Bardzo dobre kazanie ks. Jaworskiego.
W tym kazaniu jest ujęta podstawa historia stworzenia świata i człowieka i w toku stwarzania zaistniało zło, które jest sprzeciwem zbuntowanych aniołów i człowieka wobec Woli Boga.
Warto wysłuchać to kazanie, by zrozumieć sens stworzenia człowieka, jeżeli mamy jeszcze jakieś wątpliwości w zrozumieniu celowości własnego istnienia.
fartuszniak likes this.