Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Paxus
2904

Novéna od svätého pátra Pia

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu od sv. Pátra Pia Svätý páter Pio sa túto modlitbu modlil na úmysly osôb, ktoré sa odovzdávali jeho príhovoru. Pane Ježišu, ty si povedal: „A ja vám hovorím: …
Paxus
Túto novému sa môžme pomodliť aj za to, aby sme sa stali svätými, lebo len takí sa môžu dostať do Neba. Ježišu pokorný a tichý srdcom, pretvor naše srdcia podľa Tvojho Srdca. Amen.
ľubica