jamacor
888

Tìm thấy Chúa trong cuộc sống đời thường

Tìm thấy Chúa trong cuộc sống đời thường Opus Dei là một tổ chức công giáo do Thánh Josemaria Escriva sáng lập. Sứ mệnh là truyền bá thông ðiệp rằng công việc và những tình huống trong ðời sống …More
Tìm thấy Chúa trong cuộc sống đời thường
Opus Dei là một tổ chức công giáo do Thánh Josemaria Escriva sáng lập. Sứ mệnh là truyền bá thông ðiệp rằng công việc và những tình huống trong ðời sống hằng ngày là cõ hội ðể ðến gần với Chúa hõn, ðể phục vụ tha nhân và ðể cải thiện xã hội.
Opus Dei là một tổ chức Công Giáo do Thánh Josemaría Escrivá sáng lập.
Sứ mệnh của tổ chức này là truyền bá thông điệp dạy rằng công việc và mọi hoàn cảnh sống bình thường đều là những cơ hội để trở nên gắn bó hơn với Thiên Chúa, để phục vụ tha nhân, và để cải thiện xã hội.
Opus Dei bổ sung cho hoạt động của hội thánh địa phương bằng cách tổ chức các lớp học, các buổi mạn đàm, những buổi sinh hoạt chuyên đề và sự chăm lo mục vụ nhằm giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình.
Như Công Đồng Vatican II đã nêu rõ, mọi người đã chịu Phép Rửa được mời gọi noi gương Đức Kitô bằng cách sống theo Phúc Âm và truyền bá Phúc Âm cho người khác. Mục đích của Opus Dei là góp phần vào sứ …
More