vi.news
51

Pachamama: Đối với Hồng Y Ouellet, thật là "cường điệu hóa" khi nói về việc thờ hình tượng

Các thần tượng Pachamama tại Thượng hội đồng Amazon "đã không làm phiền tôi," Hồng y Marc Ouellet, hội trưởng của Hội đồng Giám mục, nói với VidaNuevaDigital.com (ngày 5 tháng 12). Ouellet là một …