10:31

blog. o. Jan BEYZYM - NIÓSL WIARĘ i NADZIEJĘ TRĘDOWATYM na Czarnym Lądzie

beyzym.pl/home/4915-2/ Urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach Wielkich na Wołyniu jako najstarszy z pięciorga dzieci hrabiostwa Jana herbu własnego i Olgi z hrabiów Stadnickich. Do 13. roku …More
beyzym.pl/home/4915-2/
Urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach Wielkich na Wołyniu jako najstarszy z pięciorga dzieci hrabiostwa Jana herbu własnego i Olgi z hrabiów Stadnickich. Do 13. roku życia Jan wraz z młodszym rodzeństwem pobierał nauki pod kierunkiem domowych nauczycieli w Onackowcach. Skazanie zaoczne jego ojca na karę śmierci za udział w powstaniu styczniowym, spalenie przez Kozaków dworu Beyzymów w Onackowcach oraz konieczność ucieczki spowodowały przerwę w edukacji. Po osiedleniu się w Kijowie młody Jan pomagał matce w utrzymaniu rodziny, zarabiając przez udzielanie korepetycji. Rok później mógł na nowo podjąć naukę w gimnazjum, które ukończył w 1871 roku z zamiarem wstąpienia do seminarium duchownego.
10 grudnia 1872 roku Jan wstąpił do zakonu jezuitów. Po dwuletnim nowicjacie oraz studiach humanistycznych, filozoficznych i teologicznych 26 lipca 1881 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Albina Dunajewskiego. Po święceniach kapłańskich został …More
mk2017 and 2 more users like this.
mk2017 likes this.
Piotr2000 likes this.
franciszek44 likes this.
O. Damian na Molokai, o. Beyzym na Madagaskarze... piekni ludzie o goracych, wiernych Chrystusowi Panu, sercach...do konca...
ktozjak Bog and one more user like this.
ktozjak Bog likes this.
JezusMaryja likes this.