vi.news
35

Hồng y Prague tham gia đấu tranh chống lại Tư tưởng đồng tính "quỷ quái và vô thần"

Hồng Y Prague, Dominik Duka, người đứng đầu các Giám mục Cộng hòa Séc, ủng hộ sự từ chối của giám mục Ba Lan đối với hệ tư tưởng đồng tính. Trong một lá thư ngày 9 tháng 8, Duka tuyên bố rằng hệ …