Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Je to definitívne: Ani slovo o zrušení celibátu v „Querida Amazonia“

Autor portálu Caminante-Wanderer.Blogspot.com (11. februára) si prečítal úplné znenie Františkovej post-synodálnej exhortácie „Querida Amazonia“. Autor tvrdí: „Nehovorí sa ani o viri probati (ženatýc…
apredsasatoci
Cirkev treba zrovnať so zemou. Taký je plán.
Coburg
Tak ja absolútne nerozumiem tejto správe.
apredsasatoci
2VK slúži na zničenie rkc.....