konaním ( myslím výzorom ).
Chceš vedieť ,kto je Mantreya? Je to falošný židovský falošný mesiáš ,antikrist. Satan aj do budhizmu podsunul,že majú očakávať takúto osobnosť ,ktorá prinesie zemi pokoj a jednotu. To urobil satan aj moslimom,oni tiež očakávajú Mahdího.
Keď židia ukážu svojho mesiáša ,ľahko presvedčia budhistov ,že to je ten ich Mantreya a moslimov ,že to je ten ich Mahdí. A oni ho príjmu. Satan sa o túto …More
Chceš vedieť ,kto je Mantreya? Je to falošný židovský falošný mesiáš ,antikrist. Satan aj do budhizmu podsunul,že majú očakávať takúto osobnosť ,ktorá prinesie zemi pokoj a jednotu. To urobil satan aj moslimom,oni tiež očakávajú Mahdího.
Keď židia ukážu svojho mesiáša ,ľahko presvedčia budhistov ,že to je ten ich Mantreya a moslimov ,že to je ten ich Mahdí. A oni ho príjmu. Satan sa o túto jednotu postará,lebo keby bol rozdelený,ako by obstálo jeho kráľovstvo? Už sa na tej jednote pracuje: www.youtube.com/watch
Mates5485 likes this.
Mates5485
Františk begolio dláždi cestu antikristovi ja nepochopím ako nevedia ľudia vidieť čo za skazenosť robí a ničí právu svätú Kristovu Cirkev,ale mi vieme,že pekelne brány ju nepremôžu.
Preto všetky sekty a všetci sektári,ktorí hlásajú ,že Tis. kráľovstvo zo ZJ. ešte len príde slúžia satanovi.Lebo to antikristovo sa bude vydávať za to tis. kráľ. pokoja a jednoty vierovyznaní. Len pre zaujímavosť- aj všetci veštci a okultisti ,ako Sybyla,baba Vanga ,Nostradamus ,atď predpovedajú takéto obdobie pokoja a blahobytu v budúcnosti.Tiež "prorok" Dohnal...
Mates5485 likes this.
Mates5485
Ladislav Bajza
pred 5 minútami
Pekné napísane a keď bude vláda antikrista po 3,5 roka na konci sveta bude vytrhnutie čo už vieme nechce sa mi znova písať, napísal som to podrobnejšie inde tak tato zem pominie a už nič iné tu nebude ani obnova ani ďalšie 1000 roky lebo nove nebo a nova zem je už dávno pripravená pre nás, kde nieje plač,hriech,temnota iba večnosť a božie kráľovstvo a nejestvuje …More
Ladislav Bajza
pred 5 minútami
Pekné napísane a keď bude vláda antikrista po 3,5 roka na konci sveta bude vytrhnutie čo už vieme nechce sa mi znova písať, napísal som to podrobnejšie inde tak tato zem pominie a už nič iné tu nebude ani obnova ani ďalšie 1000 roky lebo nove nebo a nova zem je už dávno pripravená pre nás, kde nieje plač,hriech,temnota iba večnosť a božie kráľovstvo a nejestvuje čas takže tma tam nieje iba deň - svetlo a 1000 roky pre Boha je ako jeden deň a po tých dňoch ešte raz antikrist zvedie aj padlých anjelov a ludi goga a magoga zo všetkých strán zatratených a tých čo slúžili temnote,hriechu a satanovi do duchovného boja nadprirodzeného a samozrejme nepodari sa a peklo,podsvetie aj s nimi budu uvrhnuté do ohnivého jazera na veky vekov to je druha smrť a kto sa nenašiel v knihe života tak isto .
o 3,5 roku hovorí Daniel aj ZJ. Nezabudni ,že vieme všetko okrem dňa a hodiny :) diabol je Božia opica a bude napodobňovať Krista,ktorý tiež hlásal evanjelium takú dobu.
Židia budú na neho dopasovávať tieto a iné proroctvá: www.delet.sk/…/preco-zidia-nep…
Mates5485 likes this.
Zedad
Z hříchů se nikdo z nás nebude zpovídat po smrti. To se dělá, dokud žijeme. Máme vyznávat svůj hřích před Hospodinem, dokud žijeme.
Mates5485 likes this.
Segal
Máš moc bujnou fantazii. 🙊🙉🙈
Segal
Předchozí komentář byl určen MirosMonkoviHokiKastrátovi v registraci b8111. Multinick smazal svůj komentář, čímž odhalil svou černou duši. 🐔🐔🐔🐔🐔👹🚯
Myslím, že medaili za počet smajlíků by dostal Vilém, ale Segal ho trhnul, jak smajlíky, tak neméně potrhlým komentářem. Blahopřeji :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Segal
před 9 hodinami
Předchozí komentář byl určen MirosMonkoviHokiKastrátovi v registraci b8111. Multinick smazal svůj komentář, čímž odhalil svou černou duši. 🐔🐔🐔🐔🐔👹🚯
b8111
Bajza, Mates 5485: Jak CASSD tak i ŘKC tvrdí, že po II. příchodu J. Krista budou nebesa i země žárem zničeny /svědci Jehovovi to popírají /. A měly by být nově proměněny. Vy tvrdíte, že budou trvale zničeny a bude nová země a nové nebe.
Jakou roli tyto informace hrají u mě, z hlediska spásy? Toto není spásonosné, akorát to vede ke sporům.
b8111
Doplňuji: O zničení a proměně staré země učila ŘKC, už dávno před 2 vat. koncilem.
Libor Halik
pred 1 hodinou

Z ťažkých hriechov sa nie je možné zpovedať po smrti (ak nedojde k zázraku vzkriesenia tela - to je veľmi, veľmi neobvyklé). Lebo aj s iba 1 ťažkým hriechom sa neide do očistca, ale rovno do večného pekla. Z těžkých hříchů se nelze zpovídat po smrti (pokud nedojde k zázraku vzkříšení těla - to je velmi, velmi neobvyklé). Neboť i s pouze 1 těžkým hříchem se nejde do …More
Libor Halik
pred 1 hodinou

Z ťažkých hriechov sa nie je možné zpovedať po smrti (ak nedojde k zázraku vzkriesenia tela - to je veľmi, veľmi neobvyklé). Lebo aj s iba 1 ťažkým hriechom sa neide do očistca, ale rovno do večného pekla. Z těžkých hříchů se nelze zpovídat po smrti (pokud nedojde k zázraku vzkříšení těla - to je velmi, velmi neobvyklé). Neboť i s pouze 1 těžkým hříchem se nejde do očistce, ale rovnou do věčného pekla.


nauka cirkvi hovorí že do Očistca sa síce neide preto, lebo niekto spáchal ťažký hriech a neoľutoval ho (do konca života), ale preto, že aj ked spáchal ťažký hriech a oľutoval ho, predsa ešte za života neodčinil pokanie za tento hriech, takže ešte musí sa očistiť v Očistci.

Do Očistca sa neide len kvôli spáchaniu všedných neolutovaných hriechov, ale aj kvôli neodčinenie ťažkeho hriechu - to je ako ako ked knaz dá pokutu penitentovi za spachaný ťažký hriech, ale ho neuskutoční. Ten ťažký hriech sice mu knaz odpustil (rozhrešenim) ale pokial ten človek neurobí nápravu (pokuta-pokanie) tak nemôže vojsť do Neba hned, ale cez Očistec.

Do Neba sa nič nečisté nedostane.

Zaujimalo by ma, či si rozumieme
Z ťažkých hriechov sa nie je možné zpovedať po smrti (ak nedojde k zázraku vzkriesenia tela - to je veľmi, veľmi neobvyklé). Lebo aj s iba 1 ťažkým hriechom sa neide do očistca, ale rovno do večného pekla. Z těžkých hříchů se nelze zpovídat po smrti (pokud nedojde k zázraku vzkříšení těla - to je velmi, velmi neobvyklé). Neboť i s pouze 1 těžkým hříchem se nejde do očistce, ale rovnou do …More
Z ťažkých hriechov sa nie je možné zpovedať po smrti (ak nedojde k zázraku vzkriesenia tela - to je veľmi, veľmi neobvyklé). Lebo aj s iba 1 ťažkým hriechom sa neide do očistca, ale rovno do večného pekla. Z těžkých hříchů se nelze zpovídat po smrti (pokud nedojde k zázraku vzkříšení těla - to je velmi, velmi neobvyklé). Neboť i s pouze 1 těžkým hříchem se nejde do očistce, ale rovnou do věčného pekla. Pre @Peter(skala) @Mates5485
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Mates5485 likes this.
o.Libor: Ak Peter(skala) verí, že je možno sa zpovedať po smrti,


Tomáš tak ako ked niekto povie, že veriš ako je možné aby ateista išiel do Neba.
Veríš tomu?

Zaiste na to nemôžeš povedať Ano alebo Nie, lebo vieš že ak sa ateista na konci svojho života obrati, tak môže prisť do Neba ale na druhej strane ak sa neobrati, potom nemôže prísť do Neba.

Lenže ked niekto chce od teba priamu …More
o.Libor: Ak Peter(skala) verí, že je možno sa zpovedať po smrti,


Tomáš tak ako ked niekto povie, že veriš ako je možné aby ateista išiel do Neba.
Veríš tomu?

Zaiste na to nemôžeš povedať Ano alebo Nie, lebo vieš že ak sa ateista na konci svojho života obrati, tak môže prisť do Neba ale na druhej strane ak sa neobrati, potom nemôže prísť do Neba.

Lenže ked niekto chce od teba priamu odpoved Ano alebo Nie, tak sa musíš zachovať ako Ježiš: ktorý vzal mincu a položil protiotazku.

ja sa tiež pýtam:
ked sa Ti zjavi duša z Očistca a ťa bude prosiť o modlitbu a odpustenie, vari mu podáš hada? Zaiste nie. Pomodliš sa za jeho dušu, za jeho vyslobodenie a odpustíš mu jeho hriechy, lebo vieš, že duša z Očistca je uprimná, má dokonalu lutosť (väčšiu ako najlepší človek na svete) a tak tvoje odpustenie je právom-platné.

Vidiš ten rozdiel ked ťa prosi duša z Očistca a človek na zemi?
Pri duši z Očistca nemusíš váhať s odpustením, ale pri človeku na zemi, musiš poriadne zvažiť, či ťa prosí uprimne
"...ked mne nie"
to je ako s krupicovou kašou, čo sa odvolával na dar rozlišovania, ako keby to iní nemali alebo že ak on nemá, tak nikto, koho neurčí
Ak Peter(skala) verí, že je možno sa zpovedať po smrti, tak to prevzal od českého kňaza Ferdy zo Sušice, ktorý bol súčasne hypnotizérom - čarodejom. Veľa českých biskupov a kňazov verí, že P. Ferda mal od Boha dar uzdravovania, avšak bolo to od satana. Aj omyly o zpovedi po smrti sú od Ferdy. Ferda už zomrel. Najviac bojoval proti Ferdovi budúci biskup Eliáš Dohnal, ktorý právom označil Ferdu za …More
Ak Peter(skala) verí, že je možno sa zpovedať po smrti, tak to prevzal od českého kňaza Ferdy zo Sušice, ktorý bol súčasne hypnotizérom - čarodejom. Veľa českých biskupov a kňazov verí, že P. Ferda mal od Boha dar uzdravovania, avšak bolo to od satana. Aj omyly o zpovedi po smrti sú od Ferdy. Ferda už zomrel. Najviac bojoval proti Ferdovi budúci biskup Eliáš Dohnal, ktorý právom označil Ferdu za čarodeja. Avšak potom sa Dohnal pomýlil, keď svatorečil Husa. Diabol jedného oklame tu, a druhého inde!!! Pokud Peter(skala) věří, že je možné se zpovídat po smrti, tak to převzal od českého kněze Ferdy ze Sušice, který byl současně hypnotizérem - čarodějem. Mnoho českých biskupů a kněží věří, že P. Ferda měl od Boha dar uzdravování, avšak bylo to od satana. I omyly o zpovědi po smrti jsou od Ferdy. Ferda už zemřel. Nejvíce bojoval proti Ferdovi příští biskup Eliáš Dohnal, který právem označil Ferdu za čaroděje. Avšak poté se Dohnal spletl, když svatořečil Husa. Ďábel jednoho oklame tady, a druhého jinde !!! Pre @Peter(skala) @Mates5485
Mates5485 likes this.
dyk
Poselství pro dobu postní
10. dubna 1990
...Zem sa rozpadne...
www.tlig.org/cs/messages/520/
Amen, amen, pravím vám, Láska se k vám vrací. Můj Návrat už je blízko, proto se modlete o obrácení duší, modlete se, ať se obrátí dříve, než se vrátím. Modlete se horlivě, aby Mé Volání v této pustině dostihlo jejich uši a prolomilo jejich hluchotu. Modlete se k Otci, aby Kalich Jeho Spravedlnosti …More
Poselství pro dobu postní
10. dubna 1990
...Zem sa rozpadne...
www.tlig.org/cs/messages/520/
Amen, amen, pravím vám, Láska se k vám vrací. Můj Návrat už je blízko, proto se modlete o obrácení duší, modlete se, ať se obrátí dříve, než se vrátím. Modlete se horlivě, aby Mé Volání v této pustině dostihlo jejich uši a prolomilo jejich hluchotu. Modlete se k Otci, aby Kalich Jeho Spravedlnosti nepřetekl dřív, než se obrátíte.
Nic nečistého nemůže vstoupit do Nového Jeruzaléma, který sestoupí na zem (Zjevení 21,27; Kniha Moudrosti 7,25)
www.tlig.org/cs/interreligious/seraphim/
Peter (balvan)Kde máš napísané ,že ten nový ,nebeský bJeruzalem zostúpi na Zem???
"Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.Zj.21
Nevidíš ,že prvé nebo a prvá zem sa pominuli? Umyselne prekrúcaš Písmo.
Mates5485 likes this.
a kde asi tak zostupi? do Pekla?
alebo inač sa opýtam: ked Peklo je večné, tak kde bude Peklo, ked Zem a Jadro Zeme sa pomynie?
Peter (balvan) Peklo je v zemi www.youtube.com/watch a ohnivé jazero,do ktorého bude všetko zvrhnuté Boh ešte len vytvorí.
Mates5485 likes this.
a to si ako na to prišiel?
dyk
Toto je vážne a pripravuje sa to na nás:
svet.sme.sk/…/ste-nespolahliv…
dyk
Pýtal som sa jedného indického exorcistu a charizmatika, ktorý často chodieva na Slovensko, či pozná Vassulu Ryden a on sa na mňa zadíval a povedal: "Poznám a je dobrá."
Exorcista, ak by klamal a zavádzal, tak v živote žiadný exorcizmus nevykoná. Diabol ho vysmeje. To určite chápete. Nie?
...
A ako bonus :)
Vhodné na pôstnú dobu pre každého:
modlitba.sk
dyk
Mates5485
pred 4 hodinami

František bergolio to určite nebude on je vzdoropapež a globalista a falošný človek , mučedník bude Benedikt XVI Jozef ratzinger on je pápež.
...
V Zjavení sv. Jána sa píše o dvoch svedkoch, ktorí budú zabitý ležať na námestí a po troch dňoch vstanú a ... a moje vysvetlenie je, že to bude Pápež František a emeritný Pápež Benedikt XVI. Ale toto je len moja úvaha :) O …More
Mates5485
pred 4 hodinami

František bergolio to určite nebude on je vzdoropapež a globalista a falošný človek , mučedník bude Benedikt XVI Jozef ratzinger on je pápež.
...
V Zjavení sv. Jána sa píše o dvoch svedkoch, ktorí budú zabitý ležať na námestí a po troch dňoch vstanú a ... a moje vysvetlenie je, že to bude Pápež František a emeritný Pápež Benedikt XVI. Ale toto je len moja úvaha :) O Benediktovi XVI. som už dlho nepočul a tak neviem čo je s ním. To ma len tak napadlo :)
Ty môžeš ísť rovno na svetový zlet bludárov. Ono to vyzerá,ako keby ste ho chceli mať tu.
dyk
Koho?
dyk -svetový zlet bludárov
dyk
Oni tu zletia? . . . A odkiaľ?
dyk
Mates5485
pred 25 minútami

dyk
Vassuly Ryden je falošná jak repa takže ju láskavo odpíš z hlavy.
.....
Mates5485
Vassulu Ryden čítam už od roku 2007 a viem, že nie je falošná. Bol som s ňou aj osobne a tak viem, čo hovorím.
Peter(skala) likes this.
dyk
Tu nejde o to, či tisícročné, alebo desaťtisícročné, tu ide o to, že nastáva koniec čias, koniec jednej éry ľudstva, nie sveta a príde nová éra ľudstva, o ktorej sa aj píše vo Sv. Písme.
U Vassuly Ryden Panna Mária hovorí, že neodíde táto generácia, kým sa nesplní to, čo som povedala cez svojích najmenších a to sú vizionári - proroci dnešných dní - z LA Salette, Lurdy, Fatima, Garabandal, …More
Tu nejde o to, či tisícročné, alebo desaťtisícročné, tu ide o to, že nastáva koniec čias, koniec jednej éry ľudstva, nie sveta a príde nová éra ľudstva, o ktorej sa aj píše vo Sv. Písme.
U Vassuly Ryden Panna Mária hovorí, že neodíde táto generácia, kým sa nesplní to, čo som povedala cez svojích najmenších a to sú vizionári - proroci dnešných dní - z LA Salette, Lurdy, Fatima, Garabandal, Turzovka, Litmanová, páter Pio, Don Gobby, Vassula Ryden, s. Faustína, ... a to povedala v roku 1990!!! Pamätajme na to.
Peter(skala) likes this.
dyk
Vassuly Ryden je falošná jak repa takže ju láskavo odpíš z hlavy.
Ladislav Bajza likes this.
Rapture likes this.
nerob si z toho velku hlavu, neodpisuje nič z hlavy
Peter(skala)
pred 7 hodinami

To môžme povedať a napísať presne o tebe a mnohí vedia čo za nezmysly píšeš jak na drogách.
Ladislav Bajza likes this.
dyk
Keď sa píše o tom, že bude nové nebo a nová zem, tak to treba brať doslovne.

Druhý Pánov príchod bude v ohni tak, ako raz prišiel vo vodách potopy, kedy bude spálená celá zem. O tom je napísané, že "Boh pohne zemou" a to tak, že do zeme narazí nejaký šuter z vesmíru a ten bude mať takú váhu a silu, že sa zem vychýli zo svojej obežnej dráhy (je to vo Sv. Písme viackrát. Myslím aj u Jóba 6 alebo …More
Keď sa píše o tom, že bude nové nebo a nová zem, tak to treba brať doslovne.

Druhý Pánov príchod bude v ohni tak, ako raz prišiel vo vodách potopy, kedy bude spálená celá zem. O tom je napísané, že "Boh pohne zemou" a to tak, že do zeme narazí nejaký šuter z vesmíru a ten bude mať takú váhu a silu, že sa zem vychýli zo svojej obežnej dráhy (je to vo Sv. Písme viackrát. Myslím aj u Jóba 6 alebo 7. Nájdite si to), zároveň sa vďaka nárazu do zeme aktivujú všetky sopky a nastanú tri dni tmy. Kôli tomu je treba mať pri sebe sviecu Hromničku. Prečítajte si Daniel 12 o odstránení Večnej obety, čo je odstránenie Eucharistie. Predtým vystúpi falošný pápež, ktorý nebude zvolený podľa kánonu Katolíckej Cirkvi, preto falošný, ale predtým musí byť odstránený ten, ktorý ho (Antikrista) zadržiava (2 Sol 2n )a to je pravý Pápež a Eucharistia. Pravdepodobne to bude už Pápež František a preto sa zaňho modlíme. Bude to potrebovať. Asi aj preto stále prosí o modlitby zaňho.
Po odstránení Eucharistie vystúpi Antikrist a jemu falošný pápež odovzdá moc nad cirkvou, ktorá už nebude Pravou Cirkvou, lebo nebude Eucharistie. Vtedy musíme byť pozorný a nezúčastniť sa na falošnej omši, lebo to bude viesť k večnému zatrateniu. Tá sa bude slúžiť tajne a kňazi, ktorí Ju budú slúžiť budú zabíjaný. Vieru sa zachovajú iba kňazi, ktorí budú združený vo Večeradle s Pannou Máriou, o čom je Modrá kniha.
Panna Mária v Modrej knihe a u Vassuly Ryden vysvetľuje, že teraz nebude koniec sveta, ale koniec jednej éry ľudstva a že nastane Nová éra a o tej sa vo Sv. Písme píše, že "Prekliaty búde človek, ktorý sa nedožije sro rokov" a to znamená, že v novej ére budú ľudia žiť veeeľmi dlho - 300, 500, 800, 1000 rokov a vtedy na svete sa bude žiť tak, že to, čo je v neby, tak bude na zemi. Nebude chorôb a utrpenie na svete. O tom čase je napísané v Apokalypse, že Sv. Michal zaviaže satana v pekle na nejaký čas reťazou (pozostávajúcej z Ruzenca a modlitieb ľudí) a vypustí ho na konci sveta na chvíľu von a potom bude koniec.
Keď príde Výstraha predpovedaná v Garabandale, počas nej Pápež, asi František, utečie na neznáme miesto z ktorého uvidí Zázrak predpovedaný v Garabandale a vtedy bude vedieť, že prišiel čas jeho muceníckej smrti. Chytia ho, zabijú a príde falošný pápež a ostatné je opísané vyššie.
Vláda Antikrista bude trvať 1290 dní podľa Daniel 12 plus 2Sol 2n. Ostatné si prečítajte.
V Garabandale bolo povedané, že v tých časoch bude dôležitú úlohu mať Sv. Jozef, čo súhlasí s tým, že Pápež František vložil do Eucharistickej modlitby k menu Panny Márie aj Sv. Jozefa,.jej ženícha. Napĺňa tým znamenie čias.
Čas sa napĺňa a vieru si zachovajú iba tí, ktorí budú duchovne združený okolo Pápeža, teraz Františka. Nik iný.
Rapture likes this.
Rapture
@dyk vďaka za ten článok v tomto komentári, áno súhlasí to, po troch dňoch tmy nastane 1000r. Kráľovstvo, keď príde Pán Ježiš na Olivovu horu
Stylita
Garabandal- nikdy neschválené zjevení, Vassula Ryden-pravoslavná, před kterou varuje i její řecká pravoslavná církev, pochybná Modrá kniha Gobbiho, chiliasmus o 1000 let. Co z toho příspěvku dyka zbyde, když se tyto pochybné zdroje odstraní?
b8111 and 2 more users like this.
b8111 likes this.
Kallistratos likes this.
Mates5485 likes this.
František bergolio to určite nebude on je vzdoropapež a globalista a falošný človek , mučedník bude Benedikt XVI Jozef ratzinger on je pápež.
Medžugorie tiež neschválené a falošné miesto,podvodnické
Ružena likes this.
b8111
Dyk: Můžeš mi sdělit k tomuto co jsi napsal OFICIÁLNÍ STANOVISKO ŘKcírkve, nebo kde se to nachází v katechismu, kde to uváděla v minulosti PŘED 2 VAT. KONCILEM,atd. ? CITACE SVATÝCH, soukromá, oficiální ZJEVENÍ, ATD., MĚ NEZAJÍMAJÍ. Děkuji.
b8111
Dyku pozoruji, že se snažíš být upřimný a poctivý křesťan. Tak se drž OFICIÁLNÍHO učení církve. Přečti si co píšeš, snůška nepodložených dohadů, něco z různých zjevení vizionářům, něco z písma Sv, atd.... totální guláš. A takových, jak jsi Ty je povícero. Jak to, že každý z Vás říká něco jiného a přitom se tvrdě bije v prsa a tvrdí, že on je ten pravý katolík?
Každý potřebuje trochu té jistoty, své víry, své zkušenosti... Není na tom nic špatného. Špatné je myslet si, že já vím více než ten druhý... a nebo dělat předčasné uzávěrky "dějin". Vzájemná komunikace chce hodně pokory a respektu. Stejně jako chce hodně pokory a respektu přijmout to, že za celý svůj život neobjevíme to co jsme možná chtěli. A pokud se někdo bije v prsa že jen on je ten pravý …More
Každý potřebuje trochu té jistoty, své víry, své zkušenosti... Není na tom nic špatného. Špatné je myslet si, že já vím více než ten druhý... a nebo dělat předčasné uzávěrky "dějin". Vzájemná komunikace chce hodně pokory a respektu. Stejně jako chce hodně pokory a respektu přijmout to, že za celý svůj život neobjevíme to co jsme možná chtěli. A pokud se někdo bije v prsa že jen on je ten pravý nebo pravověrný a nebo správný katolík, tak pryč do takového :)
b8111 likes this.
b8111
Zdravím Tě, jsem rád, že jsi opět na těchto stránkách.
Pre všetkých sektárov a "prorokov": "Nadovšetko vedzte ,že žiadne proroctvo Písma nedovoľuje samovoľný výklad". 2Pet.1:20
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
b8111 likes this.
b8111
Bajza - Dobře si to přečti, co jsi napsal za citát a studuj ŘKC učení, než se znovu pustíš do diskuzí.
Nerozumíš ŘKC, ani Sv. písmu. Argumentuješ akorát "slátaninou" různých proroctví, a články, které odporují církevnímu schválení.
Takýmto bludom verí aj "prorok" Eliáš Dohnal a tí jeho zaslepení uctievači. Asi to pochytil od adventistov a jehovistov: Tisícročné kráľovstvo Božie
Rapture
Nie ja si sám písmo nevykladam, 1000r. Kráľovstvo bude a .
Mates5485 likes this.
Eliáš Dohnal ke svému zmatení nepotřeboval Svědky Jehovovi natož CASD, vystačil si sám se svými "reformátorskými" ambicemi.... Kéž by měl misijního ducha a ne ducha chronicky destruktivního :) Vždy je mi líto zmařených šancí a zmařených životů...
Sv.Augustin: ..Ak sa však niekto nazdáva, že tí, čo vtedy vstanú z mŕtvych, budú sa oddávať nemiernym hostinám...takýchto telesných volajú gréckym slovom „chiliastai“. L: Z těchto chiliastů, milovníků hostin, vznikli muslimové, kteří k hostinám přidali sex s mnoha pannami pro každého jednoho vzkříšeného muslima.
b8111
Bajza - Když chceš argumentovat musíš mít přehled a neměl bys lhát.
1 lež - adventisti tvrdí, že po II. příchodu J. Krista bude, bude 1000 leté království zde na zemi, str.1. Adventisté naopak hlásají, že země bude zničena, atd. / video níže 29:00 min/.
2 lež - Satan je spoutaný na 1000 roků, aby se mohlo šířit evangelium, str.2.
ŘKC nikde neučí a neučila, že je satan spoutaný na 1000 let, už …More
Bajza - Když chceš argumentovat musíš mít přehled a neměl bys lhát.
1 lež - adventisti tvrdí, že po II. příchodu J. Krista bude, bude 1000 leté království zde na zemi, str.1. Adventisté naopak hlásají, že země bude zničena, atd. / video níže 29:00 min/.
2 lež - Satan je spoutaný na 1000 roků, aby se mohlo šířit evangelium, str.2.
ŘKC nikde neučí a neučila, že je satan spoutaný na 1000 let, už nyní .....
Satan byl svržen na zem a ví, že má málo času. O to více tedy útočí. Nad skutečnými křesťany nemá moc. Plnost Božího království, spoutání satana na 1000 let, atd., teprve přijde. Drž se oficiálního ŘKC učení a pak nebudeš uvádět takové nesmysly. Když nerozumíš písmu, tak se nepouštěj do diskuzí.
b8111
Když česko uveřejňoval od Bth. Škody+ Ratfazela, atd., obhajobu neděle - všichni jste mu tleskali. Ve skutečnosti tito autoři obhajovali totální blud, protože tvrdili, že zákon /desatero/, byl zrušen. Bylo to plně v rozporu s učením ŘKC, to Vám nevadilo?
b8111
Zajímá Vás vůbec pravda, nebo jen to co chcete slyšet?
b8111
Dobrá chronologie posledních událostí. Možná lepší začít od druhé kapitoly 11:53min. Zatím jsem nenašel lepší, která by odpovídala blíže písmu Sv.
www.youtube.com/watch
Dobrá chronologie posledních událostí. Možná lepší začít od druhé kapitoly 11:53min. Zatím jsem nenašel lepší, která by odpovídala blíže písmu Sv.
www.youtube.com/watch

To video je prekrútené. Neverím na Doug Batchelor. Dalši sektár.
Peter(skala) likes this.
Mates5485 likes this.
typickí adventisti "777"
Mates5485 likes this.
Na video od b8111 jsem zběžně mrknul. Někdy mám problém. Problém s tím, když se lidé s pomocí moderní digitální techniky, počítačové animace, i herců snaží vytvořit velmi hmatatelnou představu co a jak bylo a nebo bude. Chápu, umění bylo vždy, malíři malovali, sochaři sochali... Představy a vize ztvárňovali... Náboženské především. I Strážná věž v tomto není jiná a obrázky jsou barevné, …More
Na video od b8111 jsem zběžně mrknul. Někdy mám problém. Problém s tím, když se lidé s pomocí moderní digitální techniky, počítačové animace, i herců snaží vytvořit velmi hmatatelnou představu co a jak bylo a nebo bude. Chápu, umění bylo vždy, malíři malovali, sochaři sochali... Představy a vize ztvárňovali... Náboženské především. I Strážná věž v tomto není jiná a obrázky jsou barevné, podmanivé, poutavé.... Našel jsem velkou podobnost s vietnamskou a korejskou malbou, kterou jsem viděl. Je to takové vybarvené, líbezné, optimistické, hravé a lidsky úsměvavé a každému úsměv jde od ucha k uchu.... Když se Strážná věž, a navíc v barvě, objevila ještě za komančů muselo to být více než marketing :) Lidé nebyli uvyknuti na reklamy, na cílenou masáž a dodnes mají nějak natlučeno v hlavě - co je psáno to je dáno. A tedy věří občas všemu, co se jim předhodí řádně "předžvýkané" a načančané.

Moderní technologie nemá problém s Jurským parkem, sci-fi těžkého kalibru, náboženské filmy nejsou křečovitou a úsměvnou agitkou, která před 30 a více lety lety byla i se zoufalým dabingem na videích stručně řečeno děsivá.... Nyní to už má ten postmoderní potěr zážitkovosti a tak od Jurského parku, přes evoluční animace či kreacionistické animace, virtuální realitu a psané slovo dynamicky se odrážející do hlav konzumentů je hledána úrodná půda.... Podobně tak v politickém světě, kde pravda se stává popelkou a zápasí se o sledovanost. Takže různé paranoické a anonymní weby odvádějí svou dezinformační práci oblečené do zdánlivé věrohodnosti a asociální sítě hledají své zákazníky a monitorují skrytě jejich "potřeby" podobně jako bordel mamá potřeby svých zákazníků.... Tak tohle mne trochu trápí, jde-li o prezentace přespřílišné vizuální věrohodnosti.

Připadá mi to jako nová forma hypnózy, podobně jako Benny Hinn a jeho show..... Jediná věc, kterou mne onen, dle mého šarlatán, Benny Hinn, překvapil je toto prohlášení: www.krestandnes.cz/benny-hinn-kato… A přiznám se, že jsem to přijal příznivě a zajisté na tom něco bude, protože náboženské střídače ze sborů protestantských jsem zažil mezi známými. Jeden si to vesloval v průběhu života od metodistů, přes Jednotu Bratrskou až k Církvi Bratrské.... (a to navzdory tomu, že obvykle menší protestantské církve mají na rozdíl od katolíků takové ty vazalské sliby věrnosti sboru.../ Takže fluktuace tam je a současně velký podíl "hostů"... Ale o tomto tématu nechci hovořit, spíše o tom, jak často dáme na vizuální přesvědčivost a někdy i na show a klam. Možná že náš reálná skutečnost, ta jediná a poctivá překvapí více než tisíc Benny Hinnů pohromadě a stovka strážných věží a reklam na mýdlo, Boží království a kazatele všeho druhu.... Skutečná láska je živená vztahem a VZTAH jako takový se vždy živým osobním dotekem, intimním rozhovorem mezi duší a Bohem. Tak to vždy bylo a bude. Bez ohledu na vnější propozice, informace a nebo výstup ve formě filmů a nebo svědectví. Jen drobný mostík mezi duší a Bohem je tím jediným pilířem vztahu, lásky, důvěry a moci. Mluvme s Ním, buďme s Ním ve vztahu. Tak jako s lidmi. Naživo.
Kallistratos
pred 10 hodinami

Připadá mi to jako nová forma hypnózy, podobně jako Benny Hinn a jeho show..... Jediná věc, kterou mne onen, dle mého šarlatán, Benny Hinn

Len to ti napíšem,že je to falošný prorok aj liečiteľ. O eucharistii čo povedal na tom videu v tom článku dobre,ale to je všetko.
Kallistratos likes this.
@Peter(skala) uc sa!
nove nebo a nova zem bude na veky =jeruzalem = to miesto, kde je teraz Svata Trojica + anjeli + svati.
1000 rocne kralovstvo zijeme uz teraz na zemi. zacalo sa od ukrizovania Pana Jezisa. aj napriek tomu, ze je to 2000 rokov = sputanie satana.
teraz idu zatratene duse do pekla. peklo je v zemi. ked sa zem pominie, peklo bude tam kde je zem = ohnive …More
@Peter(skala) uc sa!
nove nebo a nova zem bude na veky =jeruzalem = to miesto, kde je teraz Svata Trojica + anjeli + svati.
1000 rocne kralovstvo zijeme uz teraz na zemi. zacalo sa od ukrizovania Pana Jezisa. aj napriek tomu, ze je to 2000 rokov = sputanie satana.
teraz idu zatratene duse do pekla. peklo je v zemi. ked sa zem pominie, peklo bude tam kde je zem = ohnive jazero.
emerichovej proroctvo: satan bude uvolneny z retaze 50 rokov pred 2000 rokmi. to je 2VK. ovocie vidime uz teraz.
Ladislav Bajza likes this.
b8111
apredsasatoci: Můžeš mi sdělit k tomuto co jsi napsala OFICIÁLNÍ STANOVISKO ŘKcírkve, nebo kde se to nachází v katechismu, kde to uváděla v minulosti před 2 vat. koncilem, atd. ? CITACE SVATÝCH, soukromá, oficiální ZJEVENÍ, ATD., MĚ NEZAJÍMAJÍ. Děkuji.
b8111
apredsat. - ŘKC nikde neučí a neučila, že je satan spoutaný na 1000 let.....
Satan byl svržen na zem a ví, že má málo času. O to více tedy útočí. Nad skutečnými křesťany nemá moc. Plnost Božího království, spoutání satana na 1000 let, atd., teprve přijde. Drž se oficiálního ŘKC učení a pak nebudeš uvádět takové nesmysly. Když nerozumíš písmu, tak se nepouštěj do diskuzí.
Jezis povedal: zober si svoj kriz a nasleduj ma.
Kristove evanjelium nebolo, nie je, a nikdy nebude evanjeliom prosperity. viem, ze sa vam to nepaci.
b8111
apredsasatoci - totálně mimo mísu, to s dotazem nemá nic společného.
Jinak zde s Tebou plně souhlasím. Ani já, ani ŘKC NIKDE, NIKDY NEPODPOROVALA EVANGELIUM PROSPERITY !!! Evangelium prosperity je falešné učení.
Tak se drž, jsi na dobré cestě.
a co rkc uci? co znamena 1000 rokov?
b8111
Ptej se hlavně VÍCE katechetů, kněží, ptej se VÍCE biskupů, korensponduj s nimi. Studuj katechismus, Sv. písmo, modli se za to. A možná se vyvaruj zjevení vizionářů, protože mnohé si protiřečí.. Laickým věřícím se povětšině vyhýbej. Vždyť sama zde vidíš tu rozdílnost názorů. Tak kdo je vlastně bludař?
A pak najednou po dlouhé době se smutkem zjistíš, jak málo o Bohu víme, jak pouze jenom o Něm …More
Ptej se hlavně VÍCE katechetů, kněží, ptej se VÍCE biskupů, korensponduj s nimi. Studuj katechismus, Sv. písmo, modli se za to. A možná se vyvaruj zjevení vizionářů, protože mnohé si protiřečí.. Laickým věřícím se povětšině vyhýbej. Vždyť sama zde vidíš tu rozdílnost názorů. Tak kdo je vlastně bludař?
A pak najednou po dlouhé době se smutkem zjistíš, jak málo o Bohu víme, jak pouze jenom o Něm všichni koktáme.
Skus si udělat tuto osobní zkušenost, moc Ti to doporučuji.
I samotná církev bude mluvit u mnohých témat / hlavně u prorockých knih / pouze v náznacích a bude se hodně používat slova: myslíme si, domníváme se...… A budeš se ptát, jak je to možné, vždyť církev zastává učitelský úřad?

Nakonec uvidíš, že i samotná církev mnoho věcí neví a o to více Tě dorazí mylné názory, ortodoxních, agresivních katolíků. Mnoho let jsem se tímto trápil....
Dnes už ne. Zatím jsem u církve, ale letos ji opustím.
Přeji hezký večer
a co chces od sucasnych knazov odkojenych DV koncilom.
pytam sa druhykrat: co znamena 1000 rokov?
b8111
Zítra se k tomu dostanem na diskuzi s Bajzou.
apredsasatoci likes this.
Trochu tomu nerozumím. Proč se vyhýbat laickým věřícím? A že o Bohu málo víme? To je naprosto v pořádku. Rád budu s láskou i koktat o Bohu :) A jde-li o náznaky a domněnky o prorockých knihách? Naprosto v pořádku. Lidská touha si vše vysvětlit a dobrat se 100% pravdy má vždy úspěch pouze u fundamentálních sektářů. Jsou často mimo a stejně nic pořádně nevědí a pak jen tvrdí - máme více světla.... …More
Trochu tomu nerozumím. Proč se vyhýbat laickým věřícím? A že o Bohu málo víme? To je naprosto v pořádku. Rád budu s láskou i koktat o Bohu :) A jde-li o náznaky a domněnky o prorockých knihách? Naprosto v pořádku. Lidská touha si vše vysvětlit a dobrat se 100% pravdy má vždy úspěch pouze u fundamentálních sektářů. Jsou často mimo a stejně nic pořádně nevědí a pak jen tvrdí - máme více světla.... A čas líně plyne dál a slunce krásně svítí... :) A různé zjevení vizionářům a různá poselství... Občas to samé a navíc je tzo soukromé a ne kmen víry. Kdo na tom staví, staví špatně.... A jde-li o agresivní katolíky? Jejich neštěstí a touha vyvzdorovat si nebe... Ale takto to nefunguje.... Ale komu to vysvětlovat, že? Pěkný podvečer....
>>>>>>>>>>>>>>>

b8111
před 4 hodinami
Ptej se hlavně VÍCE katechetů, kněží, ptej se VÍCE biskupů, korensponduj s nimi. Studuj katechismus, Sv. písmo, modli se za to. A možná se vyvaruj zjevení vizionářů, protože mnohé si protiřečí.. Laickým věřícím se povětšině vyhýbej. Vždyť sama zde vidíš tu rozdílnost názorů. Tak kdo je vlastně bludař?
A pak najednou po dlouhé době se smutkem zjistíš, jak málo o Bohu víme, jak pouze jenom o Něm všichni koktáme.
Skus si udělat tuto osobní zkušenost, moc Ti to doporučuji.
I samotná církev bude mluvit u mnohých témat / hlavně u prorockých knih / pouze v náznacích a bude se hodně používat slova: myslíme si, domníváme se...… A budeš se ptát, jak je to možné, vždyť církev zastává učitelský úřad?

Nakonec uvidíš, že i samotná církev mnoho věcí neví a o to více Tě dorazí mylné názory, ortodoxních, agresivních katolíků. Mnoho let jsem se tímto trápil....
Dnes už ne. Zatím jsem u církve, ale letos ji opustím.
Přeji hezký večer
Zedad
Církev nejde zničit. Ustanovil ji Kristus.
Rapture and one more user like this.
Rapture likes this.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
www.euportal.cz/Articles/12114-zednarsky…

Zednářský plán na zničení katolické Církve. Všichni zednáři nasazení v Církvi jsou povinni jej přijmout a realizovat

Poznámka překladatele: Ať již je tento plán skutečný nebo smyšlený, vykazuje překvapivě mnoho shod s realitou. Je na čtenáři, aby tuto věc posoudil sám.
***
Pokyny zednářského velmistra katolickým zednářským biskupům platné od roku …More
www.euportal.cz/Articles/12114-zednarsky…

Zednářský plán na zničení katolické Církve. Všichni zednáři nasazení v Církvi jsou povinni jej přijmout a realizovat

Poznámka překladatele: Ať již je tento plán skutečný nebo smyšlený, vykazuje překvapivě mnoho shod s realitou. Je na čtenáři, aby tuto věc posoudil sám.
***
Pokyny zednářského velmistra katolickým zednářským biskupům platné od roku 1962.
Přepracováno v říjnu 1993 jako inovovaný plán pro závěrečnou fázi. Všichni zednáři nasazení v Církvi jsou povinni jej přijmout a realizovat.
1
Odstraňte jednou provždy sv. Michaela, ochránce katolické Církve, ze všech vnitřních i vnějších modliteb mše svaté. S tvrzením, že rozptyluje pozornost od adorace Krista, odstraňte jeho sochy.
2
Odstraňte kající praxi předvelikonočního půstu jako je bezmasý půst v pátek nebo dokonce újma v jídle; braňte každému skutku sebezáporu. Místo nich se musí upřednostnit skutky štěstí, radosti a lásky k bližnímu. Musíte říkat: „Kristus nám již zasloužil ráj“ a „každé lidské úsilí je zbytečné“. Všem řekněte, že musí vážně myslet na své zdraví. Povzbuzujte je, aby jedli maso, zvláště maso vepřové.
3
Pověřte protestantské pastory, aby znovu přezkoumali mši svatou a desakralizovali ji. Šiřte pochybnosti o reálné Přítomnosti v Eucharistii – se skrývanou vírou podobnou víře protestantů – jde pouze o chleba a víno a je zamýšlena jako pouhý symbol.
Zapojujte protestanty v seminářích a ve školách. Povzbuzujte ekumenismus jako cestu k jednotě. Obviňujte kohokoliv, kdo věří v reálnou Přítomnost, jako podvratného a neposlušného vůči Církvi.
4
Zakazujte latinskou mešní liturgii, adoraci a chvalozpěvy, protože zprostředkovávají tajemný a uctivý cit. Prezentujte je jako zaříkadla věštců. Lidé přestanou považovat kněze za lidi vyššího chápání, kteří mají být respektováni jako nositelé Božích tajemství.
5
Povzbuzujte ženy, aby si v kostele nezakrývaly hlavu závojem. Vlasy jsou sexy. Fingujte, že jsou ženy lektorkami a kněžími. Prezentujte tento nápad jako demokratický ideál. Založte hnutí za osvobození žen. Ten, kdo vstoupí do kostela, musí být špatně oblečen, aby se cítil jako doma. To učiní mši svatou méně významnou.
6
Odrazujte věřící od přijímání Svátosti oltářní vkleče. Říkejte jeptiškám, že musí děti odrazovat od toho, aby držely své ruce před a po Svatém přijímání sepjaté. Řekněte jim, že je Bůh miluje, jaké jsou a že by se měly cítit uvolněně.
Zabraňujte, aby se v kostele setrvávalo vkleče, a braňte každému poklekání. Odstraňujte klekátka. Říkejte lidu, že během mše prokazují svou víru ve vztyčené poloze.
7
Odstraňujte veškerou posvátnou hudbu hranou na varhany. Zaveďte v kostele kytaru, brumle, bubny, podupávání a zábavu. Vyrušuje to lidi z jejich osobních modliteb a z rozhovoru s Ježíšem. Nedejte Ježíšovi čas, aby přivolal děti k náboženskému životu. Pořádejte kolem oltářů liturgické tance se vzrušujícím oblečením, divadlo a koncerty.
8
Odstraňte všechnu posvátnou povahu písní k Matce Boží a sv. Josefovi. Naznačujte, že je jejich uctívání modlářstvím. Zesměšňujte ty, kteří vytrvávají. Zaveďte protestantské písně. Bude to působit dojmem, že katolická Církev nakonec připouští, že protestantské náboženství je pravým náboženstvím nebo alespoň, že je rovnocenné náboženství katolické Církve.
9
Odstraňujte všechny chvalozpěvy, dokonce i ty k Ježíšovi, protože od dětství nutí lid myslet na štěstí a klid, které pramení z života umrtvování a pokání. Zaveďte nové písně, jen abyste přesvědčili lid, že předešlé obřady byly nějakým způsobem mylné.
Ujišťujte se, že při každé mši existuje alespoň jedna promluva, při níž není zmíněn Ježíš a místo toho se mluví jen o lásce k lidem. Mladí lidé budou nadšení, když uslyší někoho hovořit o lásce k bližnímu. Kažte lásku, toleranci a jednotu. Nezmiňujte Ježíše, zakažte jakákoliv sdělení o Eucharistii.
10
Odstraňte všechny relikvie svatých z oltářů a pak také oltáře samotné. Nahraďte je neposvěcenými pohanskými stoly, které mohou být používány při lidských obětech během satanských mší.
Odstraňte církevní zákon, který požaduje slavení mše svaté pouze na oltářích obsahujících relikvie.
11
Přerušte praxi sloužení mše svaté za přítomnosti Svátosti oltářní ve svatostánku. Nedávejte jakýkoliv svatostánek na oltáře, které jsou používány ke slavení mše svaté. Stůl musí vypadat jako stůl kuchyňský. Musí být přenosný, aby to vyjadřovalo, že vůbec není posvátný, a musí sloužit dvojí funkci jako například pro přednášky či stolní hry. Později umístěte pod stůl židli.
Kněz musí zaujmout takovou pozici, aby to po Svatém přijímání naznačovalo, že odpočívá jako po jídle. Kněz nesmí během mše nikdy klečet ani poklekat.
Při jídle ve skutečnosti člověk nikdy neklečí. Kněžské křeslo musí být umístěno na místě před svatostánkem. Povzbuzujte lidi, aby ctili a také uctívali kněze namísto Svátosti oltářní, aby byli poslušní jeho namísto Eucharistie. Řekněte lidem, že kněz je Kristus, jejich vůdce. Umístěte svatostánek na obyčejné místo mimo dohled.
12
Nechte z církevního kalendáře zmizet všechny světce, vždy nějaké v určených dnech. Zakažte kněžím kázat o světcích s výjimkou těch, kteří jsou zmíněni v Evangeliu. Řekněte lidem, že by tím mohli být pohoršeni případní protestanti přítomní v kostele. Vyhněte se všemu, co zneklidňuje protestanty.
13
Při čtení Evangelia vynechejte slovo „svatý“, například namísto „Evangelium podle svatého Jana“ prostě řekněte: „Evangelium podle Jana“. To lid přiměje myslet si, že by je již neměl uctívat.
Neustále pište nové Bible, aby byly totožné s protestantskými. Vynechávejte adjektivum „Svatý“ ve výrazu „Duch Svatý“. To otevře cestu. Zdůrazňujte ženskou povahu Boha jakožto matky plné lahodnosti. Odstraňte používání termínu „Otec“.
14
Zařiďte, aby zmizely všechny knihy o osobní zbožnosti a zničte je. V důsledku toho ustanou i litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, k Matce Boží, k Svatému Josefovi a také jako příprava na Svaté přijímání. Díkůčinění po Svatém přijímání bude nadbytečné.
15
Zařiďte také, aby zmizely všechny sochy a obrazy andělů. Proč mezi námi musí být sochy našich nepřátel? Vymezte je jako mýty nebo pohádky na dobrou noc. Nedovolte diskuze o andělech, protože zneklidňují naše protestantské přátele.
16
Zrušte malé exorcismy k vyhánění ďábla: pracujte na tom a prohlašujte, že démoni neexistují. Vysvětlujte, že je to metoda používaná v Bibli k popisu zla a že bez zla by neexistovaly zajímavé příběhy.
V důsledku toho nebudou lidi věřit v existenci pekla, ani se nebudou bát, že do něj kdy upadnou. Opakujte, že peklo není nic než vzdálení se Bohu a že v tom není nic strašného, jestliže mluvíme o nezměněném životě zde na zemi.
17
Učte, že Ježíš byl jen člověk, který měl bratry a sestry a který nenáviděl lidi, kteří měli moc. Vysvětlujte, že miloval společnost prostitutek, zvláště Marie Magdaleny; že nevěděl, co si počít s kostely a synagogami.
Říkejte jim, že radil neposlouchat vůdce duchovenstva, vysvětlujte, že byl velkým učitelem, ačkoliv zanedbával poslušnost vůdcům církve. Odrazujte rozhovory o Kříži jakožto vítězství, naopak jej prezentujte jako neúspěch.
18
Pamatujte, že můžete přivést jeptišky ke zradě svého povolání, jestliže se budete odvolávat na jejich marnivost, přitažlivost a krásu. Přinuťte je vyměnit svůj církevní oděv a to je přinutí vzdát se svého růžence.
Odhalte světu, že v jejich klášterech existují neshody. To zhatí jejich povolání. Řekněte jeptiškám, že nebudou přijaty, pokud se nezřeknou svého hábitu. Podporujte diskreditování církevního hábitu i mezi lidem.
19
Spalte všechny katechismy. Řekněte učitelům náboženství, aby učili, že se má milovat Boží stvoření namísto Boha samotného. Otevřeně milovat svědčí o dospělosti. Učiňte, že se termín „sex“ stane každodenním termínem při vašich hodinách náboženství. Učiňte ze sexu nové náboženství. Zaveďte sexuální obrázky do hodin náboženství, abyste děti naučili realitě. Ujistěte se, že jsou tyto obrázky zřetelné.
Povzbuzujte, aby se školy staly pokrokovými mysliteli v oblasti sexuální výchovy. Zaveďte sexuální výchovu skrze biskupskou autoritu, aby rodiče nemohli říci nic proti.
20
Zadušujte katolické školy a braňte povoláním jeptišek. Ukažte jeptiškám, že jsou sociálními pracovnicemi, které jsou nedostatečně placené, a že je Církev hodlá odstranit. Trvejte na tom, aby katoličtí laičtí učitelé obdrželi stejnou mzdu jako ti na státní škole. Využívejte nekatolické učitele. Kněží musí obdržet stejnou mzdu jako odpovídající světští zaměstnanci. Všichni kněží musí svléct své kněžské oděvy a své kříže, aby je všichni přijímali. Zesměšňujte ty, kteří se nepřizpůsobí.
21
Rozdrťte papeže zničením jeho univerzity. Oddělte univerzity od papeže a říkejte, že způsob řízení by se mohl delegovat.
Nahraďte jména náboženských institutů profánními jmény ve prospěch ekumenismu. Například namísto „Škola Neposkvrněného početí“ říkejte „Nová střední škola“. Vytvořte ekumenické skupiny ve všech diecézích a postarejte se, aby byly kontrolovány protestanty.
Zakažte modlitby za papeže a k Panně Marii, protože brání ekumenismu. Ohlaste, že kompetentními autoritami jsou místní biskupové. Podporujte [názor], že papež je pouze reprezentativní postavou.
Vysvětlete lidu, že učení papeže je nutné jen kvůli konverzaci, ale nemá jakýkoliv význam.
22
Bojujte proti autoritě papeže, klaďte omezení věku na jeho aktivity. Omezte jej jen na velmi ojedinělé [věci] a vysvětlujte, že jej chcete uchránit od přemíry práce.
23
Buďte smělí. Oslabujte papeže zaváděním biskupských synod. Papež se pak stane pouze reprezentativní postavou jako v Anglii, kde vládne horní a dolní sněmovna a od nichž dostává královna příkazy. Pak oslabte autoritu biskupa zavedením souběžné instituce po presbyteriánském způsobu.
Říkejte, že tímto způsobem získají kněží pravou pozornost.
Nakonec oslabte autoritu kněží ustavením laických skupin, které budou ovládat kněze. Tímto způsobem vzejde taková nenávist, že oni opustí Církev, dokonce tak učiní i kardinálové a Církev pak bude demokratická...nová Církev...
24
Omezte povolání ke kněžství a přinuťte laiky ztratit posvátnou bázeň před nimi. Veřejné pohoršení kněze zcela zničí tisíce povolání. Vychvalujte kněze, kteří kvůli lásce k ženě opustili vše, a vykreslete je jako hrdiny.
Oceňujte laicizované kněze jako autentické mučedníky, utlačované natolik, že nemohli stát za čímkoliv jiným. Kritizujte jako skandál i to, že naši zednářští bratři v kněžství jsou odhalováni a jejich jména zveřejňována. Buďte tolerantní k homosexuálům mezi duchovenstvem. Říkejte lidu, že kněží trpí samotou.
25
Začněte uzavírat kostely kvůli nedostatku kněží. Vykreslete tuto praxi jako dobrou a hospodárnou. Vysvětlujte, že Bůh naslouchá modlitbám všude. Takovým způsobem se kostel stane marnotratným plýtváním peněz. Uzavřete především kostely, v nichž existuje praxe tradiční pobožnosti.
26
Používejte komise laiků a kněží, kteří jsou slabí ve víře, a kteří budou odsuzovat a bez obtíží kárat každé zjevení Panny Marie a zjevné zázraky, zvláště zázraky sv. Michaela Archanděla. Ujistěte se, že nic z toho v závislosti na Druhém vatikánském koncilu v žádné míře neobdrží schválení.
Označte za neposlušnost vůči autoritám, jestliže je někdo poslušný Zjevení sv. Jana nebo i když se na něj odvolává. Označte proroky za neposlušné vůči církevní autoritě.
Pošpiňte jejich jméno blátem, takže nikdo nepomyslí na uznání nějaké části jejich Poselství.
27
Zvolte vzdoropapeže. Podporujte, aby přivedl zpět do Církve protestanty a možná i Židy. Vzdoropapež může být zvolen, když se dá volební právo biskupům. Pak bude zvoleno mnoho vzdoropapežů, takže jako kompromis bude vybrán jeden vzdoropapež. Prohlaste, že pravý papež je mrtev.
28
Odstraňte zpověď před Svatým přijímáním pro žáky druhé a třetí třídy tím, že pro ně nebude důležitá až půjdou do čtvrté nebo páté třídy a do vyšších ročníků. Zpověď pak vymizí. Zaveďte (v tichosti) všeobecnou zpověď se skupinovým rozhřešením. Vysvětlete lidu, že se to děje kvůli nedostatku duchovních.
29
Zařiďte, aby Svaté přijímání podávali laici a ženy. Řekněte jim, že je čas pro laiky. Začněte podáváním Svatého přijímání na ruku jako u protestantů namísto do úst. Vysvětlujte, že to Kristus dělal stejně. Sesbírejte nějaké Hostie pro „černé mše“ v našich chrámech. Rozdělujte také namísto jednotlivého Svatého přijímání kalich s nekonsekrovanými hostiemi, aby si každý mohl vzít domů. Vysvětlujte jim, že takto mohou mít Boží dary ve svém každodenním životě. Nainstalujte automaty na hostie pro přijímání a nazvěte je svatostánkem.
Říkejte, že musí existovat výměna pozdravení pokoje. Podporujte lid, aby se pohyboval po kostele a rušil modlitbu a pobožnost. Nedělejte znamení kříže, ale na místo toho znamení pokoje. Vysvětlujte, že i Kristus se pohyboval, aby pozdravil učedníky. Nedovolte během těchto chvil žádné soustředění. Kněží se musí otočit zády k Eucharistii a uctívat lid.
30
Poté, co byl zvolen vzdoropapež, rozpusťte biskupskou synodu a také sdružení kněží a farní rady.
Zakažte všem věřícím bez povolení diskutovat o tomto novém nastavení. Vysvětlujte, že Bůh miluje pokoru a nenávidí ty, kteří usilují o slávu. Jako neposlušné vůči církevním autoritám obviňte všechny ty, kteří budou vznášet otázky.
Odrazujte od poslušnosti vůči Bohu. Říkejte lidu, že musí poslouchat tyto církevní představené.
31
Dejte papeži (=vzdoropapeži) maximum moci vybrat si své nástupce. Nařiďte pod trestem exkomunikace, aby všichni, kteří milují Boha, nosili znamení šelmy. Nenazývejte to však „znamením šelmy“. Nesmí se činit znamení kříže, ani jej nesmí lidé používat, ani jím nikdo nesmí být žehnán. Činit znamení kříže bude označeno za modlářství a neposlušnost.
32
Prohlaste za falešná předešlá dogmata s výjimkou papežské neomylnosti. Prohlaste Ježíše Krista za neúspěšného revolucionáře. Ohlaste, že pravý Kristus přijde brzy. Poslouchat se musí pouze zvolený vzdoropapež. Řekněte lidu, že se musí klanět, když vyslovují jeho jméno.
33
Nařiďte všem papežovým podřízeným bojovat ve svatém křížovém tažení za rozšíření jediného světového náboženství. Satan ví, kde je všechno ztracené zlato.
Podrobte si bez lítosti svět!
To vše přinese lidstvu to, po čem lidstvo vždy toužilo: „zlatou epochu míru“.
Libor Halik and 2 more users like this.
Libor Halik likes this.
Mates5485 likes this.
apredsasatoci likes this.
To se už NYNÍ děje s Bergogliem - vzdoropapežem Františkem 32 Prohlaste za falešná předešlá dogmata s výjimkou papežské neomylnosti. Prohlaste Ježíše Krista za neúspěšného revolucionáře. Ohlaste, že pravý Kristus přijde brzy. Poslouchat se musí pouze zvolený vzdoropapež. Řekněte lidu, že se musí klanět, když vyslovují jeho jméno.
Mates5485 likes this.
Rapture likes this.
Peter(skala)

Nielen toto aj celý článok je pre teba a toto je dôležité aby si neveril v bludom ktoré si písal,že táto zem bude obnovená ani ja tomu neverím lebo prvé pominie a to nové je už pripravené nové nebo aj nová zem aj svedectvá máš plno,kde ľudia videli nové všetko čo im Boh ukázal JŽ, takže buď neveríš im alebo fakt si mimo myslím v dobrom. Vedel by som písať veľa,ale asi pre teba to …More
Peter(skala)

Nielen toto aj celý článok je pre teba a toto je dôležité aby si neveril v bludom ktoré si písal,že táto zem bude obnovená ani ja tomu neverím lebo prvé pominie a to nové je už pripravené nové nebo aj nová zem aj svedectvá máš plno,kde ľudia videli nové všetko čo im Boh ukázal JŽ, takže buď neveríš im alebo fakt si mimo myslím v dobrom. Vedel by som písať veľa,ale asi pre teba to je zbytočne. To len sektari pomýlení hovoria,že táto zem bude obnovená a tu bude 1000 ročne kráľovstvo to je veľký blud.
Potom neveríš čo Ježiš Kristus povedal.

21 1Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.

(2 petrov 13 Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť)

2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3 Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.


Tu máš presne toto bude posledná bitka,ale to bude nadprirodzená a duchovná,kde posledný krát antikrist a zlý padli anjeli a ľudia zaútočia na nové nebo a novú zem,ale ako vieme sa im to nepodarí a Boh ich hodí s peklom,podsvetím a všetko temné do ohnivého jazera. Táto zem a nebo pominie,ale ty asi to nepochopíš.
Neviem ti to poriadne vysvetliť aby si chápal lebo ani repture asi nechápe,keď verí,že na tejto zemi bude 1000 ročne kráľovstvo. Ináč by svedectvá,vízie,proroctvá a čo je napísané v písme boli zbytočne. Boh nemení čo priniesol a čo ustanovil to ľudia menia a prekrúcajú na svoje záujmy a hlúposti. To robia sektári

Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sputnal ho na tisíc rokov. 3 Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisícrokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený.
apredsasatoci likes this.
Mates a čo bude z Peklom, ktoré je uprostreed Zeme, ked ako hovoriš, že zanikne?
Peter(skala)
pred 14 minútami

Nevieš čítať uvrhnute do ohnivého jazerá všetko staré,hriešne a zle aj zlí či padli anjeli alebo ľudia to je druhá smrť. Nechcem ti nič hovoriť,ale dakedy sa mi zdaš ako keby si to naschvál robil a hlúposti písal a rozprával druhým. Ďalšia hlúposť čo si pisal,že v očistci sa dá spovedať a ďalšie somariny treba rozmýšľať a nie trepať nezmysly.
Ladislav Bajza likes this.
lenže ja sa pýtam čo bude s Peklom, ktoré stvoril Boh uprostred Zemegule, čiže v jadre Zeme, ako to povedal Ježiš Kristus ct.Márie z Agredy.

Ked ako hovoriš, že Zemeguľa bude zničená a s nou aj jadro zeme, tak potom by Boh musel zničiť aj Peklo - miesto pre zatratené duše.
Peter(skala)
pred 4 minútami

Však do ohnivého jazerá to je druhá smrť čomu nechápeš ? Logické veci.
Ladislav Bajza likes this.
rozumiem, že sa odvolavaš na Zjavenie Jána, ked vraviš že do ohniveho jazera, ale čo je podla teba to ohnivé jazero?

Vari to nie je v jadre Zeme?
Ved aj Mary K.Baxter a další tí, ktorých si spominal videli Peklo uprostred Zeme (v jadre Zemegule) ako ohnivé jazero.

Ked si prečitaš Starý Zakon, tam sa píše o utrobach pekla ako o utrobách zemegule.
Dalšia skutočnosť je, že druha smrť nemôže byť …More
rozumiem, že sa odvolavaš na Zjavenie Jána, ked vraviš že do ohniveho jazera, ale čo je podla teba to ohnivé jazero?

Vari to nie je v jadre Zeme?
Ved aj Mary K.Baxter a další tí, ktorých si spominal videli Peklo uprostred Zeme (v jadre Zemegule) ako ohnivé jazero.

Ked si prečitaš Starý Zakon, tam sa píše o utrobach pekla ako o utrobách zemegule.
Dalšia skutočnosť je, že druha smrť nemôže byť večný zánik zatratených duší, lebo čo Boh raz stvoril duchovné, tak to aj bude žiť naveky (Duch a duša)
Inač povedané, ako učí KC: aj zatratené duše budu žiť naveky, ale v Pekle
keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. 8 Vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. 10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma a …More
keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. 8 Vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. 10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

Tu tiež mnohí si myslia,že to sa myslí že tu to bude.Niektorí písali nie na tejto stránke,ale aj inde kukám čo ľudia píšu hluposti,že to je 4 svetová vojna,ale to nemá so žiadnou vojnou spojené na na tejto zemi to bude duchovná a nadprirodzená čo je omnoho väčšia než čo tu na zemi a to bude presne po tých 1000 rokov aby ešte raz skúšali Boha a Boží ľud temnota a antikrist,ale samozrejme nevyhrajú a budú hodení do ohnivého jazerá čo je 1000 krát silnejšie a omnoho horšie ako podsvetie a peklo dohromady,ale samozrejme aj to je dosť strašné pre človeka lebo už stamať už nevide ani sa nezachráni a stratil Boha naveky. Tak budú žiť naveky v ohnivom jazere
Ladislav Bajza and one more user like this.
Ladislav Bajza likes this.
Libor Halik likes this.
Ked si prečitaš Starý Zakon, tam sa píše o utrobach pekla ako o utrobách zemegule.
Dalšia skutočnosť je, že druha smrť nemôže byť večný zánik zatratených duší, lebo čo Boh raz stvoril duchovné, tak to aj bude žiť naveky (Duch a duša)
Inač povedané, ako učí KC: aj zatratené duše budu žiť naveky, ale v Pekle

Však o čom asi píšem,že budú naveky ale to je druhá smrť. Nechaj tak ver si čomu chceš.
More
Ked si prečitaš Starý Zakon, tam sa píše o utrobach pekla ako o utrobách zemegule.
Dalšia skutočnosť je, že druha smrť nemôže byť večný zánik zatratených duší, lebo čo Boh raz stvoril duchovné, tak to aj bude žiť naveky (Duch a duša)
Inač povedané, ako učí KC: aj zatratené duše budu žiť naveky, ale v Pekle

Však o čom asi píšem,že budú naveky ale to je druhá smrť. Nechaj tak ver si čomu chceš.
Kniha života,keď sa človek nenájde v nej čo je rozsudok duše tak je uvrhnutý do ohnivého jazerá.
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
apredsasatoci likes this.
dobre som ťa pochopil?
Ohnive jazero nepovažuješ za Peklo?
Ja ti dám otázku sa ty iba hráš alebo si na hlavu ? Jednoduchá otázka,keď je to už napísané.
Ladislav Bajza and one more user like this.
Ladislav Bajza likes this.
apredsasatoci likes this.
to len pre istotu, ale prečo? Prečo ohnive jazero považuješ za niečo ine ako Peklo?
Ved ked čitaš Bibliu a rôzne vyjadrenia prorokov i svätých, tak predsa musíš vidieť že sa jedná o jedno a to isté miesto: Peklo-večne zatratrenie-ohnive jazero-Hádeš,...dokonca ešte aj Očistec je na okraji Pekla ako hovorí ct.Mária z Aredy.

ludia sa pozeraju po iných svetoch, hladaju alternativu alebo dokonca …More
to len pre istotu, ale prečo? Prečo ohnive jazero považuješ za niečo ine ako Peklo?
Ved ked čitaš Bibliu a rôzne vyjadrenia prorokov i svätých, tak predsa musíš vidieť že sa jedná o jedno a to isté miesto: Peklo-večne zatratrenie-ohnive jazero-Hádeš,...dokonca ešte aj Očistec je na okraji Pekla ako hovorí ct.Mária z Aredy.

ludia sa pozeraju po iných svetoch, hladaju alternativu alebo dokonca ciel svojho bytia kdesi vo vesmire ale pritom všetko, čo treba hladať už máme na Zemi, len to treba preskumať a zveladovať
Peter(skala)
Libor Halik

Jasné,že považujem. Ale je to viac než peklo a podsvetie dohromady. Je to omnoho silnejšie a hroznejšie lebo v pekle máš stupne a rozličné múky a bolesti tam aj satani a démoni chodia voľné ( sú aj uväznení ale nie všetci ) lebo tam je aj pustatina po ktorej chodia a tyrajú padlých ľudí,ktorý pre svoje hriechy alebo pre svoje rozhodnutie tam išli a ohnivé jazero to …More
Peter(skala)
Libor Halik

Jasné,že považujem. Ale je to viac než peklo a podsvetie dohromady. Je to omnoho silnejšie a hroznejšie lebo v pekle máš stupne a rozličné múky a bolesti tam aj satani a démoni chodia voľné ( sú aj uväznení ale nie všetci ) lebo tam je aj pustatina po ktorej chodia a tyrajú padlých ľudí,ktorý pre svoje hriechy alebo pre svoje rozhodnutie tam išli a ohnivé jazero to bude iba jak máš tu na zemi vodu tak tam nič iné len ohnivé jazero - láva,ale omnoho silnejšia ako pozemské jadro to bude silnejšie nepredstaviteľné a bude to mať iba jednu úroveň tu najstrášnejšiu,pretože či padli ľudia alebo padli anjeli a antikrist tak budú všetci ponorení v tej láve a nebudú sa voľne hýbať ako v pekle. Absolútne si nepochopil pointu a zmysel nechaj tak.
Peter(balvan) Ty si pekne mimo. Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu. 10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov. 11 Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ 12More
Peter(balvan) Ty si pekne mimo. Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu. 10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov. 11 Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ 12 A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Neviem čítať.“ 13 Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, 14 preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová.“Iz.29 Je to trest zaslepencov.
Ružena and 2 more users like this.
Ružena likes this.
Peter(skala) likes this.
Mates5485 likes this.
presne tak..Balvan... ty si nevymyšľaj a pekne krasne počuvaj, čo ako to je - vlastne Lááááádo nenapisal ako to je s Peklom, ale aj tak si mimo, lebo sme povedali: HOW
...a Matesa nechaj tak... on más voju predstavu o jazere, tak sa chod kupať do svojho
3 more comments from Peter(skala)
Bohužiaľ je s veľkým B - je to Božie meno
Bohuši, Magor se neříííííííííííííííka
slovičkarenie: ked povieš, že lietadlo zmizlo z radaru, tak to znamená, že už zaniklo alebo len radar zlyhal?

alebo ked povieš, že socialistický sväz zanikol, tak to znamená, že už nikdy nebude alebo len že kedysi bol a možno bude znova?

alebo ked povieš že si minul všetky peniaze, tak zajtra už nebudeš mať alebo si tým myslel na dnešok?

a ked sa pominie vlada severokorejskeho vladcu, tak to …More
slovičkarenie: ked povieš, že lietadlo zmizlo z radaru, tak to znamená, že už zaniklo alebo len radar zlyhal?

alebo ked povieš, že socialistický sväz zanikol, tak to znamená, že už nikdy nebude alebo len že kedysi bol a možno bude znova?

alebo ked povieš že si minul všetky peniaze, tak zajtra už nebudeš mať alebo si tým myslel na dnešok?

a ked sa pominie vlada severokorejskeho vladcu, tak to znamená že už nikdy nepovstane alebo že je to možné?

minúť-pominúť-zánik-zaniknúť... to všetko su len pojmy, ktoré poukazuju na určitu dobu, v ktorej niečo na istu dobu prestane existovať ale neskôr môže znova existovať, i ked v zmenenej podobe
pehol likes this.
Rapture
Pekný článok
nove nebo a nova zem bude na veky =jeruzalem = to miesto, kde je teraz Svata Trojica + anjeli + svati.
1000 rocne kralovstvo zijeme uz teraz na zemi. zacalo sa od ukrizovania Pana Jezisa. aj napriek tomu, ze je to 2000 rokov = sputanie satana.
teraz idu zatratene duse do pekla. peklo je v zemi. ked sa zem pominie, peklo bude tam kde je zem = ohnive jazero.
emerichovej proroctvo: satan…More
nove nebo a nova zem bude na veky =jeruzalem = to miesto, kde je teraz Svata Trojica + anjeli + svati.
1000 rocne kralovstvo zijeme uz teraz na zemi. zacalo sa od ukrizovania Pana Jezisa. aj napriek tomu, ze je to 2000 rokov = sputanie satana.
teraz idu zatratene duse do pekla. peklo je v zemi. ked sa zem pominie, peklo bude tam kde je zem = ohnive jazero.
emerichovej proroctvo: satan bude uvolneny z retaze 50 rokov pred 2000 rokmi. to je 2VK. ovocie vidime uz teraz.
Rapture
Nie1000 r. Kráľovstvo ešte len príde po príchode Pán Ježiša na Olivovu horu, čítaj písmo poriadne,
co si myslis, mal Jezis surodencov?
Rapture
to sú čo za otázky, nie nemal, ja ti dám otázku ako bude vyzerať svet keď príde Pán Ježiš na Olivovu horu, a čo bude nasledovať?
Na olivovú horu už prišiel.Keď to nevieš ,tak nepíš k takýmto témam. venuj sa zdravej výžive,alebo záchrane planéty,obnoviteľných zdrojov ,športu...
Mates5485 likes this.
@Rapture cierne na bielom je napisane, ze Jezis mal surodencov. napriek tomu vieme, ze surodencov nemal. to iste plati aj o 1000 rocnom kralovstve, ktore je tu na zemi od ukrizovania Krista, aj ked je to 2000 rokov. kapisto?
Rapture
@apredsasatoci mam ta rad ale mylis sa,
Rapture and 2 more users like this.
Rapture likes this.
Filofej likes this.