lv.news
20

"Es nevēlos piederēt Elkdievīgās Pachamama baznīcai" - ICEL direktors

Tēvs Endrjū Vadsvorts, Starptautiskās angļu valodas liturģijas (ICEL) sekretariātā izpilddirektors, atklāti kritizēja Franciska Amazones sinodi saskaņā ar Franciska iespējamo vēlmi pēc parrēzijas. …