Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
57

Tổng giám mục của Giáo triều bảo vệ phạm thánh: "John Paul II đã ban rước lễ cho tất cả các chính …

Tổng Giám mục Sánchez Sorondo đã bảo vệ việc ban rước lễ cho Tổng thống ủng hộ phá thai của Argentina, Fernández, và người tình thứ hai của ông. Ông nói với LifeSiteNews.com (ngày 8 tháng 2) rằng …