tahamata
4721.6K

Zbóje

Belgijski znaczek pocztowy na rok 2016: biskup (Bonny), rabin (Guigui) i imam (Benhaddou). Z hasłem "Wszyscy równi, każdy inny". ściągnięte z fbMore
Belgijski znaczek pocztowy na rok 2016:
biskup (Bonny), rabin (Guigui) i imam (Benhaddou).
Z hasłem "Wszyscy równi, każdy inny".
ściągnięte z fb
.
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kośc…
More
.
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kościół, czyli Zjednoczenie, poza którym nie może być zbawienia.


(O. Leonard Lessius SI († 1623), Narada, Której Wiary i Religii trzymać się mamy).
Na co czynimy Znak Krzyża Świętego?

Najprzód, na okazanie iż jesteśmy Chrześcijanami to jest żołnierzami Najwyższego Wodza naszego Chrystusa:

bo Znak Krzyża Świętego, jest jakby znamię lub barwa, i odróżnia żołnierzy Chrystusowych od wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego, to jest


pogan,

żydów,

turków,


i wszystkich kacerzów. (...)

Nauczycielem Kościoła jest Duch Święty; a przeto Kośc…
More
Na co czynimy Znak Krzyża Świętego?

Najprzód, na okazanie iż jesteśmy Chrześcijanami to jest żołnierzami Najwyższego Wodza naszego Chrystusa:

bo Znak Krzyża Świętego, jest jakby znamię lub barwa, i odróżnia żołnierzy Chrystusowych od wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego, to jest


pogan,

żydów,

turków,


i wszystkich kacerzów. (...)

Nauczycielem Kościoła jest Duch Święty; a przeto Kościół nie może ani czynić, ani nauczać nic takiego, co by w jaki bądź sposób było przeciwne Przykazaniom Bożym.


(Św. Robert kardynał Bellarmin SI, Doktor Kościoła, Wykład Nauki Chrześcijańskiej. Kraków 2015, ss. 11, 52).
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI, Medytacje. Na środę V tygodnia po Trzech Królach, p. 2).
VRS 31 paź

Parwusie prawdy wiary:
I. Jest jeden Bóg, którego adorujemy razem z mahometanami.
---
II. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który karze piekłem krytykujących posoborowie i jego owoce.
---
III. Są trzy Osoby Boskie, chyba że przeszkadza to w międzyreligijnym dialogu - wtedy patrz: pkt 1.
---
IV. Syn Boży stał się człowiekiem po to żeby wprowadzić zapowiedzianą w raju wolność religijną. …
More
VRS 31 paź

Parwusie prawdy wiary:
I. Jest jeden Bóg, którego adorujemy razem z mahometanami.
---
II. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który karze piekłem krytykujących posoborowie i jego owoce.
---
III. Są trzy Osoby Boskie, chyba że przeszkadza to w międzyreligijnym dialogu - wtedy patrz: pkt 1.
---
IV. Syn Boży stał się człowiekiem po to żeby wprowadzić zapowiedzianą w raju wolność religijną. Człowiek jest ośrodkiem i szczytem wszystkich rzeczy na ziemi, zaś zdumienie nad godnością człowieka nazywa się ewangelią i chrześcijaństwem.
---
V. Dusza ludzka może się zbawić w każdej religii i w sumie lepiej gdy nie zna tej katolickiej, bo wtedy chroni ją błogosławione pole niewiedzy a Duch Chrystusa nie wzbrania się przynosić zbawienia za pośrednictwem sekt heretyckich.
---
VI. Rewolucja liturgiczna Bugniniego-Montiniego jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
27 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
ZBM 10 lis 2015

Kim tak bardzo wyjątkowym jest biskup Bonny, aby go Belgia upamiętniła na znaczkach pocztowych?

Otóż Bp Johan Bonny z Antwerpii w Belgii wzywa Kościół do uznania związków homoseksualnych.

Jego zdaniem Kościół powinien pójść tu za przykładem państwa, które akceptuje "różnorodność".

Więcej: www.fronda.pl/a/biskup-z-belgii…

..
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z …
More
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z przywiązania do herezji.

b) "Sprzyjający", tj. którzy słowem, pismem lub czynem chwalą heretyków, wyszydzają lub utrudniają działalność Kościoła, użyczają heretykom opieki, pomagają do uporu, jeżeli tylko nie czynią tego z konieczności.

c) "Obrońcy", do tych zaliczają się nie tylko ci, którzy bronią nauk heretyckich, ale i ci, którzy bronią heretyków z tytułu ich herezji, bez względu na to, choćby ta obrona nie została uwieńczona pomyślnym skutkiem.


(Ks. Adam Kopyciński, [w:] "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opr. pod red. ks. Zygmunta Chełmickiego, A-B. Tom III-IV. Warszawa 1904, ss. 297-298, hasło: Bezwyznaniowy).
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI, Medytacje. Na środę V tygodnia po Trzech Królach, p. 2).
Ekumeniczny Asyż

Wymogi Pierwszego Przykazania Bożego

„Czy brałem udział w nabożeństwach i zgromadzeniach innych wyznań?”(z rachunku sumienia przed spowiedzią zamieszczonego w katolickiej książeczce do nabożeństwa).

Kościół Katolicki nie organizuje żadnych obchodów ku czci innych religii. To tylko pomysł pewnych ludzi – sprzeczny z wiarą katolicką.

Katolik nie bierze udziału w żadnych …More
Ekumeniczny Asyż

Wymogi Pierwszego Przykazania Bożego

„Czy brałem udział w nabożeństwach i zgromadzeniach innych wyznań?”(z rachunku sumienia przed spowiedzią zamieszczonego w katolickiej książeczce do nabożeństwa).

Kościół Katolicki nie organizuje żadnych obchodów ku czci innych religii. To tylko pomysł pewnych ludzi – sprzeczny z wiarą katolicką.

Katolik nie bierze udziału w żadnych obchodach ku czci innych religii.

Katolik nie łamie Pierwszego Przykazania Bożego.

Katolik dobrze zna treść katolickiej nauki, zawartej w encyklice Mortalium animos prawowitego papieża Piusa XI.

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
YouTube
Główne prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.


6. Łaska Boża jest do zbawienia konie…More
Główne prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.


6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale …More
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale raczej szyderstwem ze czci religijnej, ponieważ Boga czyni bałwanem, u którego wszelki hołd jest w równej cenie.

(O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. Dział III. O Jedności prawdziwej Religii. Warszawa 1811, s. 57-58).
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z …
More
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z przywiązania do herezji.

b) "Sprzyjający", tj. którzy słowem, pismem lub czynem chwalą heretyków, wyszydzają lub utrudniają działalność Kościoła, użyczają heretykom opieki, pomagają do uporu, jeżeli tylko nie czynią tego z konieczności.

c) "Obrońcy", do tych zaliczają się nie tylko ci, którzy bronią nauk heretyckich, ale i ci, którzy bronią heretyków z tytułu ich herezji, bez względu na to, choćby ta obrona nie została uwieńczona pomyślnym skutkiem.


(Ks. Adam Kopyciński, [w:] "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opr. pod red. ks. Zygmunta Chełmickiego, A-B. Tom III-IV. Warszawa 1904, ss. 297-298, hasło: Bezwyznaniowy).
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzinędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Prze…More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzinędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich."

Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.
..
VRS 31 paź

Parwusie prawdy wiary:
I. Jest jeden Bóg, którego adorujemy razem z mahometanami.
---
II. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który karze piekłem krytykujących posoborowie i jego owoce.
---
III. Są trzy Osoby Boskie, chyba że przeszkadza to w międzyreligijnym dialogu - wtedy patrz: pkt 1.
---
IV. Syn Boży stał się człowiekiem po to żeby wprowadzić zapowiedzianą w raju wolność religijną. …
More
VRS 31 paź

Parwusie prawdy wiary:
I. Jest jeden Bóg, którego adorujemy razem z mahometanami.
---
II. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który karze piekłem krytykujących posoborowie i jego owoce.
---
III. Są trzy Osoby Boskie, chyba że przeszkadza to w międzyreligijnym dialogu - wtedy patrz: pkt 1.
---
IV. Syn Boży stał się człowiekiem po to żeby wprowadzić zapowiedzianą w raju wolność religijną. Człowiek jest ośrodkiem i szczytem wszystkich rzeczy na ziemi, zaś zdumienie nad godnością człowieka nazywa się ewangelią i chrześcijaństwem.
---
V. Dusza ludzka może się zbawić w każdej religii i w sumie lepiej gdy nie zna tej katolickiej, bo wtedy chroni ją błogosławione pole niewiedzy a Duch Chrystusa nie wzbrania się przynosić zbawienia za pośrednictwem sekt heretyckich.
---
VI. Rewolucja liturgiczna Bugniniego-Montiniego jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp,

iż Słowo, które ciałem się stało,

ma zawsze to samo prawdziwe ciało ludzkie, w którym Bóg, Słowo, z Dziewicy się narodził,

w którym był ukrzyżowany i w którym umarł,

w którym zmartwychwstał i wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga,


w którym także przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

(Św. Fulgencjusz, Biskup Ruspe, O wierze do Piotra…More
Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp,

iż Słowo, które ciałem się stało,

ma zawsze to samo prawdziwe ciało ludzkie, w którym Bóg, Słowo, z Dziewicy się narodził,

w którym był ukrzyżowany i w którym umarł,

w którym zmartwychwstał i wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga,


w którym także przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

(Św. Fulgencjusz, Biskup Ruspe, O wierze do Piotra. Rozdział XX)
Człowiekiem odstępcą, mężem nieużytecznym jest nazywany ten, kto odwróciwszy się od prawdy wiary, zwraca się do fałszu wiarołomstwa.

(Św. Bonawentura).
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z …
More
W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

W tę klątwę wpadają wszyscy wierzący heretykom i ci, którzy zachwalają nauki Lutra, Kalwina i innych tego rodzaju, którzy twierdzą, że ich nauka jest prawdziwa lub pragną w ich wyznaniu umrzeć.

W tę klątwę wpadają nadto:

a) "Przyjmujący", którzy u siebie ukrywają ściganego za herezję, ale nie czynią tego z przyjaźni, tylko z przywiązania do herezji.

b) "Sprzyjający", tj. którzy słowem, pismem lub czynem chwalą heretyków, wyszydzają lub utrudniają działalność Kościoła, użyczają heretykom opieki, pomagają do uporu, jeżeli tylko nie czynią tego z konieczności.

c) "Obrońcy", do tych zaliczają się nie tylko ci, którzy bronią nauk heretyckich, ale i ci, którzy bronią heretyków z tytułu ich herezji, bez względu na to, choćby ta obrona nie została uwieńczona pomyślnym skutkiem.


(Ks. Adam Kopyciński, [w:] "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opr. pod red. ks. Zygmunta Chełmickiego, A-B. Tom III-IV. Warszawa 1904, ss. 297-298, hasło: Bezwyznaniowy).
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich."

Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.
..
Aktualne poważne pytanie

Swego czasu dość szerokim echem odbiły się w Kościele i w mass mediach słowa Pawła VI z 1972 r.:

Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę, wdarł się do Kościoła Bożego swąd (dym) szatana.

Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie […] Naszą świadomość opanowało zwątpienie. Ono wtargnęło poprzez okno, które wolno …More
Aktualne poważne pytanie

Swego czasu dość szerokim echem odbiły się w Kościele i w mass mediach słowa Pawła VI z 1972 r.:

Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę, wdarł się do Kościoła Bożego swąd (dym) szatana.

Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie […] Naszą świadomość opanowało zwątpienie. Ono wtargnęło poprzez okno, które wolno tylko dla światła otworzyć! […] W Kościele panuje klimat niepewności.Należało sądzić, że po Soborze słońce zajaśnieje nad Kościołem, zamiast słońca mamy chmury, burze, ciemności, szukanie, niepewność”.

Człowiek refleksji pogłębionej, wierzący kapłan ze środowiska warszawskiego, powiedział mi niedawno, odnosząc się do powyższych słów: „To prawda.
Tylko rodzi się pytanie i trzeba je wyraźnie postawić: Kto tę szczelinę zrobił? Kto to okno szatanowi w Kościele uchylił?”.

Pytanie zasadne. Poważne. I dzisiaj aktualne.

Autor: www.blogger.com/profile/04620449156647659016
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale …More
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale raczej szyderstwem ze czci religijnej, ponieważ Boga czyni bałwanem, u którego wszelki hołd jest w równej cenie.

(O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. Dział III. O Jedności prawdziwej Religii. Warszawa 1811, s. 57-58).
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI, Medytacje. Na środę V tygodnia po Trzech Królach, p. 2).
Tam, gdzie jest gnój grzechu, mamy mówić: o, jak tu miło pachnie! Tolerancyjnie!
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich."

Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kośció…
More
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kościół, czyli Zjednoczenie, poza którym nie może być zbawienia.


(O. Leonard Lessius SI († 1623), Narada, Której Wiary i Religii trzymać się mamy).
Wszelako Syn Człowieczy gdy przyjdzie, czyż znajdzie wiarę na ziemi?
(Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Łk. XVIII, 8).
Na co czynimy Znak Krzyża Świętego?

Najprzód, na okazanie iż jesteśmy Chrześcijanami to jest żołnierzami Najwyższego Wodza naszego Chrystusa:

bo Znak Krzyża Świętego, jest jakby znamię lub barwa, i odróżnia żołnierzy Chrystusowych od wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego, to jest


pogan,

żydów,

turków,


i wszystkich kacerzów. (...)

Nauczycielem Kościoła jest Duch Święty; a przeto Kośc…
More
Na co czynimy Znak Krzyża Świętego?

Najprzód, na okazanie iż jesteśmy Chrześcijanami to jest żołnierzami Najwyższego Wodza naszego Chrystusa:

bo Znak Krzyża Świętego, jest jakby znamię lub barwa, i odróżnia żołnierzy Chrystusowych od wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego, to jest


pogan,

żydów,

turków,


i wszystkich kacerzów. (...)

Nauczycielem Kościoła jest Duch Święty; a przeto Kościół nie może ani czynić, ani nauczać nic takiego, co by w jaki bądź sposób było przeciwne Przykazaniom Bożym.


(Św. Robert kardynał Bellarmin SI, Doktor Kościoła, Wykład Nauki Chrześcijańskiej. Kraków 2015, ss. 11, 52).
Widzisz jaka jest między twoją (mahometańską) a naszą (chrześcijańską) szczęśliwością [wieczną] różnica?

Nasza szczęśliwość odpowiada szlachetniejszej części człowieka, to jest, duszy:


twoja szczęśliwość odpowiada części pośledniejszej, to jest, ciału;

nasza jest umysłowa,

twoja cielesna;

nasza jest świetlista i jaśniejąca,

twoja mroczna i cuchnąca;

nasza jest wspólna z aniołami w samym…More
Widzisz jaka jest między twoją (mahometańską) a naszą (chrześcijańską) szczęśliwością [wieczną] różnica?

Nasza szczęśliwość odpowiada szlachetniejszej części człowieka, to jest, duszy:


twoja szczęśliwość odpowiada części pośledniejszej, to jest, ciału;

nasza jest umysłowa,

twoja cielesna;

nasza jest świetlista i jaśniejąca,

twoja mroczna i cuchnąca;

nasza jest wspólna z aniołami w samym Bogu;

twoja ze świniami i innym bydłem;

naszą wielbią wszyscy uczeni,

a twoją ganią;

nasza jest godna nieba,

twoja także na ziemi jest karcona. (Papież Pius II, List do Mehmeda II, sułtana tureckiego, 1461 r.).
Słyszy się nieraz, że to obojętne,

czy kto jest katolikiem,

czy protestantem,

czy prawosławnym,

czy żydem,

byle tylko wierzył w Pana Boga.

Czyżby naprawdę tak było?...

Kto ocalał podczas potopu?...

Korab jest obrazem Kościoła katolickiego, o którym powtórzyć można słowa św. Piotra (Dz. Ap. 4, 12):

"I nie masz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom…
More
Słyszy się nieraz, że to obojętne,

czy kto jest katolikiem,

czy protestantem,

czy prawosławnym,

czy żydem,

byle tylko wierzył w Pana Boga.

Czyżby naprawdę tak było?...

Kto ocalał podczas potopu?...

Korab jest obrazem Kościoła katolickiego, o którym powtórzyć można słowa św. Piotra (Dz. Ap. 4, 12):

"I nie masz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni"..

. Kto nie chce przyjąć nauki Kościoła świętego, lecz trwa w niewierze albo błędach, gotuje sobie potępienie wieczne...

Kto uznał raz Kościół katolicki jako prawdziwy, ten pod utratą zbawienia musi się przyłączyć do niego, bo woli Bożej muszą ustąpić wszelkie względy ludzkie.

Człowiek musi raczej poświęcić całe mienie, przychylność krewnych, szczęście doczesne, nawet życie, a przyjąć wiarę katolicką.

I w tym leży cała trudność dla wielu innowierców.

A jednak do nich stosują się słowa Chrystusa Pana (Mt. 10, 37):


"Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien".

(Katechezy dla wyższych oddziałów szkoły powszechnej. Opracował Ks. Jan Szukalski, Profesor państw. seminarium naucz. w Inowrocławiu. Część I: O wierze. 45. Zbawienie tylko w Kościele katolickim. Nakład Seminarium Zagranicznego – Potulice 1934, ss. 282-283. 285).
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale …More
Utrzymywać że Bóg jest zarówno uczczony przez wszystkie Religie, które tylko znajdują się na ziemi, jest to tolerantyzm, który rozwiązłość wymyśliła, bezczelność ogłosiła, a który rozum potępia.

Jedna tylko Religia jest na świecie, tak jak jest tylko jeden Bóg; i ona sama tylko Najwyższą Istotę uczcić może.


Religia, która twierdzi, że wszystkie inne są także dozwolone, nie jest Religią, ale raczej szyderstwem ze czci religijnej, ponieważ Boga czyni bałwanem, u którego wszelki hołd jest w równej cenie.

(O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. Dział III. O Jedności prawdziwej Religii. Warszawa 1811, s. 57-58).
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI,
More
Rozważ ciemności, w których obecnie znajdują się liczni

poganie,

żydzi,

heretycy,


którzy nie mają światła wiary,

współczuj im,

zapal się pragnieniem wyprowadzenia ich z tych ciemności,

dzięki czyń Bogu, jeśli ty z nich zostałeś wyprowadzony,

i zastanów się, co winieneś Bogu za to światło,

bez którego niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu i być zbawionym.

(O. Mikołaj Łęczycki SI, Medytacje. Na środę V tygodnia po Trzech Królach, p. 2).
wacula25@wp.pl
biniobill a dokładnie bo ci 3 i na pewno nie poszli sobie zrobić zdjęcie takie
biniobill likes this.
biniobill
wacula25@wp.pl
Nie zły fotoshop
-----------
Zgadza się. Dzisiaj nawet taki domorosły amator photoshopa taki jak ja może tworzyć niebywałe "cuda" graficzne. Polecam zainteresować się np. darmowym Gimp'em i popróbować. Na własne oczy można wtedy przekonać się, że żyjemy w świecie iluzji.
wacula25@wp.pl likes this.
wacula25@wp.pl
Nie zły fotoshop tak to można wszystko zrobić nawet w środku misia uszatka
Weronika.S
Sygnały formowania jednej światowej religii są coraz bardziej wyraźne, a początek tego, to ekumenizm zainicjowany na SWII i promowany przez papieży posoborowych.
turysta569 likes this.
Główne prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.


6. Łaska Boża jest do zbawienia konie…More
Główne prawdy wiary:

1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.


6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich."

Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.
Weronika.S and one more user like this.
Weronika.S likes this.
Quas Primas likes this.
tahamata
Oj tam, oj tam... Może parvusy są mniej aktywne, gdy mnie nie ma :)
Oj bardzo brakuje ciebie tahamata do obrony Wiary Katolickiej. Im więcej takich ludzi jak ty tym więcej ust zamyka żydo-masonom posoborowym
Młot na posoborowe aberracje likes this.
tahamata
Wyglądają jakby chcieli udusić nam biskupa
The Last CATHOLIC
modernistae prohibere poniedziałek, 23:40
Trzech "tenorów ",ale tylko jeden z nich dyrygentem
-------------------------------------------------------------
i na pewno nie jest to ostatni kastrat
tahamata
Myślę, że belgijscy apostaci chętnie naplują na ten znaczek... Bez względu na stronę.
stanislawp 06:20
-------------------------------------------------------------------------------
Stasiu, zapomniałeś jeszcze o wielkim mani tu
Rafał_Ovile
stanislawp "re Na tym forum tydzień temu były silne wykłady grupy postępowej w tym temacie.."
Panie Stanisławie spieszę doprecyzować i apelować o "nie robienie z szamba perfumerii". Mówmy jasno że były to "produkcyjniaki" anty-Trynitarian w postaci "karykaturalnej" teologii.
tahamata
Co ciekawe, po zamilczeniu/zaparciu się Chrystusa i Ducha świętego
wierzą w tego samego Boga...
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
Agata.B likes this.
Trzech "tenorów ",ale tylko jeden z nich dyrygentem
Quas Primas and 2 more users like this.
Quas Primas likes this.
tahamata likes this.
Agata.B likes this.
tahamata
Tak wygląda Pasterz z kolegami. "Wszyscy równi, każdy inny". Kyrie eleison!
Agata.B likes this.