vi.news
36

Francis bỏ mặc Hồng Y Zen với một lời hứa suông

Trong cuộc họp đầu tháng 7 với Giáo hoàng Francis và Hồng y Parolin, Hồng y Joseph Zen đã thảo luận về tài liệu của Vatican cho phép các linh mục Công giáo đăng ký với người giáo hội Chế độ của …