Budoucí papež dle proroctví blah. Markiewicza z r.1863 bude svatým Polákem a má 2 jména

Svatý život, polská národnost, 2 jména (Jan i Pavel), sedí na Jana Pavla Lengu. V proroctví je, že papežem se stane dotyčný po strašné 3. světové válce, ve které 1 národ na jihu Polska lehne popelem…
Anton Čulen
Ladislav Bajza
Rusko vtiahnuté do antikristovského systému: www.youtube.com/watch
apredsasatoci
Theodorá-Máriá Tvoj miláčik Putin a jeho "pronarodna" politika.
Libor Halik
Blah. Taigi: Po třech dnech temna sestoupí z nebe svatý Petr a svatý Pavel, budou kázat na celém světě a určí nového papeže.
Z jejich těl bude vyzařovat velký jas a oni vyberou kardinála, který se stane papežem, a křesťanství se bude šířit po celém světě. Bude to svatý papež, kterého si vybral Bůh, aby kladl odpor bouři. Bude mít dar zázraků a jeho jméno bude chváleno po celé zemi. Zdroj: …More
Blah. Taigi: Po třech dnech temna sestoupí z nebe svatý Petr a svatý Pavel, budou kázat na celém světě a určí nového papeže.
Z jejich těl bude vyzařovat velký jas a oni vyberou kardinála, který se stane papežem, a křesťanství se bude šířit po celém světě. Bude to svatý papež, kterého si vybral Bůh, aby kladl odpor bouři. Bude mít dar zázraků a jeho jméno bude chváleno po celé zemi. Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.15, rok 2012 www.maticecm.cz/index.php
Bl. Taigi (zemřela r.1837) : V současnosti JP Lenga není kardinálem. Po trzech dniach ciemności święci Piotr i Paweł zstąpią z Niebios, będą nauczać cały świat i wskażą (ukáží na) nowego papieża. Wielkie światło wyjdzie z ich ciał i spocznie na kardynale, który ma zostać nowym papieżem. Wówczas chrześcijaństwo ogarnie całą ziemię. On będzie Świętym Pasterzem, wybranym przez Boga, by stawić czoła burzom. Na koniec otrzyma dar czynienia cudów, a jego imię będzie wielbione na całym świecie. Rosja, Anglia i Chiny powrócą do Kościoła. www.fronda.pl/…/trzy-dni-ciemno… Fragment książki: Wincenty Łaszewski, „Koniec świata według Maryi”, Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010.
Mates5485 likes this.
Libor Halik
Dnes mi není úplně jasné, kdo je 8. král ze Zjevení (Apokalypsy). Vím však, že Bergoglio je veřejně nekající modloslužebník na rozdíl od kajícího velekněze Árona. Tím sám sebe vyloučil z Těla Kristova. Od veřejné nekajícnosti 27.10.2019 je nemožné, aby Bergoglio (František) byl katolickým papežem. Na 100 % jím není. Pro @Rapture
Mates5485 likes this.
Ladislav Bajza
Rapture - kráľov nesmieme zamieňať s pápežmi. To robí úmyselne sluha synagogy satanovej adventista walter Veith ,aby to kresťanom zamotal a nespoznali antikrista.
Mates5485 likes this.
Pravda bude skryta
@Ladislav Bajza a čo toto? Proroctvá o posledných pápežoch. i podľa Malachiáša už nebude ďalší pápež ,ale FINISH.
Už bude všetko len v rukách sv.Petra v obnovenom raji.
Pravda bude skryta
Tí králi presne a zaujímavo pasujú s Bibliou. Antikrist bude tá druhá šelma,preto nie je medzi 8 králmi.
One more comment from Pravda bude skryta
Pravda bude skryta
@Rapture áno toto som chcel ukázať príspevkom,že mnoho zdrojov uvádza,že už na tejto Zemi nebude iného pápeža a až na obnovenej Zemi, primát je určený pre sv.Petra.
Aké bude ovocie,taký bude ôsmy král.
Libor Halik
Taigi, blahoslavená: Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během hrozné temnoty 3 dnů (Sk2,20: Slunce se obrátí v temnotu)
„Bůh bude trestat svět dvojím způsobem.
Na zemi to budou války a revoluce.
Druhý trest přijde z nebe.
Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této …More
Taigi, blahoslavená: Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během hrozné temnoty 3 dnů (Sk2,20: Slunce se obrátí v temnotu)
„Bůh bude trestat svět dvojím způsobem.
Na zemi to budou války a revoluce.
Druhý trest přijde z nebe.
Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této hrozné chvíli ohromný počet zlých lidí a nepřátel církve a Boha bude usmrcen Božím dechem a jejich mrtvoly kolem Říma budou tak četné, jako když zaplavila město voda z Tibery. Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Vzduch bude přeplněn démony, kteří se budou zjevovat ve všech možných formách. Jediné světlo v temnotě poskytnou posvěcené svíce. Kdo se ze zvědavosti podívá z okna, nebo opustí dům, na místě zemře. Lidé mají v tu dobu zůstat doma, modlit se před křížem růženec a prosit Boha o smilování. Když uslyšíte hrozný hluk, zavřete okna a dveře, aby nemohlo zvenku přijít žádné světlo, nebuďte zvědaví, jinak budete potrestáni. Uslyšíte hlasy známých a drahých, ale neotevírejte, to nejsou oni, ale démoni, kteří by chtěli vstoupit do vašeho domu. Shromážděte se v modlitbě před křížem a odevzdejte se s důvěrou Bohu, a všechna soužení té strašné noci pominou. Opět zasvítí slunce a vrátí se Boží království na zemi. Bděte a modlete se, očekávejte s důvěrou chvíli milosti. Blahoslavení, kteří uvěří Božímu slovu a budou trpět pro jeho jméno!“ Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.15, rok 2012
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik
Je logické, že bude-li papežem po 3. světové válce a po 3 dnech temnoty J. P. Lenga, který žil v Rusku (Sovětském svazu tehdy) od dětství, tak on bude nejlépe usilovat o PLATNÉ A ÚPLNÉ zasvěcení Ruska Neposkvrněné Panně Marii, aby se Rusko totálně a úplně obrátilo k Pánu Ježíši Kristu a k ní.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
pehol likes this.
pehol likes this.