Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
daniel.k
81.2K

"Nie chcemy aby Ten królował nad nami"

"Nie chcemy aby Ten królował nad nami" DOMINIKANIN z AVRILLE [„Zawsze Wierni”, nr 12, z grudnia 2009 MD] Gdy Pan Jezus po raz ostatni przekraczał bramy Jerozolimy, wiedząc, że kilka dni później …
Nemo potest duobus dominis servire !
"Nieprzyjaciół zaś moich, tych, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu i zabijcie przede mną" - JEZUS CHRYSTUS (Łk 19, 27).

"Nie chcemy aby Ten królował nad nami"
myschonok
Papież: Jezus nie chce być broniony orężem
dodane 2012-11-25 13:16
PAP
|
Benedykt XVI powiedział podczas mszy, którą odprawił w niedzielę w Watykanie z sześcioma nowymi kardynałami, że "Jezus nie chce być broniony orężem". Papież mówił, że być uczniem Jezusa oznacza nie ulegać doczesnej logice władzy.

W homilii w bazylice świętego Piotra w uroczystość Chrystusa Króla Benedykt XVI podkreślił, …More
Papież: Jezus nie chce być broniony orężem
dodane 2012-11-25 13:16
PAP
|
Benedykt XVI powiedział podczas mszy, którą odprawił w niedzielę w Watykanie z sześcioma nowymi kardynałami, że "Jezus nie chce być broniony orężem". Papież mówił, że być uczniem Jezusa oznacza nie ulegać doczesnej logice władzy.

W homilii w bazylice świętego Piotra w uroczystość Chrystusa Króla Benedykt XVI podkreślił, że panowanie Jezusa to nie "władza doczesna, lecz miłość, która służy".
Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież. Przypomniał następnie, że "oczywiste jest, iż Jezus nie ma żadnych ambicji politycznych".
Benedykt XVI mówił, że po cudzie rozmnożenia chleba rozentuzjazmowani tym ludzie chcieli uczynić Jezusa królem, by obalić władzę rzymską i ustanowić nowe królestwo polityczne. Zauważył, że także uczniowie Jezusa myśleli o królestwie politycznym, wprowadzonym nawet przy użyciu siły.
Ale Jezus - stwierdził papież - "nie chce być broniony orężem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i zaprowadzić swoje królestwo nie przy pomocy broni i przemocy, lecz posługując się pozorną słabością miłości, która daje życie".
"To nie jest władza królestw ziemskich, które powstają i upadają, ale jest to władza prawdy i miłości. W ten sposób rozumiemy, że królowanie zapowiadane przez Jezusa w przypowieściach i ujawnione otwarcie i wyraźnie przed rzymskim prokuratorem jest królestwem prawdy, jedynym, które nadaje wszystkim rzeczom ich światło i wielkość" - powiedział Benedykt XVI.
Papież odprawił mszę z sześcioma nowymi kardynałami, którym w sobotę podczas konsystorza wręczył birety i pierścienie kardynalskie. Są to dotychczasowy prefekt Domu Papieskiego Amerykanin James Harvey, maronicki patriarcha Antiochii w Libanie Boutros Rai, zwierzchnik kościoła syromalankarskiego w Indiach Baselios Cleemis Thottunkal, arcybiskup Abudży w Nigerii John Olorunfem, arcybiskup Bogoty w Kolumbii Ruben Salazar Gomez i metropolita Manili na Filipinach Luis Antonio Tagle.
Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI podkreślił, że nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego, pochodzący z kilku kontynentów, reprezentują powszechny wymiar Kościoła.
Po polsku zachęcił wiernych do modlitwy za nowych kardynałów. Następnie dodał: "Prośmy, by Kościół był królestwem prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech Chrystus króluje w naszych sercach i nam wszystkim błogosławi".
Sacerdos Hyacinthus
Pius XI, Encyklika Quas primas - audio:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/pius-xi-encykli…
Króluj nam Chryste !
Narzekamy na problemy ekonomiczne, na degenerację "ukochanego systemu demokratycznego", widoczną, gdy podczas każdych kolejnych wyborów przedstawia nam się kandydatów coraz bardziej niemoralnych i perwersyjnych, lamentujemy z powodu praw, jakie chcą oni wprowadzać, legalizujących już nie tylko zabijanie dzieci w łonach matek, ale i jawne dzieciobójstwo, "małżeństwa" homoseksualne etc.

Ile jeszc…
More
Narzekamy na problemy ekonomiczne, na degenerację "ukochanego systemu demokratycznego", widoczną, gdy podczas każdych kolejnych wyborów przedstawia nam się kandydatów coraz bardziej niemoralnych i perwersyjnych, lamentujemy z powodu praw, jakie chcą oni wprowadzać, legalizujących już nie tylko zabijanie dzieci w łonach matek, ale i jawne dzieciobójstwo, "małżeństwa" homoseksualne etc.

Ile jeszcze czasu musi minąć, jak nisko musimy się stoczyć, zanim ludzie zaczną uświadamiać sobie, że prawdziwy problem, problem fundamentalny polega na tym, że - jak mówi Pius XI - narody "wyrzekają się i nie chcą uznać panowania naszego Zbawiciela"?
stefanek
Fragment orędzia Pana Jezusa do Rozalii Celakównej:
- Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie (wymieniając zabójstwa i rozpustę), popełnione przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego …More
Fragment orędzia Pana Jezusa do Rozalii Celakównej:
- Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie (wymieniając zabójstwa i rozpustę), popełnione przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. (...) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie... Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. (...)
- Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy!
- Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi się.
- Oświadczam ci to, Moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem.
Orfar33
Papież przypomniał, że system ten jest odpowiedzialny za straszliwe cierpienia ponoszone przez świat od momentu, gdy zaczął on podążać w tym właśnie kierunku, zwłaszcza podczas I wojny światowej, która właśnie dobiegła końca, a która przyniosła więcej śmierci i zniszczeń niż wszystkie poprzednie wojny w historii. Dlatego na samym początku encykliki Quas primas, ustanawiającej święto Chrystusa …More
Papież przypomniał, że system ten jest odpowiedzialny za straszliwe cierpienia ponoszone przez świat od momentu, gdy zaczął on podążać w tym właśnie kierunku, zwłaszcza podczas I wojny światowej, która właśnie dobiegła końca, a która przyniosła więcej śmierci i zniszczeń niż wszystkie poprzednie wojny w historii. Dlatego na samym początku encykliki Quas primas, ustanawiającej święto Chrystusa Króla, napisał: " (...)wylew zła dlatego nawiedził świat cały, gdyż bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego".
Orfar33
Pan Jezus opowiedział swym uczniom i która została zapisana na kartach Ewangelii, by stanowiła przestrogę dla wszystkich narodów aż do końca świata. Ci, którzy mówią: "Nie chcemy, aby ten królował nad nami", nie unikną kary. Król powie im to, co powiedział w przypowieści:"Nieprzyjaciół zaś moich, tych, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu i zabijcie przede mną". Sam Zbawici…More
Pan Jezus opowiedział swym uczniom i która została zapisana na kartach Ewangelii, by stanowiła przestrogę dla wszystkich narodów aż do końca świata. Ci, którzy mówią: "Nie chcemy, aby ten królował nad nami", nie unikną kary. Król powie im to, co powiedział w przypowieści:"Nieprzyjaciół zaś moich, tych, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu i zabijcie przede mną". Sam Zbawiciel wypowiedział te słowa i uczynił to z rozmysłem. Sprawił też, że spełniły się na narodzie żydowskim, który odrzucił Jego panowanie niechybnie spełni je również na tych narodach, które dziś czynią to samo. Jak śpiewamy w jednej z antyfon w dzisiejszej jutrzni słowami proroka Izajasza: "Naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni" . Co do nas jednak, Drodzy Bracia, "my Ciebie kornie wszechrzeczy najwyższym Królem uznajemy" .
daniel.k
"Nieprzyjaciół zaś moich, tych, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu i zabijcie przede mną" (Łk 19, 27).