Kolejka do życia w Polsce - fala cudzoziemców z Ukrainy zalewa kraj

Na Ukrainie sytuacja gospodarcza jest na tyle dramatyczna, że polskie urzędy do spraw cudzoziemców pękają w szwach. Polska jawi się Ukraińcom jako kraj płynący mlekiem i miodem. Kolejki w urzędach …
BoguslawCH and 2 more users like this.
BoguslawCH likes this.
Agnus likes this.
Anty_modernista likes this.