vi.news
49

Sarah: Tránh thai và đồng tính luyến ái để chuẩn bị cho chế độ toàn trị

Tâm lý tránh thai phát triển từ những năm 1950 đã đưa ra sự mất kết nối giữa người phụ nữ và cơ thể của cô ấy và thay đổi sâu sắc sự hiểu biết về hôn nhân và tình dục, Hồng Y Robert Sarah nói. Nói …