vi.news
48

Đức Tổng Giám Mục “bối rối” Về lập trường của Francis về sự hiệp thông Tin Lành

Đức Tổng Giám Mục Terrence Prendergast của Ottawa, Canada, đã gọi Rước Tin Lành ở Đức là "ý tưởng tồi tệ", "bất khả theo học thuyết", "chống lại việc giảng dạy Công giáo" và "không có đạo đức". Nói …