Radom
297

Gebed ter ere van Dienaar Gods bisschop Piotr Gołębiowski om gunsten te verkrijgen

Heer Jezus Christus, de grootste Herder, U heeft bisschop Piotr geroepen om dienaar te worden door priesterschap en U heeft hem bij de opvolgers van de apostelen geleid. Wij danken U voor zijn toewij…