edukacja-klasyczna.pl

Co nam daje wykształcenie klasyczne?

Czy wykształcenie klasyczne ma dzisiaj sens? Czy warto nauczać młodzież łaciny i greki? Po co czytać Homera, skoro “ludziom współczesnym do niczego …