vi.news
54

Cởi mở: Ba mươi giám mục giáo phận Hoa Kỳ đã chấp thuận hôn nhân SSPX

Cho đến nay, Hội Thánh Pius X (SSPX) đã liên lạc với khoảng 45 trong số 200 giáo phận Hoa Kỳ xin phép tổ chức lễ cưới. Theo CathHerald.co.uk (ngày 21 tháng 3), khoảng ba mươi giáo phận đã tạo ra các …