Anton Čulen
821K

Novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie (29. november – 7. december) 1. deň – Plná milosti Vstúpme do chudobného domu v Nazarete: je to dom našich najkrajších spomienok, je to …More
Novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie
(29. november – 7. december)
1. deň – Plná milosti
Vstúpme do chudobného domu v Nazarete: je to dom našich najkrajších spomienok, je to dom našich počiatkov, je to dom, kde Mária povedala svoje rozhodné „áno“ pre všetkých: „áno“, ktoré pretrhlo reťaz našich „nie“ a otvorilo Bohu cestu, aby prišiel k nám. Znova si vypočujem rozprávanie o tomto nádhernom „áno“ a nechajme ho vstúpiť do nášho srdca, aby sa stalo aj naším „áno“.
Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 26-38)
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán …
More
ľubica
DNES? deň šiesty 4.12
ľubica
DNES? deň piaty 3.12
Anton Čulen
ľubica
DNES? deň druhý 30.11
Theodorá-Máriá and 2 more users like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Mates5485 likes this.
ľubica
Dnes, prvý deň 29.11