02:59
Misko3
73

Kuriozity z Kosic 3 Stvorenie sveta na Juznej triede 2019

Na Južnej triede v Košiciach neďaleko od Pošty Košice 3, je na bytovke zvláštny street art znázorňujúci stvorenie sveta Presvätou Trojicou… Posúďte sami. Kuriozity z Košíc 3 Stvorenie sveta na Južnej…More
Na Južnej triede v Košiciach neďaleko od Pošty Košice 3, je na bytovke zvláštny street art znázorňujúci stvorenie sveta Presvätou Trojicou… Posúďte sami.
Kuriozity z Košíc 3 Stvorenie sveta na Južnej triede 2019
Kuriozity z Kosic 3 Stvorenie sveta na Juznej triede 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič
Námet a grafické triky: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM
Tags:
Južná trieda, Juzna trieda, Košice, Kosice, Juh, Trojica, Presvätá Trojica, Jahwe, stvorenie sveta, Trinity, Creation, električka, elektricka, street art, communication, Timkovič, Timkovic, OSBM, otvorená mestská galéria, otvorena mestska galeria, OMG, sacsac.org, creation of the cosmos, creation of the world, stvorenie vesmíra, vesmira,