Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Stichter van Miles Christi uit het priesterschap ontzet

Aartsbisschop Víctor Manuel Fernández van La Plata, een expert op het gebied van kussen, deelde mee dat Franciscus vader Roberto Juan Yannuzzi uit het priesterschap heeft ontzet. Yannuzzi is de opri…