Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
77

Nhà thờ nơi Thượng hội đồng Đức khai mạc, bị hư hại

Cơn bão "Sabine" (Anh / NL: Ciara) vào tối Chủ nhật đã ập vào Đức và bẻ cong một cần cẩu xây dựng ở Frankfurt và đẩy nó qua mái nhà thờ lớn của địa phương. Không ai bị thương. Đầu tháng 2, Sy của …