Kristova legija suočava se s dubokim promjenama

Kristova legija dobit će 15. rujna nove statute, odobrene na pet godina. Prema Excelsior.com.mx (12. kolovoza) zavjet "čuvanja tajnosti" koji je dozvoljavao neke zloupotrebe sada je ukinut. Novim …