Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
templumchristi.pl

Męstwo wg św. Tomasza z Akwinu | Templum Christi

Jeżeli komu należy się tytuł mężnego, to przede wszystkim tym, którzy wytrzymują przeciwności1. Cnoty moralne służą dobru przez to, że podtrzymują …
Kunegunda and 2 more users like this.
Kunegunda likes this.
mk2017 likes this.
Małe nic likes this.
... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka