Quas Primas
652K

O DIALOGU Z ŻYDAMI - KS. CHROSTOWSKI. CZYTAJCIE I SŁUCHAJCIE - WARTO!!!

TUTAJ ALBUM o tematyce Żydów LEKTURA OBOWIĄZKOWA.... Prelekcja x. prof. Waldemara Chrostowskiego do kapelanów wojskowych na Jasnej Górze nt. Dialogu z Żydami. AUDIO O dialogu z Żydami (całość…
Agata.B
Jak wyznawcy antykatolickiego talmudu moga być dla katolika starszymi braćmi 🤦 Pan Jezus nie powiedział: każdy człowiek jest mi bratem i siostrą. On powiedział: bratem i siostrą jest mi każdy, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je. Bo jeśli ktoś nie przejmuje się wolą Bożą, a przykazania Boże zachowuje tylko wtedy, kiedy mu to wygodne - taki człowiek choćby był ochrzczony i uważał się za …More
Jak wyznawcy antykatolickiego talmudu moga być dla katolika starszymi braćmi 🤦 Pan Jezus nie powiedział: każdy człowiek jest mi bratem i siostrą. On powiedział: bratem i siostrą jest mi każdy, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je. Bo jeśli ktoś nie przejmuje się wolą Bożą, a przykazania Boże zachowuje tylko wtedy, kiedy mu to wygodne - taki człowiek choćby był ochrzczony i uważał się za chrześcijanina, jest umarły (Ap 3,1). Jezus powiedział„Któż jest matką moją i braćmi? Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.” (Ewangelia Marka
Quas Primas
To przecież widać jak na dłoni, a ci nasi z RM czy rządzący Polską, mieniący się katolikami, włażą żydom w 4 litery!
---------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze zapamietać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateist…More
To przecież widać jak na dłoni, a ci nasi z RM czy rządzący Polską, mieniący się katolikami, włażą żydom w 4 litery!
---------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze zapamietać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem. "
Quas Primas
(...) Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijanstwa. Otóż chrześcijaństwo nie wyłonilo sie z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństw…More
(...) Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijanstwa. Otóż chrześcijaństwo nie wyłonilo sie z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym."
Quas Primas
Dobrze, że Ksiądz Chrostowski się z tego dialogu wycofał. Mądry Kapłan. Nie brnie w bagno jak inni.
------------------------------------------------
"Dlaczego Kościół wszedł w dialog z Żydami i judaizmem i dlaczego ten dialog – w moim odczuciu – ponosi ogromną porażkę?"
Quas Primas
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak …More
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu. Ponieważ Żydzi do tej pory wśród katolikow szukali takich, którzy powtarzali to, co Żydom się podobalo, albo co Żydzi chcieli słuchać. W momencie, kiedy po stronie katolickiej pojawiły się osoby, które nazywaja rzeczy po imieniu, nastąpiła próba zwekslowania ich na bok i ułożenia modelu takiego dialogu, który się Żydom podoba."
Quas Primas
Ks. Jacek Bałemba wypowiedział kiedyś bardzo mądre słowa:

Jeśli Żyd się nawraca, to jest wielka sprawa i radość w Niebie.
Nie jest zamiarem Pana Boga judaizacja Kościoła.
Jest zamiarem Pana Boga chrystianizacja judaizmu.


Mam powód do radości jako wrocławianin: we Wrocławiu urodziła się Edyta Stein. Żydówka, kobieta myśląca, wybitna, filozof, intelektualistka, szukająca Prawdy. Jej nawrócenie …More
Ks. Jacek Bałemba wypowiedział kiedyś bardzo mądre słowa:

Jeśli Żyd się nawraca, to jest wielka sprawa i radość w Niebie.
Nie jest zamiarem Pana Boga judaizacja Kościoła.
Jest zamiarem Pana Boga chrystianizacja judaizmu.


Mam powód do radości jako wrocławianin: we Wrocławiu urodziła się Edyta Stein. Żydówka, kobieta myśląca, wybitna, filozof, intelektualistka, szukająca Prawdy. Jej nawrócenie to owoc uczciwości intelektualnej i otwartości na łaskę wiary. Przyjęła wiarę i chrzest w Kościele, została karmelitanką. Wierność Chrystusowi św. Teresa Benedykta od Krzyża – od Krzyża! – przypieczętowała ofiarą życia za swój naród. Jej życie spełnione w Chrystusie jest klarownym ukazaniem jedynego sensu dialogu międzyreligijnego w perspektywie ostatecznego przeznaczenia człowieka: jeśli taki dialog prowadzi do Chrystusa i Krzyża, i Kościoła, i zbawienia wiecznego – ma sens.
Quas Primas
Biskup J.S Pelczar o żydach i masonerii:

O masonerii i Żydach:

,,Sprzymierzeńcami i kierownikami masoneryi są wreszcie żydzi. Sojusz ten jest rzeczą pewną, a nie brak nawet pisarzy i to poważnych, którzy twierdzą, że masonerya zawdzięcza żydom swój początek. Cóż zatem zdaniem przemawia ? Oto przede wszystkiem ta okoliczność, że żydzi nienawidzą z zasady i bez chęci pojednania się religii …More
Biskup J.S Pelczar o żydach i masonerii:

O masonerii i Żydach:

,,Sprzymierzeńcami i kierownikami masoneryi są wreszcie żydzi. Sojusz ten jest rzeczą pewną, a nie brak nawet pisarzy i to poważnych, którzy twierdzą, że masonerya zawdzięcza żydom swój początek. Cóż zatem zdaniem przemawia ? Oto przede wszystkiem ta okoliczność, że żydzi nienawidzą z zasady i bez chęci pojednania się religii Chrystusowej, która ich opór przeciw Zbawicielowi świata potępia, jako też społeczeństwa chrześcijańskiego, od którego doznawali nieraz poniżenia i prześladowania, w zamian za krzywdy, jakie temu społeczeństwu przez lichwę, wyzysk i demoralizacyę zadawali i zadają. Konsekwentnie żydzi dążą do tego, by podkopać byt religii Chrystusowej, której Kościół katolicki jest strażnicą i ogniskiem, a społeczeństwo chrześcijańskie poniżyć i osłabić, używając do tego wszelakich środków, ponieważ zaś masonerya zwraca, jak widzieliśmy, nienawiść swoją przeciw Kościołowi i stara się zedrzeć ze społeczeństwa cechę chrześcijańską, przeto łatwo wysnuć stąd wniosek, że żydzi utworzyli masoneryę, jako jeden z pierwszorzędnych hufców w walce z chrystyanizmem.

Po wtóre, żydzi dążą wytrwale do panowania nad światem, do czego jako środek mają służyć nie tylko kapitały, giełdy, dzienniki itp. ale także walki, rewolucye i rozprzężenia pośród narodów chrześcijańskich, ponieważ jednak sama roztropność im radzi, by działali w ukryciu, przeto jako swoich pionierów wysuwają masonów, by chrześcijanie gubili chrześcijan. W tym też celu stają żydzi na czele partyi socyalistycznej, spodziewając się, że w ten sposób odwrócą od siebie burzę rewolucyi społecznej, a jeżeli po wielkich przewrotach przyjdzie do utworzenia międzynarodowej republiki kollektywistycznej, oni w niej rządzić będą.

(…) Po strąceniu z tronu Ludwika Filipa, który dla żydów był bardzo łaskawy, żyd-mason Cremieux dostał się do rządów, jako jeden z ministrów republiki; on też w r. 1860 założył powszechny związek izraelski (Alliance israelite universelle), mający jako cel jawny obronę interesów żydowskich na całym świecie, a jako cel ukryty: zbudowanie nowej Jerozolimy na gruzach tronu papieży i monarchów. Tak bowiem pismo związku p. t. Archives israelites (z r. 1861 str. 165) wyraźnie zapowiedziało, że miejsce cesarzy i papieży zajmie teraz nowe królestwo, nowa Jerozolima”.

(Masoneria – jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie, Przemyśl 1905 r.; Wydawnictwo Ostoja 2007 r.)
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak …More
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu. Ponieważ Żydzi do tej pory wśród katolikow szukali takich, którzy powtarzali to, co Żydom się podobalo, albo co Żydzi chcieli słuchać. W momencie, kiedy po stronie katolickiej pojawiły się osoby, które nazywaja rzeczy po imieniu, nastąpiła próba zwekslowania ich na bok i ułożenia modelu takiego dialogu, który się Żydom podoba."
Quas Primas
"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych wlasnie antchrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były – natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach. Przykłady można mnożyć....."
m.rekinek
Jeżeli ktoś urodził się w takim rozległym państwie jak Związek Radziecki – tam te przykłady szły w miliony – i urodził się z matki Żydówki, ale jest ateistą, komunistą-ateistą, jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – że to jest kaleczny, pokraczny, garbaty, wymagąjacy uleczenia, ale Żyd.
Idźmy dalej. A jeśli ktoś urodził się z matki Żydówki, a stał się chrześcijaninem – katolikiem, …More
Jeżeli ktoś urodził się w takim rozległym państwie jak Związek Radziecki – tam te przykłady szły w miliony – i urodził się z matki Żydówki, ale jest ateistą, komunistą-ateistą, jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – że to jest kaleczny, pokraczny, garbaty, wymagąjacy uleczenia, ale Żyd.
Idźmy dalej. A jeśli ktoś urodził się z matki Żydówki, a stał się chrześcijaninem – katolikiem, czy chrześcijaninem innego wyznania – kazus: kardynał Paryża, kard. Lustiger – jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – nie jest, nie jest Żydem.

Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Proszę zapamiętać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem. Zatem – proszę zauważyć – w żydowskim samookreślaniu się, w żydowskim postrzeganiu siebie, jest zawarty b. silny element antychrześcijanski. Tego musimy być świadomi, tego księża specjalnie nie przeczytają, bo o tym się głośno nie mówi.
Quas Primas
"Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania antysemityzmu – i tylko tyle i na tym cała sprawa się kończy. Jeżeli któryś chrześcijanin nie chce być sojusznikiem w zwalczaniu antysem…More
"Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania antysemityzmu – i tylko tyle i na tym cała sprawa się kończy. Jeżeli któryś chrześcijanin nie chce być sojusznikiem w zwalczaniu antysemityzmu, stawiają go natychmiast poza nawiasem.
A co to jest antysemityzm? Tutaj też nastąpiła pewna zmiana. Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami moga być również ci, których Żydzi nie lubią i tu się zaczyna problem – dlatego, że antesemita to może być nominacja, można zostać antysemitą z nominacji – prawda?
Jeżeli ktoś jest niewygodny, przylepia mu się etykietę antysemity. "
(Ks. Waldemar Chrostowski)
Quas Primas
I Bogu dzięki, że Ksiądz się wycofał.
Pozostali jednak ci. których "dialog"podoba się żydom, a które szkodzą wierze katolickiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia uwaga
, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, …More
I Bogu dzięki, że Ksiądz się wycofał.
Pozostali jednak ci. których "dialog"podoba się żydom, a które szkodzą wierze katolickiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia uwaga
, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu. Ponieważ Żydzi do tej pory wśród katolikow szukali takich, którzy powtarzali to, co Żydom się podobalo, albo co Żydzi chcieli słuchać. W momencie, kiedy po stronie katolickiej pojawiły się osoby, które nazywaja rzeczy po imieniu, nastąpiła próba zwekslowania ich na bok i ułożenia modelu takiego dialogu, który się Żydom podoba.
29 more comments from Quas Primas
Quas Primas
No proszę... jakie owoce łaszenia się do żydów.
---------------------------------------------------------------
Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami moga być również ci, których Żydzi nie lubią.
(Ks. Chrostowski)
Quas Primas
NIENAWIŚĆ DO KATOLIKÓW I PRAWDY KATOLICKIEJ WYSSALI Z MLEKIEM MATKI...
----------------------------------------------------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrześcijaninem. Proszę zapamiętać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, …More
NIENAWIŚĆ DO KATOLIKÓW I PRAWDY KATOLICKIEJ WYSSALI Z MLEKIEM MATKI...
----------------------------------------------------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrześcijaninem. Proszę zapamiętać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem."
(Ks. Chrostowski)
Quas Primas
Kto nienawidzi i zwalcza religię katolicką?
Oczywiście żydzi. Rabiniczni żydzi, czyli dzisiejsi żydzi.
Jak mówi Ksiądz Chrostowski, żydostwo rabiniczne utworzyło się w OPOZYCJI do chrześcijaństwa.
Dlatego prawda na tym portalu również jest tak nachalnie zwalczana.
Quas Primas
Ha !
Skojarzyłam z kim mam do czynienia na tym portalu. Mówię o tych , którzy non stop - od rana do wieczora czepiają się mojej osoby. Poniżej odpowiedź o kim mówię.
Ks. Chrostowski dobrze mówi....
Z doświadczenia dialogu z żydami.
Dobrze, że się z tego wycofał, bo rzeczywiście z nimi dialog, to nie żaden dialog.
-----------------------------------------------------------------------------
(...) …More
Ha !
Skojarzyłam z kim mam do czynienia na tym portalu. Mówię o tych , którzy non stop - od rana do wieczora czepiają się mojej osoby. Poniżej odpowiedź o kim mówię.
Ks. Chrostowski dobrze mówi....
Z doświadczenia dialogu z żydami.
Dobrze, że się z tego wycofał, bo rzeczywiście z nimi dialog, to nie żaden dialog.
-----------------------------------------------------------------------------
(...) Nie liczy się to, co się wydarzyło, ważne jest to, jak się to opowiada,zatem – upraszczając nieco – nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe:zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda; nie mówi się, co jest dobre: mówi się, co jest dobre dla Żydów; nie mówi się, co się wydarzyło: mówi się, co się wydarzyło, żeby to dobre było dla Żydów.
Quas Primas
Nigdy nie powinno się żydów za nic przepraszać, a już przepraszać za coś czego nie było!
Żyd, kiedy się go przeprosi, to zaraz woła kasę!!!
Taka jest żydowska mentalność.
Dobrze, że Ksiądz to nam uzmysławia.
-----------------------------------------------------------------
"Skoro nie zdało to egzaminu w Auchwitz, przerzucono się na Jedwabne.Jedwabne było przygotowywane od 3 lat. Starannie i precy…More
Nigdy nie powinno się żydów za nic przepraszać, a już przepraszać za coś czego nie było!
Żyd, kiedy się go przeprosi, to zaraz woła kasę!!!
Taka jest żydowska mentalność.
Dobrze, że Ksiądz to nam uzmysławia.
-----------------------------------------------------------------
"Skoro nie zdało to egzaminu w Auchwitz, przerzucono się na Jedwabne.Jedwabne było przygotowywane od 3 lat. Starannie i precyzyjnie. Kiedy mówiliśmy o tym wcześniej, to specjalnie nie chciano nas słuchać. Ks. Prymas dostawał również – miał b. dobre informacje – że Jedwabne się szykuje. To jest starannie przygotowana kampania. Chodziło w niej o to, aby z Polaków uczynić współsprawców holokaustu, obok Niemców, ale nie tylko o odpowiedzialność moralną chodzi, lecz i odpowiedzialność polityczną. W związku z tym ostrzegaliśmy Kancelarię Prezydenta i premiera, że nie wolno doprowadzić do tego, żeby polski rząd miał przepraszać Żydów – ponieważ w języku dyplomatycznym za przeprosinami idą pieniądze. "
Quas Primas
Otóż to.... takie jest myślenie żydowskie.
Antychrześcijańskie i anty- Jezusowe.
-----------------------------------------------------------------------

"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością –
mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek…More
Otóż to.... takie jest myślenie żydowskie.
Antychrześcijańskie i anty- Jezusowe.
-----------------------------------------------------------------------

"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością –
mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były – natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach. Przykłady można mnożyć."
Quas Primas
Czyli każdy goj.
Bo każdego goja żyd nienawidzi!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"A co to jest antysemityzm? Tutaj też nastąpiła pewna zmiana. Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami mogą być również ci, których Żydzi nie lubią."
(Ks. W. Chrostowski)
Quas Primas
"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były"
(Ks. W Chrostowski)
Quas Primas
Jakikolwiek dialog z żydami jest bez sensu. Oni nigdy nie uznają prawdy.
To mistrzowie manipulacji!!!
Czyż tego nie można dostrzec?
-------------------------------------------------------------------------------

"Obecni Żydzi są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa
. Otóż chrześcijań…More
Jakikolwiek dialog z żydami jest bez sensu. Oni nigdy nie uznają prawdy.
To mistrzowie manipulacji!!!
Czyż tego nie można dostrzec?
-------------------------------------------------------------------------------

"Obecni Żydzi są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa
. Otóż chrześcijaństwo nie wyłonilo sie z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego"
(Ks. W Chrostowski)
Quas Primas
Hmmmm, żydowska propaganda działa...
Celowo nie podaję tu komentarza pewnego faryzeusza (zapisane jest w archiwum), bo się nim ośmiesza....
Ale tak jest..... tak działał i działa wróg Kościoła RZYMSKOKATOLICKIEGO.
Quas Primas
Hmmm, ktoś kiedyś też przeprosił żydów w imieniu Kościoła i.... mamy teraz niekończące się z nimi dialogi, które wiadomo do czego prowadzą...
Oby... nie doprowadziły do całkowitej judaizacji Polski i Kościoła...
----------------------------------------------------------------------------

" Proszę sobie przypomnieć teraz ostatnio kazus Afryki. Tam wydano taką deklarację, że narody białe przepras…More
Hmmm, ktoś kiedyś też przeprosił żydów w imieniu Kościoła i.... mamy teraz niekończące się z nimi dialogi, które wiadomo do czego prowadzą...
Oby... nie doprowadziły do całkowitej judaizacji Polski i Kościoła...
----------------------------------------------------------------------------

" Proszę sobie przypomnieć teraz ostatnio kazus Afryki. Tam wydano taką deklarację, że narody białe przepraszaja murzynów za to, że ich wyniszczyły. A murzyni natychmiast za tym powiedzieli, że skoro nas przeprosiliście, to nam zapłaćcie teraz, dajcie nam odszkodowania za niewolnictwo, za to i za tamto itd. i prosze zauwazyc – zaczęto z ludzi dialogu robić sprzymierzeńców kampanii czysto polityczno-ekonomicznej."
(Ks. W. Chrostowski)
Quas Primas
Okazuje się, że najlepszy dialog to... dialog żydów z żydami.
Quas Primas
Tak więc żydzi zrobili hierarchów w przysłowiowe "bambuko", a oni nadal nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków.
To, że oni świadomie w tym tkwią, to nie znaczy, że mają nam robić wodę z mózgów...
Świetnie to się udaje bp Rysiowi, który wmawia młodzieży katolickiej wzięcie odpowiedzialności za holokaust...
---------------------------------------------------------------------------------

(...)"More
Tak więc żydzi zrobili hierarchów w przysłowiowe "bambuko", a oni nadal nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków.
To, że oni świadomie w tym tkwią, to nie znaczy, że mają nam robić wodę z mózgów...
Świetnie to się udaje bp Rysiowi, który wmawia młodzieży katolickiej wzięcie odpowiedzialności za holokaust...
---------------------------------------------------------------------------------

(...)"myśmy pojmowali ten dialog w kategoriach etycznych, moralnych i duchowych. Bardzo szybko żeśmy zobaczyli, że te kategorie zupełnie nie interesują rozmówców. Oni mowili o tych samych rzeczach, ale w kategoriach politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Kiedy więc my mówiliśmy, że współczujemy, to odpowiedź była: "a ile można by z tego zyskać?". Ona nie była wręcz tak podawana, ale do tego się sprowadzała."
Quas Primas
Ale i tak będą dialogować, bo jest im to na rękę.
-----------------------------------------------------------------------------

(...) " dla Żydów fakty nie maja żadnego znaczenia.

Nie liczy się to, co się wydarzyło, ważne jest to, jak się to opowiada, zatem – upraszczając nieco – nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe: zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda; nie mówi się, co jest …More
Ale i tak będą dialogować, bo jest im to na rękę.
-----------------------------------------------------------------------------

(...) " dla Żydów fakty nie maja żadnego znaczenia.

Nie liczy się to, co się wydarzyło, ważne jest to, jak się to opowiada, zatem – upraszczając nieco – nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe: zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda; nie mówi się, co jest dobre: mówi się, co jest dobre dla Żydów; nie mówi się, co się wydarzyło: mówi się, co się wydarzyło, żeby to dobre było dla Żydów."
Quas Primas
Natomiast po roku 70-tym – kiedy wyłoniło się chrześcijaństwo, kiedy chrześcijaństwo okrzepło, rabini wywalili wszystkie inne nurty życia żydowskiego i przeorientowali, przebudowali swoją wiarę tylko na gruncie faryzejskim, tylko na gruncie rabinicznym. Na tym gruncie wyłonila się – około roku 220 po Chrystusie – Miszna, następnie tzw. Kosewka, a ponieważ są dwie Kosewki napisane w Palestynie …More
Natomiast po roku 70-tym – kiedy wyłoniło się chrześcijaństwo, kiedy chrześcijaństwo okrzepło, rabini wywalili wszystkie inne nurty życia żydowskiego i przeorientowali, przebudowali swoją wiarę tylko na gruncie faryzejskim, tylko na gruncie rabinicznym. Na tym gruncie wyłonila się – około roku 220 po Chrystusie – Miszna, następnie tzw. Kosewka, a ponieważ są dwie Kosewki napisane w Palestynie i Babilonii, to obie te Kosewki i Miszna – ogromne dziela – składają się na Talmud palestyński i babiloński.
(ks. Chrostowski)
Quas Primas
"Bardzo szybko żeśmy zobaczyli....."
Więc po co ciągnąć ten dialog w nieskończoność. Zerwać go i zająć się zbawieniem dusz!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(...) Kiedy wchodziliśmy w ten dialog, a w Kościele Katolickim w Polsce następowało to w połowie 80-tych lat, sądziliśmy, że wobec tej zagłady Żydów można wykazac wrażliwość.…More
"Bardzo szybko żeśmy zobaczyli....."
Więc po co ciągnąć ten dialog w nieskończoność. Zerwać go i zająć się zbawieniem dusz!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(...) Kiedy wchodziliśmy w ten dialog, a w Kościele Katolickim w Polsce następowało to w połowie 80-tych lat, sądziliśmy, że wobec tej zagłady Żydów można wykazac wrażliwość. Upłynęło co prawda 40 lat od Drugiej Wojny. Pokolenie, które było świadkiem zagłady już powoli odchodziło, ale wydawało się, że Kościół powinien powiedzieć: współcierpimy z Wami, rozumiemy Was. Czyli myśmy pojmowali ten dialog w kategoriach etycznych, moralnych i duchowych. Bardzo szybko żeśmy zobaczyli, że te kategorie zupełnie nie interesują rozmówców. Oni mowili o tych samych rzeczach, ale w kategoriach politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Kiedy więc my mówiliśmy, że współczujemy, to odpowiedź była: "a ile można by z tego zyskać?". Ona nie była wręcz tak podawana, ale do tego się sprowadzała.
(ks. Chrostowski)
Quas Primas
Otóż chrześcijaństwo nie wyłoniło się z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego, bo tego jeszcze nie było, aczkolwiek w jego czasach byli rabini i aczkolwiek Jezusa nazywano czasami Rabbi. To jednak nie był ten judaizm, który ukształtował się po upadku Jerozolimy. Judaizm …More
Otóż chrześcijaństwo nie wyłoniło się z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego, bo tego jeszcze nie było, aczkolwiek w jego czasach byli rabini i aczkolwiek Jezusa nazywano czasami Rabbi. To jednak nie był ten judaizm, który ukształtował się po upadku Jerozolimy. Judaizm biblijny był diametralnie odmienny od tego, z jakim mamy do czynienia po roku 70-tym.(judaizm ra-bi-ni-czny)
(ks. Chrostowski)
Quas Primas
Judaizm rabiniczny ukształtował się w OPOZYCJI do chrześcijaństwa!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, …More
Judaizm rabiniczny ukształtował się w OPOZYCJI do chrześcijaństwa!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa.
(ks. Chrostowski)
Quas Primas
Kurcze, przecież Polacy też są w wielu krajach świata. Czy oni tam rządzą, narzucają swoje prawa, przejmują banki, trudnią się lichwą, zmieniają nazwiska na niemieckie, francuskie, amerykańskie itd ???
Nie! - oni dostosowują się się do kultury tych państw.....
Quas Primas
I królowa Węgier i Franciszek Liszt pięknie "prorokują", ale tyle lat minęło i nic....
Kto ma tego dokonać ?
Quas Primas
Św. Maksymilian Maria Kolbe o żydowskim niebie....

NIEBO ŻYDÓW - ŚW. Maksymilian Maria Kolbe
Quas Primas
Bardzo trafne określenie tzw. Debilizmu.
Debilizm!!!
Quas Primas
Aaaaaa, teraz rozumiem, dlaczego mnie ktoś nie lubi....
Od lat 90-tych nastąpiła zmiana...
Czy nie jest to przypadkiem ANTYPOLONIZM?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A co to jest antysemityzm? Tutaj też nastąpiła pewna zmiana. Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami…More
Aaaaaa, teraz rozumiem, dlaczego mnie ktoś nie lubi....
Od lat 90-tych nastąpiła zmiana...
Czy nie jest to przypadkiem ANTYPOLONIZM?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A co to jest antysemityzm? Tutaj też nastąpiła pewna zmiana. Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami mogą być również ci, których Żydzi nie lubią i tu się zaczyna problem.
Quas Primas
Dlaczego Kościół wszedł w dialog z Żydami i judaizmem i dlaczego ten dialog – w moim odczuciu – ponosi ogromną porażkę?
(...) Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania …
More
Dlaczego Kościół wszedł w dialog z Żydami i judaizmem i dlaczego ten dialog – w moim odczuciu – ponosi ogromną porażkę?
(...) Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania antysemityzmu
i tylko tyle i na tym cała sprawa się kończy. Jeżeli któryś chrześcijanin nie chce być sojusznikiem w zwalczaniu antysemityzmu, stawiają go natychmiast poza nawiasem.
(ks. Chrostowski)
Quas Primas
No właśnie, dlaczego księża nie wiedzą?
A może nie chcą wiedzieć, by swobodnie organizować dni judaizmu w Kościele Chrystusa?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę zwrócić zatem uwagę
bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze …More
No właśnie, dlaczego księża nie wiedzą?
A może nie chcą wiedzieć, by swobodnie organizować dni judaizmu w Kościele Chrystusa?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę zwrócić zatem uwagę
bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze zapamietać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem. Zatem – proszę zauważyć – w żydowskim samookreślaniu się, w żydowskim postrzeganiu siebie, jest zawarty b. silny element antychrześcijanski. Tego musimy być świadomi, tego księża specjalnie nie przeczytają, bo o tym się głośno nie mówi.
( ks. Chrostowski)
Quas Primas
"Apostazja powszechna u wrót. Więcej: apostazja powszechna jest faktem. Doprawdy, nie czas na intelektualne harce hermeneutyczne. Czas na obronę wiary w całej jej powadze i integralności.
Dopowiedź: nie chodzi o obronę odkształconych wersji wiary – rozpowszechnionych dzisiaj. Chodzi o obronę wiary katolickiej→ – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy."
Quas Primas
Co ma Kościół do zrobienia wobec ludzi innych religii? Dokładnie to, co nakazał Jezus Chrystus.
Co ma Kościół do powiedzenia ludziom innych religii?
Dokładnie to samo, co pierwszy prawowity papież mówił z autorytetem do Żydów: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (…More
Co ma Kościół do zrobienia wobec ludzi innych religii? Dokładnie to, co nakazał Jezus Chrystus.
Co ma Kościół do powiedzenia ludziom innych religii?
Dokładnie to samo, co pierwszy prawowity papież mówił z autorytetem do Żydów: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38).
albowiem:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).
Quas Primas
Jest jeden prawdziwy Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli Trójca Święta.
Jest jeden Zbawiciel: Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Jest jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga: chrześcijaństwo.
Jest jedna wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka.
Jest jeden Kościół założony przez Jezusa Chrystusa: Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół.

W kontekście alergicznych…More
Jest jeden prawdziwy Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli Trójca Święta.
Jest jeden Zbawiciel: Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Jest jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga: chrześcijaństwo.
Jest jedna wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka.
Jest jeden Kościół założony przez Jezusa Chrystusa: Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół.

W kontekście alergicznych i fałszywych antyewangelicznych postaw wobec ujmowania tematyki judaizmu w świetle Chrystusa i Ewangelii, przejrzyste słowo porządkujące okazuje się darem bezcennym.
Św. Jan pisze klarownie: „Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 23). W swoim liście św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, tak pisał do Magnezjan – słowo wysokiej aktualności:
„Nie bądźmy obojętni na dobroć Chrystusa. Gdyby postępował z nami według naszych czynów, już by nas nie było. Dlatego stawszy się Jego uczniami, uczmy się żyć po chrześcijańsku. Kto nie nosi imienia chrześcijanina, ale jakiekolwiek inne, nie należy do Boga. Usuńcie więc zły kwas, stary już i cierpki, a przemieńcie się w nowy zaczyn, którym jest Jezus Chrystus. Niech On stanie się solą waszego życia, aby nikt z was nie uległ zepsuciu, jako że zapach wyda o was świadectwo. Niedorzecznością jest wyznawać Jezusa Chrystusa i zachowywać przepisy judaizmu. Albowiem nie chrześcijaństwo uwierzyło w judaizm, ale judaizm uwierzył w chrześcijaństwo. Ono jednoczy wszystkich, którzy wierzą w Boga.
Ukochani moi! Piszę tak nie dlatego, jakobym dowiedział się, iż niektórzy z was ulegli takim wpływom, ale choć mniej od was znaczę, aby was przestrzec: nie popadajcie w zasadzki fałszywej nauki, lecz bądźcie mocno przeświadczeni o śmierci, męce i zmartwychwstaniu, które miały miejsce za czasów urzędowania Poncjusza Piłata, i dokonały się w sposób rzeczywisty i niewątpliwy w osobie Jezusa Chrystusa – naszej nadziei. Oby się nikt z was nie oddalił od Niego (…).
Starajcie się trwać mocno w nauce Pana i Apostołów, aby wszystko, co czynicie, pomyślnie wam wypadało na duchu i na ciele, w wierze i miłości, w Synu, Ojcu i Duchu Świętym (…). Ponieważ wiem, że jesteście pełni Boga, dlatego moja zachęta jest krótka (…)”.

(ks. J. Bałemba)
Quas Primas
Poniżej jest mowa o WSPÓŁCZESNYCH ŻYDACH, Żydach talmudycznych, więc dyskusja o tym, że Pan Jezus był żydem jest zbędna.
To NIE są żydzi biblijni!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli …More
Poniżej jest mowa o WSPÓŁCZESNYCH ŻYDACH, Żydach talmudycznych, więc dyskusja o tym, że Pan Jezus był żydem jest zbędna.
To NIE są żydzi biblijni!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania antysemityzmu – i tylko tyle i na tym cała sprawa się kończy."
Ks. Chrostowski)
ona
Juz się pobłogosławili 😀 katolicy ☕
Quas Primas
A biskup Rzymu, nie wiedzieć czemu, przymilając się żydom gada, że ataki na żydów są antysemickie.... I teraz na każdym kroku żydzi to przypominają... (link)
A gdzież wypowiedź hierarchy na ataki żydostwa wobec katolików?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę zwrócić zatem uwagę
– bo to jest b. ważne dla zrozumienia …More
A biskup Rzymu, nie wiedzieć czemu, przymilając się żydom gada, że ataki na żydów są antysemickie.... I teraz na każdym kroku żydzi to przypominają... (link)
A gdzież wypowiedź hierarchy na ataki żydostwa wobec katolików?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę zwrócić zatem uwagę
– bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze zapamietać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem. Zatem – proszę zauważyć – w żydowskim samookreślaniu się, w żydowskim postrzeganiu siebie, jest zawarty b. silny element antychrześcijanski.
Tego musimy być świadomi, tego księża specjalnie nie przeczytają, bo o tym się głośno nie mówi.
Quas Primas
"Mam dwie ojczyzny
i obie nie moje
jedna bom był Żydem
druga bom jest gojem."

To jest problem wielu małżeństw mieszanych polsko-żydowskich, tak zwanych.
Drugi wyznacznik żydowskości, który trzeba miec na uwadze to jest to, że Żydem jest ten, kto jest wyznawcą judaizmu. Zatem o ile po pierwszej linii – tej linii krwi – nie można stać się Żydem, bo matki sobie nie dobieramy, o tyle po drugiej …More
"Mam dwie ojczyzny
i obie nie moje
jedna bom był Żydem
druga bom jest gojem."

To jest problem wielu małżeństw mieszanych polsko-żydowskich, tak zwanych.
Drugi wyznacznik żydowskości, który trzeba miec na uwadze to jest to, że Żydem jest ten, kto jest wyznawcą judaizmu. Zatem o ile po pierwszej linii – tej linii krwi – nie można stać się Żydem, bo matki sobie nie dobieramy, o tyle po drugiej linii – mianowicie po linii religii – można przybliżyć się do żydostwa, przyjąć judaizm – i takie przypadki się zdarzają.
modernista
modernista godzinę temu

27.01.16 papieżem wita się i dziękuje operatorzy cyrku

@Quas Primas Jak po komnatach Watykanu biegały kurtyzany,to Soboru Watykańskiego II jeszcze nie było.Jak papieże zlecali mordowanie swoich oponentów,synowie papiescy wdziewali purpury kardynalskie,a papież papieża z grobu wyciągał na sąd,to o Vaticanum II nawet nie śniono.Owoce Tradycji.

modernista godzinę temu …More
modernista godzinę temu

27.01.16 papieżem wita się i dziękuje operatorzy cyrku

@Quas Primas Jak po komnatach Watykanu biegały kurtyzany,to Soboru Watykańskiego II jeszcze nie było.Jak papieże zlecali mordowanie swoich oponentów,synowie papiescy wdziewali purpury kardynalskie,a papież papieża z grobu wyciągał na sąd,to o Vaticanum II nawet nie śniono.Owoce Tradycji.

modernista godzinę temu

27.01.16 papieżem wita się i dziękuje operatorzy cyrku

@Quas Primas Złap oddech.

__________________________________________________

Co w tych komentarzach jest skierowane przeciwko Tobie ? Masz ewidentne parcie na zrobienie zadymy. Nie ze mną tym razem.Bywaj.
Quas Primas
Krótką masz pamięć, albo taka taktyka...
Żydzi też tak mają.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

modernista 4 minut(y) temu
Nie ja zacząłem. 🙂
modernista
Nie ja zacząłem. 🙂