Szwecja zmierza ku przepaści - za 10-15 lat stanie się kalifatem?

Jeśli fala migrantów utrzyma się na obecnym poziomie, za 10-15 lat, Szwedzi będą stanowić mniejszość w swoim własnym kraju. Fakt, że w kraju następuje wymiana populacji, powinien stać się jasny przy …
Radek33
Westerholm pisze, że sytuacja w Malmö wyrwała się "spod kontroli" i stwierdza, że nie mamy pojęcia kim są ludzie przybywający do Szwecji:
"Bardzo duża grupa administratorów [w Służbie Imigracyjnej] nawet nie zna określonych organizacji terrorystycznych, a ponadto mamy sympatyków - osoby, które zasadniczo nigdy nie złożyłyby doniesienia do departamentu bezpieczeństwa Służby Imigracyjnej z powodów …More
Westerholm pisze, że sytuacja w Malmö wyrwała się "spod kontroli" i stwierdza, że nie mamy pojęcia kim są ludzie przybywający do Szwecji:
"Bardzo duża grupa administratorów [w Służbie Imigracyjnej] nawet nie zna określonych organizacji terrorystycznych, a ponadto mamy sympatyków - osoby, które zasadniczo nigdy nie złożyłyby doniesienia do departamentu bezpieczeństwa Służby Imigracyjnej z powodów ideologicznych. Ogromną grupę stanowią osoby zastraszone i przez to milczące. W organizacji charakteryzującej się zastraszeniem I wysokim poziomem stresu wśród pracowników, najpewniejszą metodą zachowania stanowiska jest nie robienie niczego. Jeśli ktoś mimo wszystko złoży doniesienie o podejrzanych, zwykle nic się nie dzieje. Gdy zagrożone jest życie i zdrowie terrorysty, jak to się często zdarza, zostaje on w Szwecji. Początkowo otrzymuje tymczasowe pozwolenie na pobyt, ale w praktyce okazuje się ono pozwoleniem na pobyt stały."
Radek33
"1000-1500 azylantów dziennie przez 15 lat równa się od 5,5 do 8,2 milionów azylantów. Pod koniec 2014 roku, Centralne Biuro Statystyki, SCB, obliczyło, że 21,5% szwedzkiej populacji było obcego pochodzenia: 2,1 z 9,7 milionów. Liczba osób o szwedzkim pochodzeniu – urodzonych w Szwecji, których rodzice także urodzili się w kraju – utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 7,7 milionów. …More
"1000-1500 azylantów dziennie przez 15 lat równa się od 5,5 do 8,2 milionów azylantów. Pod koniec 2014 roku, Centralne Biuro Statystyki, SCB, obliczyło, że 21,5% szwedzkiej populacji było obcego pochodzenia: 2,1 z 9,7 milionów. Liczba osób o szwedzkim pochodzeniu – urodzonych w Szwecji, których rodzice także urodzili się w kraju – utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 7,7 milionów. Oczekuje się, że ta liczba pozostanie stała lub nieznacznie wzrośnie wskutek nadwyżki urodzin. Gdy osoby obcego pochodzenia zwiększą swoją liczbę o około 5,6 milionów, staną się większością."