„Nie ma większych niewolników od tych, którzy sądzą, że są wolni” (W. Gothe)

Nie ma większych niewolników od tych, którzy sądzą, że są wolni” (W. Gothe) Czytelnicy „Afer prawa” w kraju i na świecie. Tym artykułem otwieramy nowy dział w naszym czasopiśmie w celu spopularyzowa…
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
DLACZEGO ŻYDZI WALCZĄ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM ?

DLATEGO:

"Naturalnym przeciwnikiem Izraela jest Kościół chrześcijański, dlatego należy go podkopać. Ułatwiają to jego podziały. Musimy rozkrzewiać w nim wolnomyślność, powątpiewania, niewiarę i spory.


Dlatego prowadzimy stalą wojnę w prasie przeciw chrześcijańskiemu duchowieństwu, rzucamy podejrzenia i szyderstwa z niego."

"Główny…More
DLACZEGO ŻYDZI WALCZĄ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM ?

DLATEGO:

"Naturalnym przeciwnikiem Izraela jest Kościół chrześcijański, dlatego należy go podkopać. Ułatwiają to jego podziały. Musimy rozkrzewiać w nim wolnomyślność, powątpiewania, niewiarę i spory.


Dlatego prowadzimy stalą wojnę w prasie przeciw chrześcijańskiemu duchowieństwu, rzucamy podejrzenia i szyderstwa z niego."

"Głównym nieprzyjacielem żydów jest Kościół Katolicki. Dlatego zasadziliśmy na tym drzewie ducha wolności i niekarności. Wznieciliśmy również walkę i niezgodę między poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi.

W pierwszej linii będziemy walczyć z największą zaciekłością przeciw klerowi katolickiemu. - Będziemy rzucać przeciwko niemu szyderstwa i skandale z jego życia, aby go narazić na obrzydzenie wobec świata."

Praktyka życia wykazuje, że żydzi istotnie w ten sposób wobec Kościoła i jego Sług tak postępują.

Posługują się nadto kłamstwami i oszczerstwami w walce ze swymi przeciwnikami.

Nie ma podłości i kalumnii, którą by się nie posługiwali w walce z Katolickim Klerem, byle go tylko poniżyć.

Z powyższych pism widzimy, że podłą tę działalność prowadzą żydzi planowo, na podstawie obmyślanego programu przez swoją starszyznę.

Z "Protokółów mędrców Syjonu" widzimy, że działalnością wydała pożądane wyniki, bo jak tam powiedziano:

"Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić jego posłannictwo, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa z dniem każdym maleją.

Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z innymi wyznaniami damy sobie jeszcze łatwiej radę... Ujmiemy klerykalizm i klerykałów w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku wprost odwrotnym do ich poprzedniego ruchu".

W krajach, gdzie nastąpił upadek kleru, przyszedł nieuniknienie i upadek państwa i zguba narodu.

Jeśli żydzi jako komisarze bolszewiccy w Rosji i w Hiszpanii używali wszelkich środków a nawet i tortur, by tylko wymusić u kapłanów katolickich podpisanie odezw, wychwalających rządy komunistyczne, a potępiających Kościół Katolicki, to jak widzimy, działali oni według wymienionego postanowienia "Protokołów mędrców Syjonu", których się trzymają w najdrobniejszych szczegółach.

Marząc o panowaniu nad światem, marzą żydzi również i o narzuceniu swojej religii i obcym narodom:

"Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego".

"Lecz dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach naszych wiar przejściowych, a następnie w naszej, nie zaczepimy jawnie Kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołującą schizmy".

"Nasza prasa współczesna będzie piętnowała sprawy państwowe, religijne, brak zdolności gojów, wszystko to w wyrażeniach pogardliwych, żeby na wszelki sposób poniżyć ich tak, jak to umie zrobić tylko nasze genialne plemię1.
Dobrze ująłeś ten temat,
GLORIAŃSKA HASBARA SPAMUJE:

PROMUJE SEKSUOLOGÓW, PSYCHIATRÓW, PSYCHOLOGIĘ,

PROUKRAIŃSKĄ
PROPAGANDĄ,

PROPAGANDĄ
SZCZEPIONKOWĄ,

EKUMENIĄ
Z RELIGIAMI DIABŁA - ISLAMEM - JUDAIZMEM,

PROMUJE WSZELAKIE WYPOWIEDZI ZDRAJCÓW - ISLAMIZUJĄCYCH, POLSKĘ i EUROPĘ,

PROTESTANCKĄ HEREZJĄ,

PROPAGUJE
,,RELIGIĘ RADOSNEJ MIŁOŚCI,, BEZ ZACHOWANIA PRZYKAZAŃ …
More
GLORIAŃSKA HASBARA SPAMUJE:

PROMUJE SEKSUOLOGÓW, PSYCHIATRÓW, PSYCHOLOGIĘ,

PROUKRAIŃSKĄ
PROPAGANDĄ,

PROPAGANDĄ
SZCZEPIONKOWĄ,

EKUMENIĄ
Z RELIGIAMI DIABŁA - ISLAMEM - JUDAIZMEM,

PROMUJE WSZELAKIE WYPOWIEDZI ZDRAJCÓW - ISLAMIZUJĄCYCH, POLSKĘ i EUROPĘ,

PROTESTANCKĄ HEREZJĄ,

PROPAGUJE
,,RELIGIĘ RADOSNEJ MIŁOŚCI,, BEZ ZACHOWANIA PRZYKAZAŃ BOŻYCH,

ATAKUJE KSIĘŻY GŁOSZĄCYCH EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ, PIĘTNUJĄCYCH
MASONERIĘ, EKUMENIZM, HEREZJE.

PO KAŻDYM WARTOŚCIOWYM ARTYKULE, DODAJE ZALEW,,ŚMIEĆ ARTYKUŁÓW,,
KR44 and one more user like this.
KR44 likes this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
44 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."/

ks. Piotr Skarga
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony.

Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich.

Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu.

Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie –
aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyń…More
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony.

Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich.

Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu.

Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie –
aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyński (w przemówieniau do kapłanów, 24 grudnia 1976 r.)
..
Flagi

Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Związku Sowieckiego i

Unii Europejskiej


zawierają taki sam okultystyczny i wolnomularski symbol

- gwiazdę pięcioramienną
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, …More
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, lub judaistycznej, albo też turańskiej koncepcji, etc.

Dlatego świetną formą kształcenia jest edukacja przez internet, tania i dająca dostęp do wielkich zasobów wiedzy. Przeto celem naszym jest wskazywanie na tych, którzy zasługują na miano mędrców, a odrzucanie tych wszystkich, którzy sieją zamęt i kłamstwa.
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albow…More
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albowiem, jak rzekł śp. O. prof. Mieczysław A. Krąpiec„wszelkie zło bierze swój początek z błędnej filozofii”
Koniecznie trzeba odsunąć od wpływów na opinię publiczną i na politykę w naszym kraju różnej maści prestidigatorów.

Hasłem powinno być;


wyłącz babciu wnuczkowi

radio Zet,

RMF,

TVN,

etc., a daj poczytać patriotyczną i katolicką prasę
”.
- KS. PORADOWSKI MICHAŁ
( O Judaizmie ! ), oraz Bestseller ! - Problemy Soboru Wat. II
Pan Jezus demokratycznie na śmierć skazany

Wielki Piątek to znakomita lekcja demokracji. Oto na prowincji rodzi się masowy ruch społeczny, w którym „grupa trzymająca władzę” upatruje zagrożenia dla własnej uprzywilejowanej pozycji. Czują lęk przed jego Przywódcą, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką (Mk 11, 18). Podczas zamkniętego spotkania wpływowego lobby zapada więc decyzja o likwidacji…More
Pan Jezus demokratycznie na śmierć skazany

Wielki Piątek to znakomita lekcja demokracji. Oto na prowincji rodzi się masowy ruch społeczny, w którym „grupa trzymająca władzę” upatruje zagrożenia dla własnej uprzywilejowanej pozycji. Czują lęk przed jego Przywódcą, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką (Mk 11, 18). Podczas zamkniętego spotkania wpływowego lobby zapada więc decyzja o likwidacji zagrożenia – nie obeszło się bez kontrowersji, które jednak sprawnym popisem demagogii szybko uciął Kajfasz: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród (J 11, 49-50). Ważne tylko, by nie doszło do tego w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu (Mt 26, 5). W czasie święta bowiem gościło w Jerozolimie liczne grono pielgrzymów z prowincji, a takich właśnie – mieszkańców odległych od stolicy regionów – odizolowana od realnego życia narodu „elita” obawia się najbardziej.
„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."/

ks. Piotr Skarga
POTĘGA RÓŻAŃCA PRZED WYSTAWIONYM NAJŚW. SAKRAMENTEM

,,Proboszcz do zgromadzonych w kościele ludzi powiedział wtedy takie słowa:

„Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu.

Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierc…More
POTĘGA RÓŻAŃCA PRZED WYSTAWIONYM NAJŚW. SAKRAMENTEM

,,Proboszcz do zgromadzonych w kościele ludzi powiedział wtedy takie słowa:

„Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu.

Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest ratunek! Tym ratunkiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem!

Od dzisiaj, aż do końca wojny, (nie wiemy ile będzie trwać ta wojna), każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo.”


(Wojna trwała 6 lat, Różaniec w kościele trwał 6 lat). Proboszcz podał ludziom godz. nabożeństwa. Na to nabożeństwo ludzie zaczęli przychodzić. Odmawiali cząstkę Różańca (5 tajemnic) po Różańcu proboszcz udzielał błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Początkowo ludzi było niewiele, ale w miarę upływu wojny przychodziło coraz więcej. Kościół codziennie był zapełniony ludźmi.


Gdy spostrzeżono, jaka jest potęga tego nabożeństwa, tzn. że nikt z tej parafii nie zginął (w innych zginęło już wielu) na Różaniec codziennie gromadziło się tyle ludzi, że kościół nie mógł wszystkich pomieścić!,,
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, …More
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, lub judaistycznej, albo też turańskiej koncepcji, etc.

Dlatego świetną formą kształcenia jest edukacja przez internet, tania i dająca dostęp do wielkich zasobów wiedzy. Przeto celem naszym jest wskazywanie na tych, którzy zasługują na miano mędrców, a odrzucanie tych wszystkich, którzy sieją zamęt i kłamstwa.
Tertulian (160-220) powiedział, że Wiara katolicka i żydowska siła są jak dwie szale jednej wagi:

gdy Wiara katolicka idzie w górę,

żydowska siła idzie w dół,

a gdy Wiara katolicka idzie w dół, żydowska siła idzie w górę.
- KS. PORADOWSKI MICHAŁ
( O Judaizmie ! ), oraz Bestseller ! - Problemy Soboru Wat. II
Miliony żyją w nędzy. Dlaczego Polacy ubożeją?

Miliony żyją w nędzy. Dlaczego Polacy ubożeją?

2. Najprymitywniejszy sposób to zabranie nam pieniędzy wprost
– za pomocą aparatu państwa czyli za pomocą systemu podatkowego. Jest on tak skomplikowany, że mało ludzi wie ile tak naprawdę płacimy w sumie podatków – a jest to PONAD POŁOWA tego co wypracowujemy.
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
A JAK IDZIESZ DO LEKARZA, CZY URZĘDU, WSZĘDZIE KOMPUTERY, SYSTEMY, PROGRAMY SPECJALISTYCZNE, BAZY DANYCH, TAKIE OWAKIE, A I TAK CHCĄ JAKIEGOŚ ZAŚWIADCZENIA, KTÓREGO NIE MASZ, A KTÓRE JEST NA PEWNO W SYSTEMIE, ALE MUSISZ IM TO ZAŁATWIĆ, CZĘSTO ZAPŁACIĆ, DOSTARCZYĆ DO RĄK WŁASNYCH, PO CZYM DOWIEDZIEC SIĘ, ŻE JEDNAK COŚ CI TAM …More
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
A JAK IDZIESZ DO LEKARZA, CZY URZĘDU, WSZĘDZIE KOMPUTERY, SYSTEMY, PROGRAMY SPECJALISTYCZNE, BAZY DANYCH, TAKIE OWAKIE, A I TAK CHCĄ JAKIEGOŚ ZAŚWIADCZENIA, KTÓREGO NIE MASZ, A KTÓRE JEST NA PEWNO W SYSTEMIE, ALE MUSISZ IM TO ZAŁATWIĆ, CZĘSTO ZAPŁACIĆ, DOSTARCZYĆ DO RĄK WŁASNYCH, PO CZYM DOWIEDZIEC SIĘ, ŻE JEDNAK COŚ CI TAM NIE PRZYSŁUGUJE, BO SPÓŹNIŁES SIĘ JEDEN DZIEŃ :) PIEKŁO BIUROKRACJI :)

Leszek Szymowski w swej pracy twierdzi że zatrudnienie setek tysięcy urzędników w III RP generuje olbrzymie koszty. Koszty zatrudnienia, koszty sprzętu.


Od 1989 roku do 2011 liczba urzędników wzrosła z 138.000 do 700.000.

Podatnicy na pensje urzędników wydają rocznie 30.000.000.000 złotych.

Dodatkowo podatnicy ponoszą koszty funkcjonowania urzędów i koszty podjętych decyzji. Dodatkowym kosztem jest utrzymanie 50.000 radnych samorządowych.
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
Jednym z przejawów odebrania obywatelom wolności na które zwrócił autor uwagę w swojej książce jest prawo budowlane.

Właściciel nie może bez zgody urzędników nic wybudować na swojej działce. Taka zależność zbyt często prowadzi do korupcji.

Patologiczną sytuacje zlikwidowało by jednoznaczne stwierdzenie jakich praw sąsiadów inwestor nie może ograniczać. …More
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
Jednym z przejawów odebrania obywatelom wolności na które zwrócił autor uwagę w swojej książce jest prawo budowlane.

Właściciel nie może bez zgody urzędników nic wybudować na swojej działce. Taka zależność zbyt często prowadzi do korupcji.

Patologiczną sytuacje zlikwidowało by jednoznaczne stwierdzenie jakich praw sąsiadów inwestor nie może ograniczać.

Innym są lichwiarskie horrendalnie wysoko oprocentowane kredyty bankowe (z których obywatele muszą korzystać bo zostali okradzeni podatkami i barierami w dostępie do rynku przez państwo).

Na pasożytowaniu na kredytobiorcach korzystają postkomuniści którzy przejęli po 1989 między innymi sektor bankowy.
Ciemna strona Rocka...

Kilka przykładów wadarzeń charakterystycznych dla nurtów muzyki młodzieżowej, szczególnie dla cięższych gatunków związanych z satanizmem.
Włoski egzorcysta: Joga i saga o Harrym Potterze to dzieła szatana

- Uważa się, że to jest nieszkodliwy tekst dla młodzieży, ale on prowadzi do czarów, a zatem do zła - oświadczył włoski ksiądz. I stwierdził:

- Także w przypadku Harry'ego Pottera szatan działał w sposób ukryty i przebiegły, pod płaszczykiem nadzwyczajnych mocy, magii, zaklęć.
Około 1 milion zł dywidendy dla każdego Polaka jeśli obronimy kopalnię „Krupiński” i polski węgiel!…

„Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.
„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."/

ks. Piotr Skarga
Parvus error in principio magnus est in fine – „Mały błąd na początku staje się wielkim na końcu” (Arystoteles).
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albow…More
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albowiem, jak rzekł śp. O. prof. Mieczysław A. Krąpiec„wszelkie zło bierze swój początek z błędnej filozofii”
WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY

E-book w PDF zawiera 1643 strony, składa się z dwudziestu pozycji. W e-booku są przedstawione sposoby działania złego ducha na człowieka o których nie mamy pojęcia, jednocześnie przedstawiane są sposoby obrony przed szatanem.

1. WYZNANIA EGZORCYSTY
2. sZATAN ISTNIEJE NAPRAWDĘ
3. NOWE WYZNANIA EGZORCYSTY
More
WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY

E-book w PDF zawiera 1643 strony, składa się z dwudziestu pozycji. W e-booku są przedstawione sposoby działania złego ducha na człowieka o których nie mamy pojęcia, jednocześnie przedstawiane są sposoby obrony przed szatanem.

1. WYZNANIA EGZORCYSTY
2. sZATAN ISTNIEJE NAPRAWDĘ
3. NOWE WYZNANIA EGZORCYSTY
4. EGZORCYŚCI I PSYCHIATRZY
5. sZATAN ISTNIEJE
6. OJCIEC PIO I SZATAN
7. RĘKOPIS Z CZYŚĆCA
8. CZTERY SPRAWY OSTATECZNE
9. BYŁAM cZAROWNICĄ
10. IDŹ PRECZ sZATANIE
11. aNTYKOŚCIÓŁ W NATARCIU
12. TRAKTAY O CZYŚĆCU
13. OSTRZEŻENIE Z ZAŚWIATÓW
14. MOJE PRZEŻYCIA Z DUSZAMI CZYŚĆCOWYMI
15. CHRZEŚCIJAŃSTWO I ZNAKI Z ZAŚWIATÓW
16. BYŁEM mASONEM
17. EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL
18. sZATAN JEST ICH BOGIEM
19. WYWIAD Z dEMONEM
20. LISTY STAREGO dIABŁA DO MŁODEGO
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu …
More
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

(Ga 3, 19). Kościół nie może istnieć bez biskupów i kapłanów, ale „jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40).

Te kamienie, to dziś świeccy wierni Kościoła katolickiego!

...
Koniecznie trzeba odsunąć od wpływów na opinię publiczną i na politykę w naszym kraju różnej maści prestidigatorów.

Hasłem powinno być;


wyłącz babciu wnuczkowi

radio Zet,

RMF,

TVN,

etc., a daj poczytać patriotyczną i katolicką prasę
11 LISTOPADA WIDZĘ OCZYWIŚCIE CAŁY EPISKOPAT NA MANIFESTACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ - MY CHCEMY BOGA !

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

WYJDŹCIE Z PAŁACÓW, - POKAŻCIE CZYNEM, ŻE JESTEŚCIE Z NARODEM POLSKIM! WYJDŹCIE DO LUDZI ! ZAPRZECZCIE WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY MÓWIĄ, ŻE JESTEŚCIE ŻYDOWSKĄ AGENTURĄ SKRYTĄ W AKTACH WSI !

DAJCIE RAZ ŚWIADECTWO ŻYCIEM, A NIE LISTEM PASTER…
More
11 LISTOPADA WIDZĘ OCZYWIŚCIE CAŁY EPISKOPAT NA MANIFESTACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ - MY CHCEMY BOGA !

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

WYJDŹCIE Z PAŁACÓW, - POKAŻCIE CZYNEM, ŻE JESTEŚCIE Z NARODEM POLSKIM! WYJDŹCIE DO LUDZI ! ZAPRZECZCIE WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY MÓWIĄ, ŻE JESTEŚCIE ŻYDOWSKĄ AGENTURĄ SKRYTĄ W AKTACH WSI !

DAJCIE RAZ ŚWIADECTWO ŻYCIEM, A NIE LISTEM PASTERSKIM ! DO TEJ PORY JESTEŚCIE BARDZO PŁODNI W PISANIU - NICZYM ,,STOWARZYSZENIEM UMARŁYCH POETÓW,, !

CZAS RUSZYĆ ZADY Z KANAPY, CZAS WYJŚĆ Z LIMUZYN, CZAS OPUŚCIĆ BEZPIECZNE PAŁACE !


JESTEŚCIE POLAKAMI ? BĘDZIECIE Z NAMI ? BO MY CHCEMY BOGA !!!

A WY ?

CZEKAMY..

My chcemy BOGA !!

11 listopada: godz. 10-ta Msza u św. Aleksandra –ok 11-tej idziemy pod Sejm i otoczywszy go szczelnie - modlimy się na Różańcu. Za polski parlament, o Polskę. Czy to mury Jerycha?

Ruszamy w Marszu Niepodległości z ronda Dmowskiego o godz. 15-tej.

[Przewidziana w programie Marszu Msza św. Wszechczasów, która miała mieć miejsce u św. Barbary o 13-tej, napotkała na opór ze strony „nieznanych sprawców”. ]

Na końcu Marszu, na błoniach przy Stadionie, przewidziana dziesiątka Różańca prowadzona przez ks. St. Małkowskiego.
Plan Jakuba Bermana wciąż realizowany

27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
Była i jest wojna z Polską, jest wojna z Kościołem

...przeciwnik jest wrogiem prawdy - prawdy o Bogu, prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie, prawdy o rodzinie, prawdy o ekonomii, prawdy o kulturze, prawdy o tradycji, prawdy o Kościele jako wspólnocie wiernych, pielgrzymujących przez doczesność do wieczności i prawdy o Kościele jako Ludzie Przymierza, Nowego Przymierza z Bogiem.

Ks. Stanisław…
More
Była i jest wojna z Polską, jest wojna z Kościołem

...przeciwnik jest wrogiem prawdy - prawdy o Bogu, prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie, prawdy o rodzinie, prawdy o ekonomii, prawdy o kulturze, prawdy o tradycji, prawdy o Kościele jako wspólnocie wiernych, pielgrzymujących przez doczesność do wieczności i prawdy o Kościele jako Ludzie Przymierza, Nowego Przymierza z Bogiem.

Ks. Stanisław Małkowski


31.03.2012 r.

Poproszę aby Ksiądz skomentował to, co dzieje się ostatnio na linii rząd – Episkopat, to w jaki sposób rząd Tuska według niektórych wypowiedział wojnę Kościołowi. Czy Ksiądz rzeczywiście się zgadza z tym, że to już jest wojna z Kościołem czy na razie to tylko takie straszenie ze strony rządu Tuska?

Była i jest wojna z Polską, jest wojna z Kościołem.

Była i jest wojna z małżeństwem i z rodziną, jest wojna z człowiekiem jako z osobą duchowo-cielesną, jako świątynią Ducha Świętego.

No jest to wojna ma wiele wymiarów i przeciwnik stopniowo odsłania swoją twarz, ujawnia swoje metody.

Dla przeciwnika Kościół przez pewien czas był potrzebny:

chodziło o to, żeby Kościół siedział cicho; przy tym niektórzy biskupi, księża czy świeccy wierni, aktywni w parafiach czy wspólnotach kościelnych i popierali i jeszcze popierają obecną władzę, czyli ze względów taktycznych walka z Kościołem rozpoczęła się nie od razu.

Natomiast strategia przeciwnika dla mnie jest jednoznaczna:

przeciwnik jest wrogiem prawdy - prawdy o Bogu, prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie, prawdy o rodzinie, prawdy o ekonomii, prawdy o kulturze, prawdy o tradycji, prawdy o Kościele jako wspólnocie wiernych, pielgrzymujących przez doczesność do wieczności i prawdy o Kościele jako Ludzie Przymierza, Nowego Przymierza z Bogiem.

Kościół ma swój wymiar ludzki, instytucjonalny.

Przeciwnik, chociaż nie deklaruje swojej wojny z Bogiem, z wiarą, nawet niektórzy przedstawiciele władz bardzo lubią chodzić do kościoła i przyjmować świętokradzko Komunię św., są też księża czy biskupi, którzy lubią takiej świętokradzkiej Komunii udzielać.

Chodzi tu o prezydenta, o premiera, o różnych czołowych przedstawicieli Platformy…


A dlaczego jest to świętokradzka Komunia jeżeli oni przyjmują Komunię, chodzi konkretnie o prezydenta i premiera?


Jeżeli jest grzech publiczny? Gdyby był grzech popełniony prywatnie to świętokradztwo byłoby kwestią sumienia osoby, która świętokradzko Komunię przyjmuje, nikogo więcej. Natomiast gdy chodzi o grzechy publiczne – szerzenie kłamstwa, popieranie in vitro, popieranie aborcji „w pewnych przypadkach”, dążenie do eutanazji, na razie krypto eutanazji, oszukiwanie notoryczne ludzi, rabowanie dobra wspólnego.
Jeżeli grzechem jest złodziejstwo w skali setek złotych to tym bardziej jest grzechem złodziejstwo w skali milionów i miliardów.

Rabunek Polski dokonywany w sposób cyniczny, bezwzględny, na tej zasadzie, że pewne dobra nawet lepiej zmarnować niż je dla Polski wykorzystać.

Ale jeżeli można dobra polskie sprzedać komuś i przy okazji uzyskać prowizję, to naturalnie tak, ale jeżeli procedura sprzedaży byłaby zbyt skomplikowana to lepiej je roztrwonić niż dać je ludziom, by były one podstawą budowania jakiejś ekonomicznej niezależności, suwerenności Polski i podstawą pewnego dobrobytu Polaków.

Więc tu chodzi o rozwarstwienie Polaków. Chodzi o zdobycie jakiejś garstki uprzywilejowanych, którzy mają w bród czego tylko sobie życzą w sensie materialnym i coraz szersze kręgi społeczne zepchnięte na margines, na dno życia społecznego, na dno biedy.

Coraz więcej ludzi nie radzi sobie w sensie ekonomicznym i finansowym, nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnego bytu.

I postępowanie władz wskazuje na to, że jest to polityka celowa. Że nie jest to jakiś „wypadek przy pracy”.

A co konkretnie – jakieś przykłady – co dokładnie z poczynań rządu wskazuje na tą celowość?

Tutaj takim bardzo dramatycznym znakiem celowości działania rządu na szkodę Polski jest katastrofa smoleńska, zamach smoleński, zbrodnia smoleńska, zwana „drugim Katyniem”,przygotowanie do wykonania tej zbrodni, wykonanie jej, następnie zakłamanie, następnie cała propaganda, która do dzisiaj prawdę traktuje jako zagrożenie jakiegoś spokoju społecznego i interesów międzynarodowych.

Władza w sposób służalczy ulega interesom rosyjskim, niemieckim, interesom Unii Europejskiej, brukselskim i to jeszcze interpretowanym w sposób maksymalnie szkodliwy dla Polski.

Od Unii Europejskiej można by uzyskać złagodzenie jakichś fatalnych przepisów, jakichś tych ich socjalistycznych ustaw krępujących działalność gospodarczą, publiczną, i której przepisy można nawet chyba wykorzystać dla jakiegoś tam ograniczonego dobra społecznego w Polsce.

Władze postępują tak, żeby Polakom, Państwu polskiemu, Narodowi jak najbardziej zaszkodzić odwołując się do czy to prawdziwie czy to fałszywie do jakichś dyrektyw Unii Europejskiej, która się przekształca prędko w takie totalitarne super-państwo, taki socjalistyczny związek republik europejskich.

Czyli ta zależność od Unii Europejskiej, służalcza zależność w wykonaniu obecnych „władców” od Rosji, od Niemiec, od Izraela, od międzynarodowych organizacji żydowskich, od światowej masonerii, te różnorakie zależności, to istnienie jakichś służb specjalnych w jakiś sposób powiązanych z dziedzictwem PRL-u – może to są ci sami ludzie, może to są jacyś ich kontynuatorzy.

Więc jakieś osłabianie służb, które mogłyby służyć Państwu i Narodowi, osłabianie Najwyższej Izby Kontroli, osłabianie czy niszczenie działań antykorupcyjnych, konserwowanie prokuratury i sądu w takim składzie, który jest wyraźnie kontynuacją PRLowskiego bezprawia, odmowa działań ku wyjaśnieniu przeszłości różnych fałszywych „autorytetów”, przeszłości w sensie związku ze służbą bezpieczeństwa, działania przez tajną współpracę z bezpieką na szkodę ludzi, Kościoła, Polski.

Czyli jest to takie działanie wielokierunkowe, wielowymiarowe ale zasadnicza myśl tego działania jest taka: Polaków osłabić i w sensie duchowym i w sensie kulturowym, religijnym, i w sensie materialnym, ekonomicznym.

Bardziej prężnych wypędzić za granicę.

Osłabić polskie rodziny, małżeństwa.

Tworzyć jakieś takie formy partnerstwa w miejsce rodzin, partnerstwa nienaturalnego, niekiedy perwersyjnego.

Wspierać różne formy deprawacji, demoralizacji dzieci i młodzieży.

Niszczyć edukację w kolejnych etapach od przedszkola aż po studia wyższe.

Następnie sprowadzać na manowce kulturę, sztukę.

Dać pełną swobodę wypowiedziom bluźnierczym, satanistycznym, pogardliwym wobec Boga, ludzi i tego co dobre.

Następnie represjonować publiczne wypowiedzi w duchu wierności Bożym przykazaniom, w duchu wierności prawu naturalnemu, moralności naturalnej, w duchu troski o wspólne dobro, w duchu obrony osoby ludzkiej, jej godności i praw, obrony małżeństwa.


Samo głoszenie Pisma Świętego może być niebawem uznane za propagandę nienawiści.


Walka z krzyżem, walka ze wspólnotami, które przy krzyżu się gromadzą, jak choćby na Krakowskim Przedmieściu.

Przy tym takie otumanianie, jakieś ogłupianie ludzi, robienie ludziom wody z mózgu, także ludziom dobrej woli. Wody z mózgu za pomocą środków przekazu, mediów, zwłaszcza telewizji.

Wszystko to sprawia, że jest chaos i dezorientacja. W sensie ideowym, w sensie myślowym.

Nie ma tej jakby takiej jasności rozumienia w kategoriach dobre – złe, prawda – kłamstwo, miłość – nienawiść, białe – czarne. To uległo takiemu zamazaniu i zatarciu, że w tym zamęcie trudno się jakoś człowiekowi przeciętnemu a zwłaszcza dzieciom, młodzieży, ale także ludziom wykształconym skąd inąd, bo też to wykształcenie ma takie formy zwłaszcza w naukach społecznych, żeby kategoria prawdy nie istniała. Albo była zagrożeniem. Jeżeli istnieje to jako zagrożenie, jako forma nietolerancji, fanatyzmu, obskurantyzmu, średniowiecza.

Czyli trwa walka przeciwko Polsce, przeciwko Kościołowi.
Ona przybiera różne postaci ale istotą tej walki jest wojna wypowiedziana Bogu i ludziom jako stworzeniom Bożym, ludziom jako stworzonym na obraz Trójcy Przenajświętszej.

Czyli chodzi o zniszczenie świętości, Bóg to jest no powiedzmy „jeden z wielu” w najlepszym razie.

Zacieranie różnicy między mężczyzną a kobietą, gender, powstała ta fałszywa ideologia gender. Zacieranie różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, rośliną, owadem.

Fałszywa ideologia green peace – ten bzik ekologiczny. Pod znakiem rzekomego dobra żuczków można krzywdzić ludzi.

Idea tych rezerwatów, parków narodowych poprzez wyeliminowanie ludzi, interwencji ludzkiej do tego stopnia, że wybuchnie pożar to niech się pali bo to jest naturalne; rozmnożą się jakieś szkodniki to niech się rozmnażają bo to jest naturalne, a wszelka ingerencja człowieka w ten ekosystem jest czymś szkodliwym, bo jest nienaturalna.

Człowiek jest nienaturalny a roślinki, żuczki, jakieś myszki, szczurki i różne stworzonka są naturalne.

Odmowa rozumienia kim jest człowiek a jakieś przesadne wyolbrzymianie, zresztą nie tylko przesadne ale w ogóle fałszywe wyolbrzymianie autonomii różnych gatunków zwierzęcych, czy roślinnych, czy owadzich.

Czyli to takie celowe, programowe, ideologiczne zacieranie różnic tam, gdzie one są a wyolbrzymianie różnic tam, gdzie ich nie ma. Poniżanie tego, co trzeba uszanować a wywyższanie tego co może zasługuje na szacunek, ale taki umiarkowany.

Więc stawia się na głowie widzenie świata tak, żeby to co niskie było wysoko, a to co wysokie było nisko.

Dlaczego ludzie tego nie widzą i nie rozumieją? Większość ludzi. Nie mówię, że wszyscy ale większość ludzi, dlaczego tego nie dostrzega?

Sprawy bywają rozumiane bardzo selektywnie i cząstkowo. Jeżeli coś mnie akurat dotknie no to staram się zareagować na to czy nawet się bronić. Np. znacznie drożeją ceny jaj dlatego, że kury muszą mieć kurniki luksusowe wg przepisów Unii Europejskiej.

A czy kury się dobrze czują w tych kurnikach to jest inny problem.

Być może one zaczną zdychać w tych kurnikach, bo to się okaże, że wcale nie jest to zgodne z kurzymi upodobaniami jakieś takie przebudowywanie kurników na modłę przepisów Unii Europejskiej. Ale skutek bezpośredni jest ten, że drożeją znacznie jaja.

Teraz to szaleństwo „globcia” czyli tego rzekomego globalnego ocieplenia z winy człowieka. Znowu człowiek jest tym szkodnikiem. Świat by się zupełnie normalnie i dobrze rozwijał, gdyby nie ten taki szkodnik, który się na świecie pojawił w postaci człowieka. A ponieważ człowiek oddycha i produkuje, wytwarza dwutlenek węgla dlatego ten dwutlenek węgla trzeba teraz skraplać i zatłaczać w głąb ziemi niszcząc zarazem złoża ziemi, uniemożliwiając wykorzystanie różnych surowców, które są w ziemi, jeszcze bardzo słono za to płacąc.

Jest to – jak powiada Stanisław Michalkiewicz – wypłukiwanie złota z powietrza, ale ktoś to złoto wypłukuje i ktoś za to płaci.

Czyli tak, jak komunizm miał swoją fałszywą pseudofilozofię, swoją fałszywą ideologię marksistowsko-leninowską, tak dzisiejszy postkomunizm ma również swoje fałszywe ideologie odnoszące się i do świata przyrody i do ludzi i do wszelkiej działalności ludzkiej. Zarówno w wymiarze ekonomii jak i w wymiarze kultury.

No więc w miejsce filozofii realistycznej, która liczy się z rzeczywistością i duchową i materialną, powstały różne filozofie, które projektują rzeczywistość na miarę interesów jakichś mniej lub bardziej obłąkanych twórców owych produktów myślowych, którzy za pomocą swoich filozofii chcą osiągnąć pewne społeczne cele. Przerobić ludzi, świadomość ludzką, skonfliktować ludzi w imię rzekomego przyszłego pojednania, no bo raj na ziemi oznacza brak wszelkich konfliktów.
No ale wstępnym warunkiem drogi do raju na ziemi poprzez wyeliminowanie konfliktów jest wyeliminowanie prawdy. No bo według tej ideologii postmodernistycznej głównym źródłem konfliktów jest obiektywna prawda i to, że niektórzy ludzie się upierają, że ona JEST.

Czyli relatywizm poznawczy i dyktatura relatywizmu posunięta aż do nihilizmu jest w przekonaniu tych współczesnych ideologów postkomunistycznych warunkiem do tego, żeby zbudować takie społeczeństwo bezkonfliktowe.

No ale stwierdza się jednocześnie, że ludzi jest za dużo, czyli pewien wstępny konflikt musi istnieć choćby w kierunku wyeliminowania części ludzi, których jest za dużo. Przez aborcję, przez eutanazję, przez może wzniecanie wojen właśnie w tych rejonach, gdzie ci ludzie są oceniani jako podludzie, jako nie w pełni ludzie. Jest możliwe, że w jakiś sztuczny sposób będzie wzniecona wojna, która przyspieszy eliminowanie tego nadliczbowego stanu pogłowia ludzkiego na ziemi.

Wyraźnie ci masońscy czy postkomunistyczni ideologowie uważają, żeludzi na świecie jest stanowczo za dużo. Że byłoby bardzo dobrze gdyby tę populację ograniczyć żeby nie było siedmiu miliardów, ale powiedzmy dwa miliardy. Ale to trzeba robić w jakiś sposób taki bardzo przemyślany i bardzo drakoński. No można narody skłaniać do wielkiego zbiorowego samobójstwa przez załamanie dzietności no i to się dokonuje w tej chwili choćby w Polsce ale i w innych krajach dawniej kultury chrześcijańskiej, w krajach kultury zachodniej.

I o ile polityka prorodzinna, natalistyczna w niektórych krajach może te tendencje samobójcze w sensie demograficznym czy rodzinnym nieco przezwyciężyć, o tyle w Polsce polityki prorodzinnej nie ma. I władze polskie wyraźnie są zainteresowane w tym, żeby Polaków było jak najmniej.

Co to za interes żeby było mało ludzi? Przecież wówczas nie będzie kto miał pracować na emerytury, także tych, którzy rządzą.

Ich myślenie nie wykracza poza doraźność. Im się wydaje, że jeżeli tej hołoty, która się z różnych stron wciska i robi niepotrzebny tłok na ziemi będzie mniej, to oni się będą mogli wtedy rozprzestrzenić, a być może sobie zachowają jakąś taką kategorię niewolników.

No choćby według tego projektu Aldous’a Huxley’a utopii „Nowy wspaniały świat”, gdzie są ludzie α, β, Δ, γ. Czyli ludzi się od razu programuje poprzez czy to in vitro czy jakieś hodowanie w probówkach istot ludzkich, żeby tworzyli elity i te poślednie kategorie aż po ludzi zdolnych tylko do najprostszych niskich czynności fizycznych. Potem się wypracowuje pewne techniki, które mogą rozładować czy uspokoić ewentualne protesty, które mogłyby pojawić się w tym „nowym wspaniałym świecie”.

Warto wrócić do tego projektu Aldous’a Huxley’a do tej utopii czy antyutopii, no i również przemyśleć na nowo tę utopię, która zawiera się czy w „Folwarku zwierzęcym” czy w „Roku 1984” George’a Orwell’a. Świat wyraźnie ku temu zmierza.

Co zrobić, żeby odwrócić ten pęd świata, który właśnie zmierza w tym kierunku?

Nie da się odwrócić w oparciu o siły tylko ludzkie.

Trzeba zwrócić się do Boga, który człowieka stworzył, ma wobec każdego z nas zamiary odnoszące się i do wieczności i do doczesności i daje nam siły i środki i pomoc aby Jego zamiary zbawcze – w stronę nieba, i zamiary zwrócone ku ziemi, żeby ta droga przez ziemię właśnie prowadziła ku niebu a nie na odwrót, ku piekłu, aby budować cywilizację miłości i życia tutaj na ziemi, aby budować taką wspaniałą Christianitas która jest jakimś sposobem zjednoczenia ludzi ale właśnie zwróconych ku Bogu, ku Chrystusowi, ku opiece Matki Najświętszej.

I dlatego w Polsce gdy siły polityczne, także te opozycji wobec władz, pytanie jakiej opozycji, może być ta pseudo-opozycja palikotowa ale jest też opozycja zatroskana o dobro Polski. Jednak te siły wydają się niewystarczające żeby Polska wybiła się na niepodległość.

Dlatego w imię wiary w Boga, w imię patriotyzmu, w imię troski o Polskę i w wymiarze tradycji, kultury, ducha Narodu i przyszłości trzeba się odwołać do tych trzech czynników, o których kiedy tylko mogę wspominam więc i teraz pozwolę sobie wspomnieć.

Krucjata różańcowa za Ojczyznę – to pierwszy czynnik.
Drugi – bardzo z tym powiązany zresztą – intronizacja Jezusa na Króla Polski.
I trzeci czynnik – ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny przez Ojca Świętego w jedności z biskupami Kościoła Powszechnego na całym świecie.

W tym trzecim przypadku chodzi o Rosję ale nie tylko, i o Polskę, bo Matka Boża Fatimska obiecuje nawrócenie Rosji czyli wyrzeczenie się przez Rosję tendencji imperialnych, totalitarnych, tendencji które się w szczególnie dramatyczny sposób wyraziły w zamachu smoleńskim.

Rola Rosjan w tym zamachu jest niewątpliwa, zarówno w przeprowadzeniu tej zbrodni jak i w zakłamaniu jej, w tej całej „maskirowce” postsowieckiej, puszczaniu tylu kłamliwych, sprzecznych zresztą między sobą i zupełnie nie opartych na faktach wersji tego wydarzenia, po to aby ludzi tak tym zmęczyć i tak zniechęcić żeby sobie powiedzieli: jak było tak było, jak będzie tak będzie, nigdy tak nie było żeby jakoś nie było, w związku z tym lepiej tej prawdy nie szukać, o niej nie myśleć, jej nie dochodzić i Rosjanie działają w tym kierunku.

Żeby ludzi zupełnie zniechęcić do szukania prawdy.

Choćby tej najprostszej, opartej na faktach, które można stwierdzić. To niszczenie świadectw i zabijanie świadków, zabijanie czy zastraszanie świadków, następnie pozyskiwanie sobie takiego całego tłumu ludzi bez kręgosłupa, bez twarzy, bez honoru, którzy publicznie kłamią i się w ogóle tego nie wstydzą. I traktują kłamstwo jako narzędzie swojego chwilowego dobrostanu. No i zachowują się za przeproszeniem jak świnki tuczone w chlewie nieświadome tego, że ten cały interes istnieje po to, żeby te świnki w swoim czasie zarżnąć, wypatroszyć.

Kto miałby być w przypadku naszych rządzących tym, kto zarżnie te świnki?

Te świnki siebie same skazują na ten los. Więc to pojawiają się w wymiarze doczesności tacy rzeźnicy, którzy te świnki zarzynają, potem się pojawiają następne, potem sami rzeźnicy – takie te ober świnki też idą do rzeźni.

Więc tym pierwszym rzeźnikiem jest diabeł. Jest naturalnie szatan i cała sfora jego pomocników.

Ale szatan ma swoje narzędzia. No więc te narzędzia przez pewien czas tuczy a potem je zarzyna. Potem następne narzędzia tuczy i znowu je zarzyna. I tak niszczy narzędzia, którymi się posługuje. Ale gdy się nimi posługuje, zwłaszcza gdy te narzędzia są bardzo podatne na działanie zła i złego, wtedy mogą na tym skorzystać.

Mogą dostać premię za zdradę, mogą dostać nagrodę za gigantyczne złodziejstwo, mogą zmarnować jakieś przedsięwzięcie i jeszcze za to być odznaczonym czy wynagrodzonym.

Widzimy – coraz to się mnożą przykłady gdy ktoś wykonał jakieś zadanie w kierunku zakłamania, zniszczenia – no to awansuje. No to przez kogo jest awansowany? No przez taką ober-świnkę, ale ona ma nad sobą kogoś, kto kręci tym interesem.

Wypada jednak powiedzieć coś pocieszającego. Że w świecie przyrody nie jest możliwe żeby człowiek się przemienił w świnię a świnia się przemieniła w człowieka.

Natomiast w świecie ludzkim ześwinienie się człowieka jest sprawą niestety notoryczną, ale z drugiej strony świnia może odzyskać swoje człowieczeństwo na zasadzie cudu.

Na zasadzie nawrócenia i odwołania się do Boga, który w końcu i ludzi i świnki stworzył.

I wcale nie chce żeby tu następowało jakieś wymieszanie tych gatunków aby patrząc na świnie i ludzi nie wiadomo było kto jest świnią a kto człowiekiem i nie dało się w ogóle odróżnić twarzy człowieka od ryja świni.

Rozmawiała Agnieszka Piwar

Z nagrana przepisała
Elżbieta Piwowaron
ODEZWA do Narodu Polskiego Ks. Prałata Henryka Jankowskiego

Ateiści, libertyni, liberałowie, masoni i postkomuniści zdominowali Europę i Polskę. Systematycznie niszczą niepotrzebny im Kościół Rzymsko - Katolicki.

Każdy prawdziwy, rzetelny katolik świadomy swego miejsca wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec swojej Ojczyzny i wobec swego środowiska - to ich wróg.

Planowo niszczą więzy …
More
ODEZWA do Narodu Polskiego Ks. Prałata Henryka Jankowskiego

Ateiści, libertyni, liberałowie, masoni i postkomuniści zdominowali Europę i Polskę. Systematycznie niszczą niepotrzebny im Kościół Rzymsko - Katolicki.

Każdy prawdziwy, rzetelny katolik świadomy swego miejsca wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec swojej Ojczyzny i wobec swego środowiska - to ich wróg.

Planowo niszczą więzy rodzinne i poczucie patriotyzmu. Dużą część naszego społeczeństwa zepchnęli na margines życia, pozbawiając pracy, domów, mieszkań, możliwości kształcenia i korzystania z dóbr kultury.

Trwa planowa produkcja bezrobotnych i bezdomnych niewolników ekonomicznych bez środków do życia.

Miliony dzieci, kobiet i mężczyzn, emerytów, rencistów - żyje w skrajnej nędzy, poniżej minimum biologicznego. Pozostali - w obawie przed losem tych nieszczęśników -w rytm niewolniczej pracy, od rana do nocy - gonią za pieniądzem.
Dlaczego NIE potrzebujemy nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej?

breviarium.blogspot.ro/…/dlaczego-nie-po…

Dextimus piątek, 9 maja 2014

Redaktor Wojciech Teister opublikował był swoisty manifest przeciwko petycji amerykańskich katolików domagających się zakazu udzielania Komunii świętej przez świeckich szafarzy.

przytoczmy najpierw treść petycji:
Please stop the practise of receiving …More
Dlaczego NIE potrzebujemy nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej?

breviarium.blogspot.ro/…/dlaczego-nie-po…

Dextimus piątek, 9 maja 2014

Redaktor Wojciech Teister opublikował był swoisty manifest przeciwko petycji amerykańskich katolików domagających się zakazu udzielania Komunii świętej przez świeckich szafarzy.

przytoczmy najpierw treść petycji:
Please stop the practise of receiving the Body and Blood of our Lord in the hand from a lay person. Restore the pious practise of receiving the Eucharist whilst kneeling and on the tongue, from a priest.

Proszę zaprzestać praktyki otrzymywania Ciała i Krwi naszego Pana do ręki od osoby świeckiej. Proszę przywrócić pobożną praktykę otrzymywania Eucharystii w pozycji klęczącej, na język, od kapłana.


Jak widać petycja wyraźnie dotyczy rozdzielania Komunii świętej podczas Mszy świętych, gdyż obecność świeckich szafarzy rozdzielających tamże Komunię jest od wielu lat czymś absolutnie typowym, również w Polsce.

Sam kilka lat temu byłem świadkiem, gdy w katolickim kościele śś. Piotra i Pawła na Mszy świętej do komunii przystąpiło 20 (słownie: dwadzieścia) osób, komunikował jedynie świecki szafarz, a ksiądz celebrans w tym czasie zmęczony życiem wylegiwał się na sedilii dłubiąc w nosie.

Kiedy w 1997 r. chowano jednego z katolickich proboszczów i Mszę świętą koncelebrowało 4 biskupów i ponad 100 kapłanów, do rozdzielania Komunii świętej wyszło, oczywiście, trzech lokalnych świeckich szafarzy. To jest niestety rzeczywistość, również w Polsce.

A już przegięciem totalnym jest wyręczanie się księży świeckimi szafarzami a nawet siostrami zakonnymi podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a takiego zachowania byłem świadkiem kilka lat temu w parafii św. Karola Boromeusza w Koszarawie.

Postawmy sprawę jasno: Świeccy szafarze podczas obrzędów Mszy świętej są całkowicie zbędni. Jeśli jest bardzo duża liczba wiernych (np. uroczystości, pielgrzymki, zjazdy, Msze polowe, itp.) chcących przyjąć Komunię świętą, dlaczego duszpasterze nie zarządzą, że Komunia święta dla wiernych będzie rozdzielana PO zakończeniu uroczystości, na spokojnie, bez nerwów i bez gonitwy czy przeciskania się ciżby, narażającego Najświętszy Sakrament na profanację?

Czyż nie lepiej poczekać 15 minut i przyjąć Komunię świętą pobożnie niż przyjąć ja byle jak, byle gdzie i w byle jakich warunkach, nie mając nawet szansy na modlitwę dziękczynną? Czy taka Komunia święta przyjęta 30 minut po zakończeniu Mszy świętej będzie "gorsza"? Czy będzie w niej "mniej" Pana Jezusa? Pomyślcie o tym, drodzy duszpasterze i zastanówcie się, czy ważniejszy dla was jest grafik i pół kilowata energii elektrycznej zaoszczędzonej na oświetleniu i ogrzewaniu, czy Pan Jezus i szacunek dla Niego?

Teraz kolejna sprawa - Komunia święta zanoszona chorym. Redaktor Teister pisze, że u niego w parafii księża w niedziele mają taki akord, że nie są w stanie odwiedzać chorych z Komunią.

Pytanie pierwsze: Czy koniecznie muszą odwiedzać chorych w niedziele? Nie muszą.
Pytanie wtóre: Czy jest obowiązek przyjmowania Komunii świętej w niedziele? Nie ma.

Pytanie trzecie: Czy chorzy w dzisiejszych czasach są już tak świątobliwi, że nie grzeszą i nie wymagają spowiedzi czy porady duchowej? Wątpię.
Pytanie czwarte: Czy świecki szafarz jest w stanie wyspowiadać i rozgrzeszyć albo udzielić kapłańskiego błogosławieństwa? Nie.
Pytanie piąte: Czy pan Kazio, świecki szafarz nie powinien aby - zgodnie z zaleceniem naszego episkopatu - spędzać niedzieli ze swoją rodziną zamiast zaiwaniać po osiedlu z cyborium? Tak jakby...

Już nawet nie wspominam, że diecezjalne Domy Zbędnego Kapłana Na Tak Zwanej Emeryturze pełne są kapłanów gotowych do świadczenia pomocy duszpasterskiej w sposób stały lub doraźny. Wystarczy ich przywieźć i zawieźć.

Ale nie, Korporacja uznaje, że lepiej wlepić im zakaz rezydencji na terenie parafii i skoszarować w internacie, starannie izolując ich od młodszych konfratrów, którzy - uchowaj kurio - mogliby się jeszcze od nich czegoś dowiedzieć czy nauczyć. A potem się człowiek dziwi, że w środowe popołudnie chodzi po mieście i nawet się nie ma gdzie wyspowiadać...

Dalej pan redaktor w obronie przywołuje przykład Tarsycjusza. Przykład o tyle chybiony, że dotyczy sytuacji nadzwyczajnej stanu wyższej konieczności, prześladowań. Niestety jest to czysta demagogia, gdyż w stanie konieczności przepisy dyscyplinarne można (a nawet należy) wziąć w nawias, gdyż zbawienie dusz jest zawsze dobrem najwyższym w Kościele.

Pytanie tylko, czy obecnie mamy w Kościele stan wyższej konieczności? Czy naprawdę katolicy są prześladowani, a księża nie mogąc zanosić potrzebującym Komunii świętej muszą im wysyłać w konspiracji tajnych wysłanników pokroju świętego Tarsycjusza? Wyobraźmy sobie, że idę ulicą i chce mi się pić. Nie mam grosza w kieszeni, ale widzę zaparkowany samochód, w którym na siedzeniu leży butelka wody mineralnej. Czy wolno mi wybić szybę, wyjąć butelkę, napić się i odłożyć ja na miejsce?

I na koniec - Komunia na rękę. Temat rzeka. Ja tylko przypomnę, że Komunia na rękę to nic innego jak zalegalizowane nadużycie, które wskutek "obywatelskiego nieposłuszeństwa" rozpowszechniło się w świecie zachodnim. Papież Paweł VI i biskupi byli temu przeciwni, ale widząc, że świętokradcza gangrena się rozlewa po całym świecie (por. instrukcja Memoriale Domini) dali za wygraną i zrobili najgłupszą rzecz jaką mogli, czyli je po prostu zalegalizowali. Co ciekawe, obecne prawodawstwo Kościoła umożliwia wydanie formalnej zgody Rzymu na tę praktykę wyłącznie w tych diecezjach, w których ta praktyka się już rozprzestrzeniła.

Jakim zatem cudem recognitio na Komunię na rękę zostało uzyskane kilka lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski, tej samej Polski, w której jeszcze kilka lat temu praktycznie nikt nie komunikował do ręki - jeden tylko nuncjusz raczy wiedzieć. Zgoda ta jednakowoż wpisuje się w staranne i konsekwentne rozmiękczanie katolicyzmu zgodnie z zasadą, którą sformułował wiele lat temu genialny Stanisław Lem w książce „Głos Pana”: Nawet konklawe można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować konsekwentnie i metodycznie.

I tu już nawet nie chodzi o godność czy niegodność rąk, nóg, nosa, języka czy innych części ciała. Pan redaktor zapewne wie, po co przy tabernakulum znajduje się vasculum, po co jest patena komunijna, po co się ją puryfikuje (u mnie w parafii okruchy Eucharystii strzepuje się w biegu, nad posadzką), itp. A jak wygląda obrzęd puryfikacji rąk wiernego, który na te ręce przyjął Komunię świętą? Nie ma takiego obrzędu? Prawodawca nie przewidział? A to ci heca! To po co te wszystkie czary-mary z korporałem, vasculum, puryfikacją pateny, wypiciem ablucji, itp.? Po co to komu? Pic na wodę i skrupulanctwo, nieprawdaż?

Powtórzmy: Zapisane we Mszale nakazy używania: obrusa, korporału, palki, pateny komunijnej; nakazy puryfikacji naczyń liturgicznych i rąk celebransa czy komunikującego nie mają najmniejszego sensu, jeśli dopuszcza się komunikowanie wiernych na rękę. Są bez sensu i nielogiczne!!!

Na koniec - cytat z zapomnianego dokumentu (Dominicae Cenae) ignorowanego powszechnie w Polsce i na świecie klasyka (św. Jana Pawła II):

Kapłani ... jako szafarze Eucharystii, ... mają główną i całkowitą odpowiedzialność za Święte Postaci: ofiarują te Święte Postaci uczestnikom zgromadzenia, którzy pragną je przyjąć. Diakoni mogą tylko zanosić na ołtarz dary ofiarne wiernych i rozdawać je, gdy zostaną już konsekrowane przez Kapłana. Jakże wymowne zatem, chociaż późniejsze, jest w naszych święceniach łacińskich namaszczenie rąk, jak gdyby tym właśnie rękom potrzebna była szczególna łaska i moc Ducha Świętego! Dotykanie Świętych Postaci, podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem tych, którzy mają święcenia, co wskazuje na czynny udział w szafarstwie Eucharystii.

Dawno i nieprawda...
Światowe Dni Młodzieży, Rio de Janeiro, AD 2013

przykład

Obejrzyj wszystkie pod: breviarium.blogspot.ro/…/dlaczego-nie-po…
Bezpośrednia transmisja X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla

Serdecznie zapraszam do obejrzenia bezpośredniej transmisji z X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla .. ze Skierniewic

Początek transmisji 28 października

O godz. 9-tej Msza św. w rycie wszechczasów

....od godz. 11.00 transmisja wykładów …

Można słuchać i oglądać klikając

...Linki transmisyjne

More
Bezpośrednia transmisja X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla

Serdecznie zapraszam do obejrzenia bezpośredniej transmisji z X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla .. ze Skierniewic

Początek transmisji 28 października

O godz. 9-tej Msza św. w rycie wszechczasów

....od godz. 11.00 transmisja wykładów …

Można słuchać i oglądać klikając

...Linki transmisyjne

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/c/radiochrystusakrolapl/live
Niemcy w ogniu! Szef policji: "To koniec! Nie jesteśmy już w stanie walczyć!"
Wszystko zamiatane pod dywan.

wrealu24.pl/niemcy-w-ogniu-…
Niemcy już praktycznie nie istnieją. Wysoki rangą funkcjonariusz wywiesza białą flagę i wprost przyznaje, że służby u naszych
zachodnich sąsiadów kompletnie straciły kontrolę nad tym co się dzieje. Czy obywatele mogą czuć się bezpieczni? Absolutnie nie.
More
Niemcy w ogniu! Szef policji: "To koniec! Nie jesteśmy już w stanie walczyć!"
Wszystko zamiatane pod dywan.

wrealu24.pl/niemcy-w-ogniu-…
Niemcy już praktycznie nie istnieją. Wysoki rangą funkcjonariusz wywiesza białą flagę i wprost przyznaje, że służby u naszych
zachodnich sąsiadów kompletnie straciły kontrolę nad tym co się dzieje. Czy obywatele mogą czuć się bezpieczni? Absolutnie nie.
Tak właśnie umiera kolejne europejskie państwo.

“Doszliśmy do końca. Ne jesteśmy już w stanie właściwie walczyć z przestępczością” – napisał na portalu społecznościowym Jan Reinecke, szef policji kryminalnej (BDK) w Hamburgu.

Eksperci są zgodni, co do tego, że teraz nawet powiększenie ilości etatów nic nie da. Zawalił się system państwowy.
Najgorsza sytuacja jest w dużych miastach takich jak Berlin czy Hamburg. Die Welt podał, że Kolonia, to teraz jedna wielka strefa “no-go”, w której policja kompletnie przestała panować nad sytuacją…
Czy o to chodziło władzom Niemiec gdy z otwartymi ramionami przyjmowali niezliczone hordy nachodźców?
“Policja porzuciła ten teren” – przyznaje lewicowy burmistrz miasta Andreas Hupke z Partii Zielonych na łamach Express’u.
Później padają słowa, które jeszcze bardziej jeżą włosy na głowie.
Tak nie powinno być, ale policja sama sobie nie poradzi!” – dodaje.
Tymczasem kontrolę nad Ebertplatz i wszystkimi przyległymi ulicami przejęły afrykańskie gangi handlarzy narkotyków. Mieszkańcy nazwali już tę dzielnicę Angstraum – Zmora.
Gwałty i napady na samotne dziewczyny i kobiety, zasztyletowany mężczyzna, brutalny atak na ekipę telewizyjną – to tylko kilka zdarzeń z ostatniego tygodnia. – podaje portal reporters.pl
Agresywni imigranci, szalejące lewackie bojówki, które chyba najbardziej zaznaczyły swoją obecność podczas ostatniego szczytu G-20 odbywającego się w Hamburgu. To wszystko sprawia, że słabo płatna, wyczerpująca oraz bardzo niebezpieczna praca zaczyna być szerokim łukiem omijana przez potencjalnych funkcjonariuszy, którzy mogliby pomóc zapanować nad sytuacją.
Podczas gdy Niemcy stoją w ogniu, rząd nadal uporczywie wpaja ludziom lewackie ideologie utrzymując , że nie ma żadnego problemu.
“Niech politycy nam otwarcie wyjaśnią, które dziedziny przestępczości mamy odpuścić, a które są priorytetowe, bo ze wszystkimi na raz nie damy rady walczyć” – apelują policjanci.
Każda interwencja w arabskich dzielnicach kończy się tak samo: otoczeniem przez tłum wściekłych imigrantów. Mało tego! Jeżeli usiłują działać bardziej zdecydowanie, zostają od razu oskarżeni o nietolerancje i rasizm… więc nie robią nic.
Flagi

Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Związku Sowieckiego i

Unii Europejskiej


zawierają taki sam okultystyczny i wolnomularski symbol

- gwiazdę pięcioramienną
jaką sztuczką posługuje się dziś szatan?

jak wygląda obecnie religia tego świata?


Przejęła ona jaśniejszą stronę Ewangelii - jej pociechy i jej przykazania miłości;

jednocześnie wszystkie mroczniejsze i głębsze poglądy na kondycję i przyszłość człowieka popadły w zapomnienie.

Religia ta jest łatwa i przyjemna; główną cnotą jest w niej życzliwość, podczas gdy nietolerancja, dewocja i nadgo…
More
jaką sztuczką posługuje się dziś szatan?

jak wygląda obecnie religia tego świata?


Przejęła ona jaśniejszą stronę Ewangelii - jej pociechy i jej przykazania miłości;

jednocześnie wszystkie mroczniejsze i głębsze poglądy na kondycję i przyszłość człowieka popadły w zapomnienie.

Religia ta jest łatwa i przyjemna; główną cnotą jest w niej życzliwość, podczas gdy nietolerancja, dewocja i nadgorliwość zajmują pierwszą pozycję wśród wszystkich grzechów”.


Różowe chrześcijaństwo
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyński…
More
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyński (w przemówieniau do kapłanów, 24 grudnia 1976 r.)
..
Lidl, Lipton, a teraz Nestle. Firmy usuwają krzyże z opakowań produktów.
Atak satanistów. Brutalny.
------------------------------------------------------------------------
[Czas, byśmy pili herbatki ziołowe, najlepiej własnego
zbierania. A kwaśne mleko – od baby z rynku !
Poszukajmy nie-satanistycznego sklepu w naszej okolicy.


A firm : Lidl, Lipton, Nestle - po prostu spokojnie unikajmy.
To …More
Lidl, Lipton, a teraz Nestle. Firmy usuwają krzyże z opakowań produktów.
Atak satanistów. Brutalny.
------------------------------------------------------------------------
[Czas, byśmy pili herbatki ziołowe, najlepiej własnego
zbierania. A kwaśne mleko – od baby z rynku !
Poszukajmy nie-satanistycznego sklepu w naszej okolicy.


A firm : Lidl, Lipton, Nestle - po prostu spokojnie unikajmy.
To nie tak trudne! Mirosław Dakowski]

www.pch24.pl/lidl--lipton--a…

Potentat spożywczy Nestle usuwa krzyże z opakowań greckich jogurtów. Zniknęły one z kopuły pięknej cerkwi Św. Anastasisa na wyspie Santoryn. Dla wielu turystów, ale i dla producentów jest ona symbolem Grecji. Podobna sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu, gdy krzyże na cerkwi zostały komputerowo wymazane przez niemiecki Lidl oraz markę Lipton, która nie chciała widzieć symboli chrześcijańskich na jednym z włoskich kościołów. Rzecznik Lidla, czując, że sprawa zaszła za daleko, próbował tłumaczyć, że firma nie chciała nikogo urazić.
Przedstawiciel Nestle w Wielkiej Brytanii nie ukrywa z kolei, że krzyż zniknął, by nie obrażać osób innych wyznań i ateistów.Musimy respektować różnorodność. Dlatego nie chcemy pokazywać symboli religijnych jednej, konkretnej religii! – powiedział rzecznik Nestle.
Na Wyspach walka z symboliką chrześcijańską przybiera na sile. Kilka tygodni temu, jeden z producentów został zmuszony do ściągnięcia swoich produktów ze sklepowych półek. Powód: odmowa zatrzymania sprzedaży kubków Knights Templar zawierających krzyż, a także łaciński cytat z biblijnej Księgi Psalmów.
Portal jihadwatch.org zaznacza, że poprzez działania firm: Lidl, Lipton czy Nestle, Europa zatraca swoje wartości, swoją historią i tradycję, rażąc do tego przekonania katolikółw, chcześcijan. Czyżby oni we własnych, zachodnioeuropejskich środowiskach mieli już wkrótce stać się mniejszością?? I to - tępioną? [md]
Źródło „The Europeanpost” (europeanpost.co) ChS