vi.news
22

Francis bị lừa bởi trò bịp lạm dụng: Giám mục bị vu cáo quay lại thánh chức

Cha Silverio Mura trở về giáo xứ của mình sau khi được Thánh Bộ Giáo lý Đức tin tha bổng vào tháng 3 năm ngoái. Ông đã bị đình chỉ vào tháng 5 năm 2018 bởi Hồng y Crescenzio Sepe ở Napoli sau khi …