Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Peklo je večné

V posledných desaťročiach došlo k rozsiahlej vzbure proti nemenným pravdám katolíckej viery, ktorá zasiahla Cirkev a celý svet. Jedným z prejavov tejto revolúcie je rozšírenie deformácií v chápaní …
Lola123456
Lola123456
Zradní kňazi sa dopúšťajú hriechu proti Duchu Svätému, ktorý nebýva odpustený. Dostali najväčšie poznanie skrze Ducha Sv., ktorý je LÁSKA a napriek tomu zrádzajú. Výkriky ich obetí volajú o pomoc k Bohu.
Mates5485