vi.news
42

GIám Mục Thường Nhân Khẳng Định Một Lần Nữa: Tất Cả Các Lần Hiện Thân Tại Medjugorje Không …

Đức Giám mục Ratko Perić của Mostar-Duvno, Bosnia và Herzegovina, đã phái đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Medjugorje, Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser, rằng tất cả những cáo buộc được …