vi.news
63

Hồng Y McCarrick "bị tục hóa" - chủ nghĩa McCarrick vẫn tiếp tục

Hồng Y Theodore McCarrick, 88 tuổi, đã bị loại khỏi hàng ngũ giáo sĩ vào ngày hôm nay, sau khi một phiên tòa của Giáo hội ra phán quyết rằng ông phạm tội đồng tính "chống lại Điều răn Thứ Sáu với …