borgan
68

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego wiara jest jednocześnie aktem osobowym i …

30. Dlaczego wiara jest jednocześnie aktem osobowym i eklezjalnym? Wiara jest aktem osobowym, ponieważ jest wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Ale jednocześnie jest …